Negotiating Cultural Capital (avsluttet)

Tekster som oppfattes som kulturelt sentrale blir gjennom resepsjon og bruk gjenstand for kontinuerlig forhandling av virkelighetsforståelse, verdier og så videre. Bibelen er et eminent eksempel på en slik tekst; den er en bredt akseptert kulturell tekst, og oversettes stadig til nye språk. Slike prosesser foregår så langsomt og "naturlig" at de sjelden tematiseres, men når slike kulturelle tekster oversettes til nye språk, blir det tydelig at tekstene er resultater av lange forhandlingsprosesser og fortsatt er en arena for kulturell forhandling og påvirkning i møte mellom forskjellige kulturer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Publisert 12. juli 2013 13:14 - Sist endret 8. juni 2016 14:47