Trond Dokka

Professor emeritus - Det teologiske fakultet
Bilde av Trond Dokka
English version of this page
Telefon +47 22850321
Mobiltelefon +47 93452978
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO

Faglige interesser

Mitt professorat er i systematisk teologi, og innebærer et særlig ansvar for hermeneutikk, tekstteori og religionsfilosofi. En særlig interesse har vært litterær og allmenn tegnteori (semiotikk). Her har først og fremst tradisjonen etter Charles S. Peirce vært viktig. Denne innfallsvinkelen har også vært pregende for mitt arbeid med liturgisk teologi/rite-teori og med det interdisiplinære feltet teologi og litteratur. Det jeg har skrevet innen troslære er også basert på en semitotisk betraktningsmåte. I den alle siste tid er det først og fremst de engelske dikterne Christopher Smart og Christina G. Rossetti som har stått i sentrum for mitt forskingsarbeid.

Undervisning

Bakgrunn

 • Examen artium ved Holtet høyere skole 1965.
 • Candidatus theologiae ved Det teologiske fakultet UiO våren 1974.
 • Praktisk-teologisk eksamen og ordinasjon 1975.
 • Doctor theologiae ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo1990.
 •  
 • Studentprest i Norges kristelige studenterbevegelse (Trondheim) 1975-79.
 • Residerende kapellan i Levanger 1979-83.
 • Stipendiat NAVF/UiO 1983-89.
 • Førsteamanuensis i systematisk teologi ved Det teologiske fakultet UiO 1989-1994.
 • Professor, samme fag, samme sted 1994 -
   
 • Visiting scholar, Boston University School of Theology 1995-96.
 • Visiting Fellow, Faculty of Divinity, University of Cambridge 2003 og 2005.
   
 • Medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap.
 • Medlem i British Society for the Study of Theology.  

Verv

 • Dekan ved Det teologiske fakultet 1997-2002
 • Ordfører i Kollegierådet ved Universitetet i Oslo 1998-2000
 • Medlem i Kirke/stat-utvalget 1998-2002
 • Leder i Kirke/stat-utvalgets komite for dåpsopplæring 1998-2002
 • Medlem i Styringsgruppa for trosopplæringsreformen 2003-2008
 • Leder i styret for Det praktisk-teologiske seminar 2003-
 • Leder i Norsk teologisk nemnd 2003-2007, medlem 2008-

 

 

Emneord: Religionsfilosofi, Riter og ritualer, Religion og litteratur, Liturgi, Luther, Dogmatikk, Hermeneutikk

Publikasjoner

 • Dokka, Trond Skard (2018). Den norske kirke - folkekirke mellom inklusivitet og eksklusivitet, I: Ola Tjørhom (red.),  Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59475-6.  Kapittel 3.  s 57 - 80
 • Dokka, Trond Skard (2017). Synlig allmenn - usynlig katolsk?, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Unummerert kapittel.  s 487 - 505
 • Dokka, Trond Skard (2017). Universal and Particular: Creation Theology and Ecclesiology in a Fragmented World, In Niels Henrik Gregersen; Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (ed.),  Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  12.  s 201 - 214
 • Dokka, Trond Skard (2015). Dåpsliturgien - mellom folkelig lutherdom og liberal pietisme, I: Anne Haugland Balsnes; Solveig Christensen; Jan Terje Christoffersen & Hallvard Olavson Mosdøl (red.),  Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke.  Verbum Akademisk.  ISBN 978-82-543-1311-4.  Kapitel 3.1.  s 80 - 97
 • Dokka, Trond Skard (2015). Ecclesiology and the doctrine of creation: a Scandinavian theological perspective. International Journal for the Study of the Christian Church.  ISSN 1474-225X.  15(2), s 89- 107 . doi: 10.1080/1474225X.2015.1055706
 • Dokka, Trond Skard (2015). When We Dead Awaken: Art, Life and Death, In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Chapter 18.  s 504 - 540
 • Dokka, Trond Skard (2014). History of Theology, In Anne-Marie Astad (ed.),  Årbok 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-789-3.  Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag.  s 369 - 378
 • Dokka, Trond Skard (2013). - quasi nanos, gigantium humeris insidentes - Merknader til Erik A. Nielsens forståelse av kristendommens retorikk. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(3), s 241- 265
 • Dokka, Trond Skard (2011). En kirke som lever av Ordet, I: Stephanie Dietrich; Trond Skard Dokka & Harald Hegstad (red.),  Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2510-5.  Kapittel.  s 29 - 49
 • Dokka, Trond Skard (2011). En maken "mageløs opdagelse"? Bjarne Skard, N. F. S. Grundtvig og mellomkrigstidas nye kirkelighet, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kapittel.  s 207 - 234
 • Dokka, Trond Skard (2011). Teologisk profesjonsutdanning innen et moderne sekulært kunnskapsparadigme. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.  ISSN 1903-6523.  38(4), s 45- 57
 • Dokka, Trond Skard (2010). Revelation, reserve, and ritual: Goblin market reconsidered. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  (2009), s 147- 177
 • Dokka, Trond Skard (2009). Revelation, Reserve, and Ritual. Goblin Market reconsidered. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  7(1), s 143- 173
 • Dokka, Trond Skard (2008). Schleiermacher og "den andre", I: Kjetil Hafstad (red.),  Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning.  Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  Kapitel.  s 155 - 178
 • Dokka, Trond Skard (2007). Christ as Signified by Word, Picture and Ritual. Response to Bent Flemming Nielsen, In Jonas Adelin Jørgensen; Kirsten Busch Nielsen & Niels Henrik Gregersen (ed.),  Spirit and Spirituality. Proceedings of the 15th Nordic Conference in Systematic Theology.  Systematic Theology Section, Faculty of Theology, University of Copenhagen.  ISBN 978-87-91838-04-0.  Foredrag.  s 111 - 123
 • Dokka, Trond Skard (2007). Dybde og bredde i trosopplæringa. Prismet.  ISSN 0032-8847.  58(3), s 161- 170
 • Dokka, Trond Skard (2007). Hva er kristendom? Kommentar til Halvor Moxnes' bok. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  108(2), s 87- 94
 • Dokka, Trond Skard (2007). Reserve and Revelation. An Instance of Subversive Tractarianism?. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  6(2), s 9- 26 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2007). Trekk fra Bibelens tolkningshistorie. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (4), s 35- 44
 • Dokka, Trond Skard (2007). Trosopplæringas sakramentale forankring, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter.  Det praktisk-teologiske seminars skriftserie.  ISBN 978-82-91925-14-1.  Foredrag.  s 43 - 54
 • Dokka, Trond Skard (2006). Trosopplæringens sakramentale forankring. Prismet.  ISSN 0032-8847.  57(2-3), s 141- 150
 • Dokka, Trond Skard (2003). Teologi og virkelighetsoppfatning, I: Olav Asheim & Else I Wiestad (red.),  Filosofi og Vitenskapshistorie.  Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  kapittel.  s 327 - 349
 • Dokka, Trond Skard (2002). Metaforikk og teologi hos Gustaf Wingren. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103(4), s 203- 222
 • Dokka, Trond Skard (2002). Det kristne menneskesyn, I:  P2-Akademiet W.  NRK Fakta, Oslo.  ISBN 82-7118-280-3.  s 110 - 121
 • Dokka, Trond Skard (2002). Statskirkedebatten som ekklesiologisk praksis. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103(2-3), s 75- 84 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2002). Tre trinn ned og tre trinn opp. En øvelse i dåpsteologi, I: Rolf Simeon Andersen & Hans Arne Akerø (red.),  Himmelgaven. Kirkens møte med mennesker ved dåp.  Den norske kirkes presteforening, Oslo.  ISBN 82-90561-14-8.  s 57 - 91 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2001). Når vi tolker forskjellig, I: Frank Grimstad & Maarit Halvorsen Hougsnæs (red.),  En "evangelisk-luthersk" folkekirke - en artikkelsamling om kirkelovens § 28 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Hva er ledelse i kirka?, I: Morten Huse (red.),  Prest og ledelse.  Verbum, Oslo.  ISBN 82-543-0850-0.  s 123 - 142 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1999). Fromhet og naturvitenskap. Om religionens rolle for den naturvitenskapelige revolusjon, I:  P2-Akademiet O.  Kulturredaksjonen NRK P2, Oslo.  ISBN 82-7118-262-5.  s 100 - 113
 • Dokka, Trond Skard (1999). Irony and Sectarianism in the Gospel of John, In Johannes Nissen & Sigfred Pedersen (ed.),  New Readings in John. Literary and Theological Perspectives. Essays from the Scandinavian Conference on the Fourth Gospel. Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 182.  Sheffield Academic Press, Sheffield.  ISBN 1-85075-974-X.  s 83 - 107 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1997). Prinsessen av Wales - og hennes teologiske betydning. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 9- 20 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1994). Fortellerens andre kinn. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 33- 48 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Dokka, Trond Skard (2018). Vendepunkt. Gammel grunn - ny tro.. IKO-forlaget.  ISBN 978-82-8249-370-3.  205 s.
 • Dietrich, Stephanie; Dokka, Trond Skard & Hegstad, Harald (red.) (2011). Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2510-5.  250 s.
 • Dokka, Synnøve Bendixen & Dokka, Trond Skard (2001). Deilig er ... Kokebok for advent og jul. Verbum.  ISBN 82-543-0889-6.  148 s. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Som i begynnelsen - Innføring i kristen tro og tanke. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1087-9.  368 s. Vis sammendrag
 • Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard & Wyller, Trygve E (1996). Tegn og fortolkning. Teologiske perspektiver på etikk, natur og historie. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0681-2.  429 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Dokka, Trond Skard (2015). Ekklesiologi og skandinavisk skapelsesteologi. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 5- 18
 • Dokka, Trond Skard (2014). Teologien, kirka og livet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(8), s 67- 79
 • Dokka, Trond Skard (2013). Lokalmenighet og biskop. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  148(7)
 • Dokka, Trond Skard (2013). Om makt i kirka - et norsk perspektiv. Kritisk forum for praktisk teologi.  ISSN 0106-6749.  33(131), s 6- 19
 • Dokka, Trond Skard (2009). Alexander S. Jensen, Theological Hermeneutics, SCM Press, London 2007. Journal of Reformed Theology.  ISSN 1872-5163.  (3), s 353- 354
 • Dokka, Trond Skard (2009). Den imøtekommende salme. Salmetradisjon i krise. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 16- 30
 • Dokka, Trond Skard (2005). "Der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett" - En grunnleggende ekklesiologi.
 • Dokka, Trond Skard (2004). Pastoral identitet. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2003). Hva vil det si å være prest?.
 • Dokka, Trond Skard (2003). Kropp og oppstandelse. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  s 48- 51
 • Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard; Hafstad, Kjetil & Lønning, Inge Johan (2002). Johan Bernitz Hygen - nekrolog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2001). Fremtidens prest - hvilke prester trenger vi og får vi?. Inter Collegas.  ISSN 0802-779X.  33(1)
 • Dokka, Trond Skard (2001). Menighetsfakultetet ved et veiskille. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dokka, Trond Skard (2001). Snakk om noe annet. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard & Sandal, Margunn (2001). Dåpsopplæring i Den norske kirke. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). 2. pinsedag, Johannes 6,44-47. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  28(3), s 26- 28 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Anvendt ekklesiologi. Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet.  (1), s 4- 5 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåp og menneskesyn. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåpsopplæring i Kirke/stat-utvalget. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåpsopplæring og KRL-faget. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000, 01. januar). Ekklesiologisk innspill. [Radio].  Offentliggjort på http://www.kirken.no/ under "Nyheter" : Kirke/stat-utvalget. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). En pussig krig. Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet.  (2), s 4- 5 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000, 05. april). Gudsbevis og teologi. [Radio].  NRK, P2. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Refleksjoner etter Kirkemøtet 2000. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Siste søndag i kirkeåret, Matteus 25,1-13. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  28(5), s 28- 31 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Statskirkas framtid. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Søndag etter jul, 31. desember, Lukas 2,25-38. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  28(6), s 35- 38 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Teologi og metaforikk hos Gustaf Wingren. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (2000). Vurdering av NOU 2000:26 "...til et åpent liv i tro og tillit". Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1999). "Den største utfordring for dagens teologi ligger i spørsmålet om evigheten". Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet.  (1), s 3- 4 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1999). Gunnar Østenstad: The Exalted Servant. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  100(3), s 172- 174 Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1999). Hva kan man kjøpe for penger?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1999). Kirka i framtida.
 • Dokka, Trond Skard (1998). Den usynlige kirke. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1998). Dine venner og mine venner ..... Vårt land.  ISSN 0805-5424. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1998). For mye av en for liten Jesus. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1998, 18. april). Fromhet og naturvitenskap. Om religionens rolle for den vitenskapelige revolusjon. [Radio].  NRK, P2-Akademiet.
 • Dokka, Trond Skard (1998). MF vs TF. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1998). Nå er det Nuuk!. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1998). Påskenatt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  26(2) Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1998). Var det ikke noe mer, herr pastor?. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1997). Commedia Christiana - Innføring i kristen tro og tanke. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1997). Fra teori til praksis. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard (1997). Irony and Sectarianism in the Gospel of John. Vis sammendrag
 • Dokka, Trond Skard & Gjötterud, Kristoffer (1997). Når teologi og fysikk møter hverandre. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4), s 28- 32 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 14:28 - Sist endret 17. aug. 2015 17:15