Faglig forum for religiøse ledere

Faglig forum for religiøse ledere 29.-30. oktober 2018

Et arrangement for nåværende og tidligere deltagere på kursserien Å være religiøs leder i det norske samfunnet

- Nærmeste holdeplasser er Blindern eller Majorstuen (T-bane) 6-7 min gange eller Vestre Aker kirke (Buss 20, 25) eller Ullevål sykehus (Trikk 17, 18)
- Begrenset med parkering utenfor. Parkeringstillatelse hentes i informasjonsskranken i bygget

Mandag 29. oktober

18.00- 20.30 Middag med hilsen fra Oslos ordfører Marianne Borgen og dekan på TF Aud Tønnessen

Tirsdag 30. oktober

08.30 Registrering (Kaffe/Te, frukt og noe å bite i.)

9.00   Velkommen v/ Anne Hege Grung, førsteamanuensis, Det teologiske fakultet UiO

9.15   Forskning på eksistensiell og åndelig omsorg ved livets slutt. Hva er situasjonen ved norske sykehus?
           Beret Bråten, postdokstipendiat og forsker ved AHUS/Helseforsk/UiO

10.30 Etikk og omsorg ved livets slutt. Ulike perspektiver, samme målsetting? Innledninger og samtale.
           Anne Bente Hadland, Den romersk-katolske kirke, priorinne ved Sta. Katarinahjemmet og Naveed
           Baig, sykehusimam ved Rigshospitalet i Købehavn og universitetslektor ved TF/UiO. Samtalen ledes
           av Safet Bektovic, førsteamanuensis, Det teologiske fakultet UiO

12.00 – 13.00 Lunsj (Wraps, halal/vegetar)

13.00  Fremtidens utdanning av religiøse ledere
            Oddbjørn Leirvik, professor og studiedekan, Det teologiske fakultet UiO og
            Anne Hege Grung, førsteamanuensis, Det teologiske fakultet, UiO.

13.30 Sykehusprestenes erfaring med omsorg for døende.  Hva slags kompetanse trenger vi å bygge i et
           pluralistisk samfunn?
           Innlegg v/ Guttorm Eidslott, sykehusprest ved sykehuset Innlandet. Samtale og respons v/ Mari
           Haugen,  Bahá'í-samfunnet i Norge og Ghulam Abbas, muslim. Samtalen ledes av Anne Hege Grung

14.45 Kaffe/te/noe å bite i

15.15 Hvordan forholder sykehjem seg til åndelig og eksistensiell omsorg ved livets slutt? Erfaringer fra samarbeidet mellom Sykehjemsetaten i Oslo kommune og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
            v/ Solrunn Tjøstheim spesialkonsulent, Sykehjemsetaten Oslo Kommune
                Tone Løken Olsen, daglig leder, Jødisk aldersbolig og
                Anne Sender, spesialrådgiver, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

 

15.50 Avrunding og veien videre

16.00 Program slutt. Fram til 17.00 serveres det kaffe for de som vil bli og prate videre.

Kontakt: Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no 

Publisert 26. okt. 2018 17:16 - Sist endret 26. okt. 2018 17:19