Aktuelt innen forskning

Aktuelle forskningssaker

 • st_michaels_church_calais_jungle-660 Religion i grenseland 17. apr. 2019 13:44

  Migranter lever i limbo langs grenser og i flyktningeleirer mange steder i verden. I grenseland skjer det viktige endringer med religionene. Nye og uventede måter å være religiøs på blir til når menneskers livsbetingelser endres radikalt, ifølge professor Trygve Wyller.

 • hovedbilde-global-kristendom-660 Global kristendom: Nye maktsentre for verdens største religion 2. jan. 2019 20:41

  Selv om islam har fått mye oppmerksomhet i vestlige medier er det fremdeles kristendom som er verdens største religion. Men kristendommen er i stor endring i verden i dag.

 • annunciation660 Guds slave 28. nov. 2018 01:17

  I den norske oversettelsen av Lukasevangeliet omtaler Maria seg selv som Herrens tjenestekvinne når hun får beskjed om at hun skal føde Jesus. Men ordet som er oversatt til tjenestekvinne betyr egentlig slave. –Store implikasjoner for forståelsen av teksten, mener professor Marianne Bjelland Kartzow.

Arrangementer

 • paula-tutty Trial lecture Paula Jean Tutty 11. okt. 2019 10:15

  Title to be announced

 • paula-tutty Public defence: Paula Jean Tutty 11. okt. 2019 12:00

  Paula Jean Tutty will defend her doctoral dissertation: "The Monks of the Nag Hammadi Codices: Contextualising a Fourth Century Monastic Community" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

 • photo-jarli-og-jordan-uio "Digital Humanities and Textual Scholarship" 28. okt. 2019 09:00

  Seminaret er for stipendiater som forsker på tekster innenfor humaniora, juss og teologi. Seminaret er gratis, og vi dekker reise og opphold. Frist for søknad om opptak er 1.september.