Tilsettingsutvalg for TF

Fakultetsstyret oppnevner et tilsettingsutvalg med delegert myndighet til å vedta ansettelse i vitenskapelige stillinger ved fakultetet.

Tilsettingsutvalget har følgende sammensetning:

 • Dekan (leder)
 • To vitenskapelig ansatte i fast stilling
 • En teknisk-administrativ ansatt i fast stilling
 • En student

Protokoller fra 2020

Tidligere protokoller

Tilsettingsutvalget har følgende oppgaver:

 • Treffe beslutning om ansettelse i professorstillinger, førsteamanuensisstillinger, forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger.
 • Innstille i saker hvor universitetets ansettelsesutvalg ansetter.
 • Treffe beslutning om opprykk til professor.

I perioden 2019 til 2022 består tilsettingsutvalget ved TF av følgende personer:

 • Dekan Aud V. Tønnessen (leder)
 • Professor Jone Salomonsen
 • Professor Hugo Lundhaug
 • Rådgiver Mathias H. Eidberg
 • Student: Runa Jarsve (2020)

Vara for leder: Anders Runesson
Vara for de vitenskapelig ansatte: Marianne Bjelland Kartzow
Vara for de teknisk-administrative: Leonora Onarheim Bergsjø
Vara for studentene: Ask Seiff Berge (2020)

Publisert 8. okt. 2018 12:24 - Sist endret 20. jan. 2020 09:53