Film, populærkultur og livstolkning - 2015

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner. 

Semesterplan for REL 115S Film, populærkultur og livstolkning, høsten 2015

 

Generell informasjon

Emnet består av nettleksjoner, to individuelle oppgaver (en skriftlig og en muntlig) og to samlinger ved Det teologiske fakultet i Oslo. Eksamen i emnet er en semesteroppgave. Alle relevante datoer for utsending av leksjoner, oppgaveskriving, samlinger og eksamen framgår av oversikten under.

Høsten 2015 vil emnet kunne gjennomføres med fordypning tilsvarende 20 stp. Da må man melde seg til emnet TFF2220 på UiO som program- eller enkeltstudent. Emnesiden åpner opp 26. mai.

 

Leksjoner

Nettstudiet består av 13 leksjoner som er relatert til pensum. Mandag er Fronter-dag. Alle leksjoner og oppgaver legges ut på mandager.

 

Oppgaver

Studentene skriver to individuelle oppgaver som en del av studiet. Oppgavene er arbeidskrav som man må få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. En oppgave leveres skriftlig, og den andre oppgaven framføres muntlig på en av studiets samlinger. Mer informasjon om oppgavene kunngjøres i Fronter ved semesterstart.

 

Samlinger ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det arrangeres to samlinger ved Det teologiske fakultet høsten 2015. Samlingene er obligatoriske, og datoene for disse er 3.-4. september og 22.-23. oktober.

 

Opptak

Søknad om opptak til EVU kurset skjer gjennom emnesiden på Høgskolen i Volda. Lenke i høyre marg på denne siden. Man søker og blir opptatt på Høgskolen i Volda siden de er ansvarlige for undervisningen, hvor samlingene altså skjer i Oslo.

 

Kontakt gjerne emneansvarlig på Fronter eller epost hvis du lurer på noeJ kjartan.leer-salvesen@hivolda.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no


EVALUERING OG KVALITETSSIKRING

Emnet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem

Tal på plassar: 30

 

Kalender for leksjoner, oppgaver og innlevering

 

Uke 34, 17. august

Delemne 1: Populærkultur, religion og livstolkning

Leksjon 1: Hvorfor studere populærkultur? Introduksjon religion, medier og kultur.

Leksjon 2: Religion, livssyn og livstolkning i det seinmoderne Norge.

 

Uke 35, 24. august.

Delemne 1: Populærkultur, religion og livstolkning

Leksjon 3: Media literacy

Leksjon 4: Populærkulturen som livssynsmarked

 

Uke 36, 31. august

Samling ved Det teologiske fakultet 3.-4. september. Programmet for samlingen publiseres i Fronter mandag 31. august. 

Delemne 2: Film som livstolkning

Leksjon 5: Om å lese (en) film

DELEMNE 3

I delemne 3 er det to ulike veier. Studentene velger enten leksjonene som tilhører Mediedidaktisk del: Skole eller leksjonene som tilhører Mediedidaktisk del: Kirke, dvs. enten leksjon 6a eller 6b under (og tilsvarende i leksjon 7,8 osv.)   

Delemne 3: Mediedidaktisk del: Skole

Leksjon: 6a Mediedidaktikk og literacy: mediepedagogisk tenkning i læringsarbeid

Delemne 3: Mediedidaktisk del: Kirke

Leksjon 6b: Mediedidaktikk og literacy: mediepedagogisk tenkning i læringsarbeid

 

 

Uke 37, 7. september

Delemne 3: Mediedidaktisk del: Skole

Leksjon: 7a Samtaler om filmopplevelser og filmers mening

Leksjon: 8a Film i klasserommet

 

Delemne 3: Mediedidaktisk del: Kirke

Leksjon 7b: Samtaler om filmopplevelser og filmers mening

Leksjon: 8b Kirke og film i dialog. Film i trosopplæring og konfirmantundervisning

 

Uke 38, 14. september

Delemne 2: Film som livstolkning

Leksjon 9: Jesusfortellingen som «The greatest story ever told»

 

Delemne 3: Mediedidaktisk del: Skole

Leksjon 10a: Filmarbeid. Fra læreplan og teori til klasserommet.

Delemne 3: Mediedidaktisk del: Kirke

Leksjon 10b: Jesus- og Kristusskikkelser på film.

 

Uke 39, 21. september

Oppgavetekst til det andre arbeidskravet blir publisert i Fronter 21. september. Studentene lager en skriftlig oppgave (1500 ord) over oppgitt tema ut fra delemne 1 og 2.

Delemne 1: Populærkultur, religion og livstolkning

Leksjon 11: Medialiseringen av religion

 

 

 

Uke 40, 28. september

Delemne 2: Film som livstolkning

Leksjon 12: Medier, sosialisering og påvirkning

Faglærer gir veiledning på muntlige seminarinnlegg til den andre samlingen i perioden 28. september – 2. oktober. Disposisjon/manus for innlegget leveres som et arbeidskrav i forbindelse med samlingen.

 

Uke 41, 5. oktober

Program for den andre samlingen ved Det teologiske fakultet publiseres 5. oktober. Veiledning til det andre arbeidskravet (skriftlig oppgave) gis 5.-9. oktober.

Delemne 2: Film som livstolkning

Leksjon 13: Film som medium for livstolkning

 

Uke 43

Samling ved Det teologiske fakultet 22.-23. oktober. Muntlige innlegg ved studenter.

 

Uke 43-48

Frist for innlevering av skriftlig oppgave 26. oktober kl. 14. Arbeidskravet leveres i Fronter.

Studentene får respons på arbeidskrav senest 6. november

Individuelt arbeid og repetisjon

 

Semesteroppgave 30. november - 4. januar

Uke 49

Tema for semesteroppgave/eksamen blir publisert i Fronter 30. november

Uke 50

Studentene kan ta kontakt for veiledning på semesteroppgaven 7.-11. desember

 

Siste frist for levering av semesteroppgave i REL115S-AVG er

4. januar 2015 kl. 14.00. Oppgaven leveres i Fronter.

 

 

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 11. apr. 2014 16:29 - Sist endret 15. mars 2016 16:26