Trond Skard Dokka

Professor emeritus - Det teologiske fakultet
Bilde av Trond Skard Dokka
English version of this page
Telefon +47 22850321
Mobiltelefon +47 93452978
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO

Faglige interesser

Mitt professorat er i systematisk teologi, og innebærer et særlig ansvar for hermeneutikk, tekstteori og religionsfilosofi. En særlig interesse har vært litterær og allmenn tegnteori (semiotikk). Her har først og fremst tradisjonen etter Charles S. Peirce vært viktig. Denne innfallsvinkelen har også vært pregende for mitt arbeid med liturgisk teologi/rite-teori og med det interdisiplinære feltet teologi og litteratur. Det jeg har skrevet innen troslære er også basert på en semitotisk betraktningsmåte. I den alle siste tid er det først og fremst de engelske dikterne Christopher Smart og Christina G. Rossetti som har stått i sentrum for mitt forskingsarbeid.

Undervisning

Bakgrunn

 • Examen artium ved Holtet høyere skole 1965.
 • Candidatus theologiae ved Det teologiske fakultet UiO våren 1974.
 • Praktisk-teologisk eksamen og ordinasjon 1975.
 • Doctor theologiae ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo1990.
 •  
 • Studentprest i Norges kristelige studenterbevegelse (Trondheim) 1975-79.
 • Residerende kapellan i Levanger 1979-83.
 • Stipendiat NAVF/UiO 1983-89.
 • Førsteamanuensis i systematisk teologi ved Det teologiske fakultet UiO 1989-1994.
 • Professor, samme fag, samme sted 1994 -
   
 • Visiting scholar, Boston University School of Theology 1995-96.
 • Visiting Fellow, Faculty of Divinity, University of Cambridge 2003 og 2005.
   
 • Medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap.
 • Medlem i British Society for the Study of Theology.  

Verv

 • Dekan ved Det teologiske fakultet 1997-2002
 • Ordfører i Kollegierådet ved Universitetet i Oslo 1998-2000
 • Medlem i Kirke/stat-utvalget 1998-2002
 • Leder i Kirke/stat-utvalgets komite for dåpsopplæring 1998-2002
 • Medlem i Styringsgruppa for trosopplæringsreformen 2003-2008
 • Leder i styret for Det praktisk-teologiske seminar 2003-
 • Leder i Norsk teologisk nemnd 2003-2007, medlem 2008-

 

 

Emneord: Religionsfilosofi, Riter og ritualer, Religion og litteratur, Liturgi, Luther, Dogmatikk, Hermeneutikk Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 3. feb. 2010 14:28 - Sist endret 17. aug. 2015 17:15