Publikasjoner ved Det teologiske fakultet

Etter 1. desember 2010 benyttes Cristin (tidligere Frida) for registreringer av publikasjoner. All registrering i Frida før dette, er oveført til Cristin.

Siste publikasjoner

  • global-kristendom-300 Global kristendom 6. sep. 2018 13:34

    Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.

  • monastic-origins The Monastic Origins of the Nag Hammadi Codices 2. feb. 2017 15:37

    Hugo Lundhaug and Lance Jenott offer a sustained argument for the monastic provenance of the Nag Hammadi Codices.

    Forfattere: Hugo Lundhaug og Lance Jenott

Nytt norsk kirkeblad

Nytt norsk kirkeblad er et folkekirkelig blad som vender seg til prester, andre kirkelige ansatte og interesserte lekfolk.

Nettbokhandel

Fakultetet har et utvalg publikasjoner til salgs i en egen nettbokhandel.