Innstillingsutvalget til TF

Fakultetsstyret oppnevner et utvalg som innstiller til tilsettingsutvalget der hvor dette fatter vedtak om tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger. I de særlige tilfeller der universitetsstyrets tilsettingsutvalg fatter vedtak, forbereder utvalgets innstilling for tilsettingsutvalget.

Innstillingsutvalget har følgende sammensetning:

 • Studedekan (leder)
 • To vitenskapelig ansatte i fast stilling
 • En midlertidig vitenskapelig ansatt
 • En student

Studiedekanen er medlem i kraft av sitt verv. De øvrige medlemmer oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra dekanen. Dekanens forslag fremmes etter samråd med de grupper medlemmene representerer.

Det skal ikke være overlapping mellom medlemmene i innstillingsutvalget og tilsettingsutvalget.

Innstillingsutvalget har følgende oppgaver: 

 • Oppnevne sakkyndige komitéer i tilsettings- og opprykkssaker
 • Fremme innstilling i tilsettings- og opprykkssaker til tilsettingsutvalget i samsvar med gjeldende regler og forskrifter

HR-ansvarlig Rigmor Smith-Gahrsen er sekretær for utvalget.

Innstillingsutvalgets medlemmer 2018:

 • Studiedekan Oddbjørn Leirvik (leder)
 • Professor Marianne B. Kartzow
 • Professor Øyvind Norderval
 • Stipendiat Birte Nordahl
 • Student Rezi Afsar

Vara

 • for de vitenskapelige: Jone Salomonsen
 • for de midlertidige: Helge A. Staxrud
 • for studentene: Marte Simonsen
Publisert 16. mars 2010 15:26 - Sist endret 2. jan. 2018 13:51