Trond Skard Dokka

Image of Trond Skard Dokka
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Tags: Systematic Theology, Hermeneutics, Philosophy of Religion, Dogmatics, Liturgical Studies, Ritual studies

Publications

 • Dokka, Trond (2021). Lokale menigheter i lokale samfunn. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. 38(2), p. 4–20. doi: 10.48626/tpt.v38i2.5447.
 • Dokka, Trond Skard (2018). Den norske kirke - folkekirke mellom inklusivitet og eksklusivitet. In Tjørhom, Ola (Eds.), Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59475-6. p. 57–80.
 • Dokka, Trond Skard (2017). Synlig allmenn - usynlig katolsk? Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. p. 487–505.
 • Dokka, Trond Skard (2017). Universal and Particular: Creation Theology and Ecclesiology in a Fragmented World. In Gregersen, Niels Henrik; Uggla, Bengt Kristensson & Wyller, Trygve (Ed.), Reformation Theology for a Post-Secular Age. Løgstrup,Prenter, Wingren and the Future of Scandinavian Creation Theology. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-60458-8. p. 201–214. doi: 10.13109/9783666604584.201.
 • Dokka, Trond Skard (2015). Ecclesiology and the doctrine of creation: a Scandinavian theological perspective. International Journal for the Study of the Christian Church. ISSN 1474-225X. 15(2), p. 89–107. doi: 10.1080/1474225X.2015.1055706.
 • Dokka, Trond Skard (2015). Dåpsliturgien - mellom folkelig lutherdom og liberal pietisme. In Balsnes, Anne Haugland; Christensen, Solveig; Christoffersen, Jan Terje & Mosdøl, Hallvard Olavson (Ed.), Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. Verbum Akademisk. ISSN 978-82-543-1311-4. p. 80–97.
 • Dokka, Trond Skard (2015). When We Dead Awaken: Art, Life and Death. In Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (Ed.), Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004274525. p. 504–540. doi: 10.1163/9789004291690_020.
 • Dokka, Trond Skard (2014). History of Theology. In Astad, Anne-Marie (Eds.), Årbok 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-789-3. p. 369–378.
 • Dokka, Trond Skard (2013). - quasi nanos, gigantium humeris insidentes - Merknader til Erik A. Nielsens forståelse av kristendommens retorikk. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 2(3), p. 241–265.
 • Dokka, Trond Skard (2011). En kirke som lever av Ordet. In Dietrich, Stephanie; Dokka, Trond Skard & Hegstad, Harald (Ed.), Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2510-5. p. 29–49.
 • Dokka, Trond Skard (2011). En maken "mageløs opdagelse"? Bjarne Skard, N. F. S. Grundtvig og mellomkrigstidas nye kirkelighet. In Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (Ed.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-500-8. p. 207–234.
 • Dokka, Trond Skard (2011). Teologisk profesjonsutdanning innen et moderne sekulært kunnskapsparadigme. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke. ISSN 1903-6523. 38(4), p. 45–57.
 • Dokka, Trond Skard (2010). Revelation, reserve, and ritual: Goblin market reconsidered. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. ISSN 1399-1353. p. 147–177.
 • Dokka, Trond Skard (2009). Revelation, Reserve, and Ritual. Goblin Market reconsidered. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. ISSN 1399-1353. 7(1), p. 143–173.
 • Dokka, Trond Skard (2008). Schleiermacher og "den andre". In Hafstad, Kjetil (Eds.), Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press. ISSN 9788275473002. p. 155–178.
 • Dokka, Trond Skard (2007). Christ as Signified by Word, Picture and Ritual. Response to Bent Flemming Nielsen. In Jørgensen, Jonas Adelin; Nielsen, Kirsten Busch & Gregersen, Niels Henrik (Ed.), Spirit and Spirituality. Proceedings of the 15th Nordic Conference in Systematic Theology. Systematic Theology Section, Faculty of Theology, University of Copenhagen. ISSN 978-87-91838-04-0. p. 111–123.
 • Dokka, Trond Skard (2007). Trosopplæringas sakramentale forankring. In Johnsen, Elisabeth Tveito (Eds.), Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. Det praktisk-teologiske seminars skriftserie. ISSN 978-82-91925-14-1. p. 43–54.
 • Dokka, Trond Skard (2007). Dybde og bredde i trosopplæringa. Prismet. ISSN 0032-8847. 58(3), p. 161–170.
 • Dokka, Trond Skard (2007). Hva er kristendom? Kommentar til Halvor Moxnes' bok. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 108(2), p. 87–94.
 • Dokka, Trond Skard (2007). Trekk fra Bibelens tolkningshistorie. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. p. 35–44.
 • Dokka, Trond Skard (2007). Reserve and Revelation. An Instance of Subversive Tractarianism? Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. ISSN 1399-1353. 6(2), p. 9–26.
 • Dokka, Trond Skard (2006). Trosopplæringens sakramentale forankring. Prismet. ISSN 0032-8847. 57(2-3), p. 141–150.
 • Dokka, Trond Skard (2003). Teologi og virkelighetsoppfatning. In Asheim, Olav & Wiestad, Else I (Ed.), Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo. ISSN 82-91670-43-9. p. 327–349.
 • Dokka, Trond Skard (2002). Tre trinn ned og tre trinn opp. En øvelse i dåpsteologi. In Andersen, Rolf Simeon & Akerø, Hans Arne (Ed.), Himmelgaven. Kirkens møte med mennesker ved dåp. Den norske kirkes presteforening, Oslo. ISSN 82-90561-14-8. p. 57–91.
 • Dokka, Trond Skard (2002). Det kristne menneskesyn, P2-Akademiet W. NRK Fakta, Oslo. ISSN 82-7118-280-3. p. 110–121.
 • Dokka, Trond Skard (2002). Statskirkedebatten som ekklesiologisk praksis. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 103(2-3), p. 75–84.
 • Dokka, Trond Skard (2002). Metaforikk og teologi hos Gustaf Wingren. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 103(4), p. 203–222.
 • Dokka, Trond Skard (2001). Når vi tolker forskjellig. In Grimstad, Frank & Hougsnæs, Maarit Halvorsen (Ed.), En "evangelisk-luthersk" folkekirke - en artikkelsamling om kirkelovens § 28.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Hva er ledelse i kirka? In Huse, Morten (Eds.), Prest og ledelse. Verbum, Oslo. ISSN 82-543-0850-0. p. 123–142.
 • Dokka, Trond Skard (1999). Irony and Sectarianism in the Gospel of John. In Nissen, Johannes & Pedersen, Sigfred (Ed.), New Readings in John. Literary and Theological Perspectives. Essays from the Scandinavian Conference on the Fourth Gospel. Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 182. Sheffield Academic Press, Sheffield. ISSN 1-85075-974-X. p. 83–107.
 • Dokka, Trond Skard (1999). Fromhet og naturvitenskap. Om religionens rolle for den naturvitenskapelige revolusjon, P2-Akademiet O. Kulturredaksjonen NRK P2, Oslo. ISSN 82-7118-262-5. p. 100–113.
 • Dokka, Trond Skard (1997). Prinsessen av Wales - og hennes teologiske betydning. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 9–20.
 • Dokka, Trond Skard (1994). Fortellerens andre kinn. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 33–48.

View all works in Cristin

 • Dokka, Trond Skard (2018). Vendepunkt. Gammel grunn - ny tro. IKO-forlaget. ISBN 978-82-8249-370-3. 205 p.
 • Dietrich, Stephanie; Dokka, Trond Skard & Hegstad, Harald (2011). Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2510-5. 250 p.
 • Dokka, Synnøve Bendixen & Dokka, Trond Skard (2001). Deilig er ... Kokebok for advent og jul. Verbum. ISBN 82-543-0889-6. 148 p.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Som i begynnelsen - Innføring i kristen tro og tanke. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1087-9. 368 p.
 • Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard & Wyller, Trygve E (1996). Tegn og fortolkning. Teologiske perspektiver på etikk, natur og historie. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0681-2. 429 p.

View all works in Cristin

 • Dokka, Trond (2020). En verden i karantene. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 69–77.
 • Dokka, Trond Skard (2015). Ekklesiologi og skandinavisk skapelsesteologi. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 5–18.
 • Dokka, Trond Skard (2014). Teologien, kirka og livet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 42(8), p. 67–79.
 • Dokka, Trond Skard (2013). Lokalmenighet og biskop. Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. 148(7).
 • Dokka, Trond Skard (2013). Om makt i kirka - et norsk perspektiv. Kritisk forum for praktisk teologi. ISSN 0106-6749. 33(131), p. 6–19.
 • Dokka, Trond Skard (2009). Alexander S. Jensen, Theological Hermeneutics, SCM Press, London 2007. Journal of Reformed Theology. ISSN 1872-5163. p. 353–354.
 • Dokka, Trond Skard (2009). Den imøtekommende salme. Salmetradisjon i krise. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 16–30.
 • Dokka, Trond Skard (2005). "Der evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett" - En grunnleggende ekklesiologi.
 • Dokka, Trond Skard (2004). Pastoral identitet.
 • Dokka, Trond Skard (2003). Hva vil det si å være prest?
 • Dokka, Trond Skard (2003). Kropp og oppstandelse. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. p. 48–51.
 • Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard; Hafstad, Kjetil & Lønning, Inge Johan (2002). Johan Bernitz Hygen - nekrolog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 11–11.
 • Dokka, Trond Skard (2001). Menighetsfakultetet ved et veiskille. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Dokka, Trond Skard (2001). Snakk om noe annet. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (2001). Fremtidens prest - hvilke prester trenger vi og får vi? Inter Collegas. ISSN 0802-779X. 33(1).
 • Dokka, Trond Skard (2000). Refleksjoner etter Kirkemøtet 2000.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåp og menneskesyn.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Vurdering av NOU 2000:26 "...til et åpent liv i tro og tillit".
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåpsopplæring og KRL-faget.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Statskirkas framtid.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Dåpsopplæring i Kirke/stat-utvalget.
 • Dokka, Trond Skard (2000). En pussig krig. Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet. p. 4–5.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Anvendt ekklesiologi. Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet. p. 4–5.
 • Dokka, Trond Skard (2000). 2. pinsedag, Johannes 6,44-47. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 28(3), p. 26–28.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Siste søndag i kirkeåret, Matteus 25,1-13. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 28(5), p. 28–31.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Søndag etter jul, 31. desember, Lukas 2,25-38. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 28(6), p. 35–38.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Gudsbevis og teologi. [Radio]. NRK, P2.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Ekklesiologisk innspill. [Radio]. Offentliggjort på http://www.kirken.no/ under "Nyheter" : Kirke/stat-utvalget.
 • Dokka, Trond Skard (2000). Teologi og metaforikk hos Gustaf Wingren.
 • Dokka, Trond Skard (1999). Kirka i framtida.
 • Dokka, Trond Skard (1999). Hva kan man kjøpe for penger? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1999). Gunnar Østenstad: The Exalted Servant. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 100(3), p. 172–174.
 • Dokka, Trond Skard (1999). "Den største utfordring for dagens teologi ligger i spørsmålet om evigheten". Sine nomine. Meldingsblad for Det teologiske fakultet. p. 3–4.
 • Dokka, Trond Skard (1998). Nå er det Nuuk! Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1998). Var det ikke noe mer, herr pastor? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1998). Den usynlige kirke. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1998). MF vs TF. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1998). For mye av en for liten Jesus. Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1998). Dine venner og mine venner .... Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Dokka, Trond Skard (1998). Påskenatt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 26(2).
 • Dokka, Trond Skard (1998). Fromhet og naturvitenskap. Om religionens rolle for den vitenskapelige revolusjon. [Radio]. NRK, P2-Akademiet.
 • Dokka, Trond Skard & Gjötterud, Kristoffer (1997). Når teologi og fysikk møter hverandre. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. ISSN 0803-6926. p. 28–32.
 • Dokka, Trond Skard (1997). Irony and Sectarianism in the Gospel of John.
 • Dokka, Trond Skard & Sandal, Margunn (2001). Dåpsopplæring i Den norske kirke. Den norske kirke, Kirke/stat-utvalget.
 • Dokka, Trond Skard (1997). Commedia Christiana - Innføring i kristen tro og tanke. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Dokka, Trond Skard (1997). Fra teori til praksis. Det praktisk-teologiske seminar.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 2:28 PM - Last modified Nov. 4, 2020 9:46 AM