Høringsuttalelser

Publisert 15. okt. 2012 16:02

Våren 2009 fikk TF oversendt en utreding om geistelig betjening og etikkopplæring i et pluralistisk forsvar fra ledelsen i Feltprestkorpset. Fakultetsstyret behandlet et svar på høringen i sitt møte 29. august 2009.