Gudstjenestereformen i Den Norske Kirke

I forbindelse med gudstjenestereformen i Den Norske Kirke har Det teologiske fakultet utarbeidet en høringsuttalelse.

Hovedpunktene i fakultetets høringsuttalelse er sammenfattet i et eget dokument. (pdf)

Publisert 4. mars 2010 21:07 - Sist endret 15. okt. 2012 16:00