Publikasjoner ved Det teologiske fakultet

Etter 1. desember 2010 benyttes Cristin (tidligere Frida) for registreringer av publikasjoner. All registrering i Frida før dette, er oveført til Cristin.

Siste publikasjoner

  • global-kristendom-300 Global kristendom 6. sep. 2018 13:34

    Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.

  • monastic-origins The Monastic Origins of the Nag Hammadi Codices 2. feb. 2017 15:37

    Hugo Lundhaug and Lance Jenott offer a sustained argument for the monastic provenance of the Nag Hammadi Codices.

    Forfattere: Hugo Lundhaug og Lance Jenott

Nytt norsk kirkeblad

Nytt norsk kirkeblad er et folkekirkelig blad som vender seg til prester, andre kirkelige ansatte og interesserte lekfolk.