2009

Publisert 15. okt. 2012 16:02

Les Det Teologiske fakultets høringsuttalelse om gudstjenestereformen i Den Norske Kirke.

Publisert 15. okt. 2012 16:02

Våren 2009 fikk TF oversendt en utreding om geistelig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar fra ledelsen i Feltprestkorpset. Fakultetsstyret behandlet et svar på høringen i sitt møte 29. august 2009.

 

Publisert 4. mars 2010 21:07

I forbindelse med gudstjenestereformen i Den Norske Kirke har Det teologiske fakultet utarbeidet en høringsuttalelse.