Aktuelle saker

Publisert 6. feb. 2013 10:02

Kristne i Norge kan vanskeleg ønskje seg ei «kristen» grunnlov og samtidig protestere mot islamisering av lovverket i Egypt.

Publisert 6. feb. 2013 10:01

Hvordan snakker muslimer og kristne sammen, og hvordan snakker de med samfunnet rundt seg?

Publisert 6. feb. 2013 09:55

Islamsk råd er naturligvis i sin fulle rett til å arrangere markeringer, men det er etter min mening ikke en oppgave for kirkeledelsen å støtte opp om det.

Publisert 6. feb. 2013 09:52

Søndag er det ett år siden 22. juli 2011. Hva har dette året lært oss? Det vil være forskjellige svar på dette. Men vi har hatt et år der forskjellige fagfelt har vært ute i det offentlige rom i tur og orden, etter som hvilke utfordringer som har blitt reist. Jurister, psykiatere, samfunnsvitere og journalister har tatt sin tørn. Debattene har vært annerledes fordi så mye har stått på spill, og fordi vi har famlet etter svar. Det som skjedde tvang skråsikkerheten bort for en tid.

Publisert 6. feb. 2013 09:43

Gud er større enn alle våre hjemmelagede meninger og religiøse revir.

Publisert 6. feb. 2013 09:41

Det er en tendens til å betrakte våre norske varianter av kristendommen som absolutte og endegyldige.

Publisert 6. feb. 2013 09:39

Nedlatende religionsdebatt? Espen Ottosen trenger ingen forsvarer.

Publisert 6. feb. 2013 09:35

Anmeldelse av forelesing ved Oddbjørn Leirvik om islamsk etikk (Universitas 09.05.12)

Publisert 5. feb. 2013 17:05

Les bokomtalen Islam møter det sekulære Norge i Vårt Land 07.11.11

Publisert 5. feb. 2013 17:03

Erfaringene knyttet til massakren 22. juli har understreket at kunnskap om religion er en viktig forutsetning for å kunne forebygge konflikter.

Publisert 5. feb. 2013 17:02

Hva er koblingene mellom høyreekstremisme og kristendom? I lys av terrorhandlingene 22. juli i år er dette et viktig spørsmål å arbeide videre med.

Publisert 5. feb. 2013 17:00

Korleis møter vi menneske som ikkje angrar sin udåd, men drep andre fordi dei meiner det er rett og nødvendig?

Publisert 5. feb. 2013 16:57

Det som har blitt eit felles fokus for det kristen-muslimske samarbeidet i Norge, er vernet av det sårbare individet.

Publisert 5. feb. 2013 16:54

Les Anne Hege Grungs innlegg i VG 07.08.11.

Publisert 5. feb. 2013 16:45

Les intervju med Oddbjørn Leirvik i NRK Møre og Romsdal 29.07.11

Publisert 5. feb. 2013 16:44

Les intervju med Oddbjørn Leirvik i Sunnmørsposten 27.07.11

Publisert 5. feb. 2013 16:37

Går norske utlendingsmyndigheter djupt nok inn på føresetnadene som ligg til grunn for skifte av religion?

Publisert 5. feb. 2013 16:35

Les Vebjørn Horsfjords innlegg på PluRels blogg om religion og samfunn, 26.04.11.

Publisert 5. feb. 2013 15:51

Hvilken makt har bibel- og korantekster? Har menn rett til å slå kvinner? Må kvinner tie i forsamlinger? Culcom-stipendiat Anne Hege Grung har nettopp forsvart sin doktoravhandling der hun undersøker hvordan kristne og muslimer tolker tekster fra Bibelen, Koranen og Hadith.

Publisert 5. feb. 2013 15:44

Les intervju med Oddbjørn Leirvik om religion og integrering, Det islamske forbundet 28.01.2011.

Publisert 5. feb. 2013 15:33

Karikaturstriden i Norge synleggjorde ein politisk allianse mellom kristenkonservative krefter og Frp.

Publisert 5. feb. 2013 15:32

Les Oddbjørn Leirviks tale ved lanseringen av Maududis koranoversettelse på norsk (Islamic Cultural Centre 14. mai 2010)

Publisert 5. feb. 2013 15:31

Les Anne Hege Grung og Oddbjørn Leirviks innlegg i Klassekampen 28.10.09.

Publisert 5. feb. 2013 15:29

Les Anne Hege Grung og Oddbjørn Leirvik innlegg i Klassekampen 20.10.09.

Publisert 5. feb. 2013 15:26

Vi må hindre at debatten fremover får norske muslimer til å føle seg fremmede og uønsket i Norge. De betaler for andres kunnskapsløshet.