Workshop #1: Definisjoner av konseptuelt rammeverk

8.-11. april 2013 møttes forskningsgruppen REDO for sin første faglige workshop.

13 forskere og 3 doktorgradsstipendiater møttes ved University of Kwa-Zulu Natal, Pietermaritzburg i Sør Afrika.

Fokus for REDOs første workshop var å nå et konkret definert rammeverk og noen betingelser for det felles forskningsprosjektet. Dette skjedde gjennom presentasjoner og diskusjoner innad i gruppen, men også i samarbeid og dialog med lokale forskere som arbeider med relaterte temaer og var inviterte for å respondere på REDO-prosjektets arbeid.

Målet var altså en økt felles forståelse for nøkkelkonseptene som forskerne skal bruke. Feltarbeid er allerede i gang, disse ble også diskutert på samlingen.

I tillegg diskuterte forskerne planleggingen av en Plansmie i 2014, til minne om terrorangrepet 22. juli 2011. En plansmie er en metode basert på deltagelse og dialog, en workshop som i løpet av flere dager samler ulike interesser og bidrag til et konkret utfall. Ønsket for Plansmien for 22. juli er å skape nye ritualer og minnesmerker for 22. juli, både som en form for formidling og utveksling med Oslos befolkning, og som en forskningsmetode for å generere materiale til REDO-prosjektet. Plansmien er planlagt å avholdes høst 2014.

Diskusjoner av publisering av bøker med grunnlag i forskningen ble også diskutert, samt planer for REDOs videre utvikling.

Les en detaljert rapport fra REDOs første workshop, skrevet av Lotte Danielsen, Samuel Etikpah og Greg Brzozowski.

 

Publisert 4. mars 2014 14:37