Trond Dokka

Professor Emeritus - Faculty of Theology
Image of Trond Dokka
Norwegian version of this page
Phone +47 22850321
Mobile phone +47 93452978
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Tags: Systematic Theology, Hermeneutics, Philosophy of Religion, Dogmatics, Liturgical Studies, Ritual studies

Publications

 • Dokka, Trond Skard (2018). Den norske kirke - folkekirke mellom inklusivitet og eksklusivitet, I: Ola Tjørhom (red.),  Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59475-6.  Kapittel 3.  s 57 - 80
 • Dokka, Trond Skard (2017). Synlig allmenn - usynlig katolsk?, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Unummerert kapittel.  s 487 - 505
 • Dokka, Trond Skard (2017). Universal and Particular: Creation Theology and Ecclesiology in a Fragmented World, In Niels Henrik Gregersen; Bengt Kristensson Uggla & Trygve Wyller (ed.),  Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60458-8.  12.  s 201 - 214
 • Dokka, Trond Skard (2015). Dåpsliturgien - mellom folkelig lutherdom og liberal pietisme, I: Anne Haugland Balsnes; Solveig Christensen; Jan Terje Christoffersen & Hallvard Olavson Mosdøl (red.),  Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke.  Verbum Akademisk.  ISBN 978-82-543-1311-4.  Kapitel 3.1.  s 80 - 97
 • Dokka, Trond Skard (2015). Ecclesiology and the doctrine of creation: a Scandinavian theological perspective. International Journal for the Study of the Christian Church.  ISSN 1474-225X.  15(2), s 89- 107 . doi: 10.1080/1474225X.2015.1055706
 • Dokka, Trond Skard (2015). When We Dead Awaken: Art, Life and Death, In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Chapter 18.  s 504 - 540
 • Dokka, Trond Skard (2014). History of Theology, In Anne-Marie Astad (ed.),  Årbok 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-789-3.  Akademisymposiet i humaniora og samfunnsfag.  s 369 - 378
 • Dokka, Trond Skard (2013). - quasi nanos, gigantium humeris insidentes - Merknader til Erik A. Nielsens forståelse av kristendommens retorikk. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(3), s 241- 265
 • Dokka, Trond Skard (2011). En kirke som lever av Ordet, I: Stephanie Dietrich; Trond Skard Dokka & Harald Hegstad (red.),  Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2510-5.  Kapittel.  s 29 - 49
 • Dokka, Trond Skard (2011). En maken "mageløs opdagelse"? Bjarne Skard, N. F. S. Grundtvig og mellomkrigstidas nye kirkelighet, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kapittel.  s 207 - 234
 • Dokka, Trond Skard (2011). Teologisk profesjonsutdanning innen et moderne sekulært kunnskapsparadigme. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.  ISSN 1903-6523.  38(4), s 45- 57
 • Dokka, Trond Skard (2010). Revelation, reserve, and ritual: Goblin market reconsidered. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  (2009), s 147- 177
 • Dokka, Trond Skard (2009). Revelation, Reserve, and Ritual. Goblin Market reconsidered. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  7(1), s 143- 173
 • Dokka, Trond Skard (2008). Schleiermacher og "den andre", I: Kjetil Hafstad (red.),  Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning.  Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  Kapitel.  s 155 - 178
 • Dokka, Trond Skard (2007). Christ as Signified by Word, Picture and Ritual. Response to Bent Flemming Nielsen, In Jonas Adelin Jørgensen; Kirsten Busch Nielsen & Niels Henrik Gregersen (ed.),  Spirit and Spirituality. Proceedings of the 15th Nordic Conference in Systematic Theology.  Systematic Theology Section, Faculty of Theology, University of Copenhagen.  ISBN 978-87-91838-04-0.  Foredrag.  s 111 - 123
 • Dokka, Trond Skard (2007). Dybde og bredde i trosopplæringa. Prismet.  ISSN 0032-8847.  58(3), s 161- 170
 • Dokka, Trond Skard (2007). Hva er kristendom? Kommentar til Halvor Moxnes' bok. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  108(2), s 87- 94
 • Dokka, Trond Skard (2007). Reserve and Revelation. An Instance of Subversive Tractarianism?. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  6(2), s 9- 26 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2007). Trekk fra Bibelens tolkningshistorie. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (4), s 35- 44
 • Dokka, Trond Skard (2007). Trosopplæringas sakramentale forankring, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter.  Det praktisk-teologiske seminars skriftserie.  ISBN 978-82-91925-14-1.  Foredrag.  s 43 - 54
 • Dokka, Trond Skard (2006). Trosopplæringens sakramentale forankring. Prismet.  ISSN 0032-8847.  57(2-3), s 141- 150
 • Dokka, Trond Skard (2003). Teologi og virkelighetsoppfatning, I: Olav Asheim & Else I Wiestad (red.),  Filosofi og Vitenskapshistorie.  Unipub - Universitetet i Oslo.  ISBN 82-91670-43-9.  kapittel.  s 327 - 349
 • Dokka, Trond Skard (2002). Metaforikk og teologi hos Gustaf Wingren. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103(4), s 203- 222
 • Dokka, Trond Skard (2002). Det kristne menneskesyn, I:  P2-Akademiet W.  NRK Fakta, Oslo.  ISBN 82-7118-280-3.  s 110 - 121
 • Dokka, Trond Skard (2002). Statskirkedebatten som ekklesiologisk praksis. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103(2-3), s 75- 84 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2002). Tre trinn ned og tre trinn opp. En øvelse i dåpsteologi, I: Rolf Simeon Andersen & Hans Arne Akerø (red.),  Himmelgaven. Kirkens møte med mennesker ved dåp.  Den norske kirkes presteforening, Oslo.  ISBN 82-90561-14-8.  s 57 - 91 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2001). Når vi tolker forskjellig, I: Frank Grimstad & Maarit Halvorsen Hougsnæs (red.),  En "evangelisk-luthersk" folkekirke - en artikkelsamling om kirkelovens § 28 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Hva er ledelse i kirka?, I: Morten Huse (red.),  Prest og ledelse.  Verbum, Oslo.  ISBN 82-543-0850-0.  s 123 - 142 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1999). Fromhet og naturvitenskap. Om religionens rolle for den naturvitenskapelige revolusjon, I:  P2-Akademiet O.  Kulturredaksjonen NRK P2, Oslo.  ISBN 82-7118-262-5.  s 100 - 113
 • Dokka, Trond Skard (1999). Irony and Sectarianism in the Gospel of John, In Johannes Nissen & Sigfred Pedersen (ed.),  New Readings in John. Literary and Theological Perspectives. Essays from the Scandinavian Conference on the Fourth Gospel. Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 182.  Sheffield Academic Press, Sheffield.  ISBN 1-85075-974-X.  s 83 - 107 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1997). Prinsessen av Wales - og hennes teologiske betydning. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 9- 20 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1994). Fortellerens andre kinn. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 33- 48 Show summary

View all works in Cristin

 • Dokka, Trond Skard (2018). Vendepunkt. Gammel grunn - ny tro.. IKO-forlaget.  ISBN 978-82-8249-370-3.  205 s.
 • Dietrich, Stephanie; Dokka, Trond Skard & Hegstad, Harald (red.) (2011). Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2510-5.  250 s.
 • Dokka, Synnøve Bendixen & Dokka, Trond Skard (2001). Deilig er ... Kokebok for advent og jul. Verbum.  ISBN 82-543-0889-6.  148 s. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Som i begynnelsen - Innføring i kristen tro og tanke. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1087-9.  368 s. Show summary
 • Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard & Wyller, Trygve E (1996). Tegn og fortolkning. Teologiske perspektiver på etikk, natur og historie. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0681-2.  429 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Dokka, Trond Skard (2015). Ekklesiologi og skandinavisk skapelsesteologi. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 5- 18
 • Dokka, Trond Skard (2014). Teologien, kirka og livet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(8), s 67- 79
 • Dokka, Trond Skard (2013). Lokalmenighet og biskop. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  148(7)
 • Dokka, Trond Skard (2013). Om makt i kirka - et norsk perspektiv. Kritisk forum for praktisk teologi.  ISSN 0106-6749.  33(131), s 6- 19
 • Dokka, Trond Skard (2009). Alexander S. Jensen, Theological Hermeneutics, SCM Press, London 2007. Journal of Reformed Theology.  ISSN 1872-5163.  (3), s 353- 354
 • Dokka, Trond Skard (2009). Den imøtekommende salme. Salmetradisjon i krise. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 16- 30
 • Dokka, Trond Skard (2005). "Der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett" - En grunnleggende ekklesiologi.
 • Dokka, Trond Skard (2004). Pastoral identitet. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2003). Hva vil det si å være prest?.
 • Dokka, Trond Skard (2003). Kropp og oppstandelse. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  s 48- 51
 • Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard; Hafstad, Kjetil & Lønning, Inge Johan (2002). Johan Bernitz Hygen - nekrolog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11- 11 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2001). Fremtidens prest - hvilke prester trenger vi og får vi?. Inter Collegas.  ISSN 0802-779X.  33(1)
 • Dokka, Trond Skard (2001). Menighetsfakultetet ved et veiskille. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Dokka, Trond Skard (2001). Snakk om noe annet. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Dokka, Trond Skard & Sandal, Margunn (2001). Dåpsopplæring i Den norske kirke. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). 2. pinsedag, Johannes 6,44-47. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  28(3), s 26- 28 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Anvendt ekklesiologi. Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet.  (1), s 4- 5 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåp og menneskesyn. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåpsopplæring i Kirke/stat-utvalget. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåpsopplæring og KRL-faget. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000, 01. januar). Ekklesiologisk innspill. [Radio].  Offentliggjort på http://www.kirken.no/ under "Nyheter" : Kirke/stat-utvalget. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). En pussig krig. Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet.  (2), s 4- 5 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000, 05. april). Gudsbevis og teologi. [Radio].  NRK, P2. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Refleksjoner etter Kirkemøtet 2000. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Siste søndag i kirkeåret, Matteus 25,1-13. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  28(5), s 28- 31 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Statskirkas framtid. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Søndag etter jul, 31. desember, Lukas 2,25-38. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  28(6), s 35- 38 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Teologi og metaforikk hos Gustaf Wingren. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (2000). Vurdering av NOU 2000:26 "...til et åpent liv i tro og tillit". Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1999). "Den største utfordring for dagens teologi ligger i spørsmålet om evigheten". Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet.  (1), s 3- 4 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1999). Gunnar Østenstad: The Exalted Servant. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  100(3), s 172- 174 Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1999). Hva kan man kjøpe for penger?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1999). Kirka i framtida.
 • Dokka, Trond Skard (1998). Den usynlige kirke. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1998). Dine venner og mine venner ..... Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1998). For mye av en for liten Jesus. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1998, 18. april). Fromhet og naturvitenskap. Om religionens rolle for den vitenskapelige revolusjon. [Radio].  NRK, P2-Akademiet.
 • Dokka, Trond Skard (1998). MF vs TF. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1998). Nå er det Nuuk!. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1998). Påskenatt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  26(2) Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1998). Var det ikke noe mer, herr pastor?. Vårt land.  ISSN 0805-5424. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1997). Commedia Christiana - Innføring i kristen tro og tanke. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1997). Fra teori til praksis. Show summary
 • Dokka, Trond Skard (1997). Irony and Sectarianism in the Gospel of John. Show summary
 • Dokka, Trond Skard & Gjötterud, Kristoffer (1997). Når teologi og fysikk møter hverandre. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  (4), s 28- 32 Show summary

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 2:28 PM - Last modified Nov. 4, 2020 9:46 AM