Birgitte Lerheim

Associate Professor - Fagseksjonen
Image of Birgitte Lerheim
Norwegian version of this page
Phone +47 22850385
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Tags: Systematic Theology, Professional Ethics, Nordic Protestantism, Ethics

Publications

 • Lerheim, Birgitte (2017). Husrom for læring? Ein komparativ romleg analyse av to bibliotek ved Universitetet i Oslo. In Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Ed.), Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53500-1. p. 111–128.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Omsorg, gåve og nåde? Ei drøfting av Den norske kyrkja sin kommunikasjon til fadrar ved dåp. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. p. 447–466.
 • Lerheim, Birgitte (2016). Trosopplæring for Guds små prinsesser? Teologi, kjønn og læring i bibelbøker for barn. Prismet. ISSN 0032-8847. 67(1), p. 19–34. doi: 10.5617/pri.4519.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Englar i cyberspace. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 2013(1), p. 67–88.
 • Lerheim, Birgitte (2012). Ungdom, tradisjonar og relasjonar. Ei drøfting av interaksjonsflater mellom unge menneske og Den norske kyrkja. In Birkedal, Erling; Hegstad, Harald & Lannem, Turid Skorpe (Ed.), Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter. IKO-forlaget. ISSN 978-82-8249-071-9.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Å sørgje på internett. Kyrkja og dei virtuelle sorgpraksisane. In Simonnes, Asbjørn (Eds.), Digital trusopplæring. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2796-3.
 • Simonnes, Asbjørn & Lerheim, Birgitte (2011). Religionspedagogiske utfordringar i møte med trusopplæring på digitale arenaer. In Simonnes, Asbjørn (Eds.), Digital trusopplæring. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2796-3. p. 213–233.
 • Lerheim, Birgitte (2011). "Whose Context? Which Contextuality? Om kyrkje, kontekstualitet og kompleksitet". In Ulstein, Jan Ove & Aadnanes, Per Magne (Ed.), Vegar i vegløysa : ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2741-3.

View all works in Cristin

 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2021). Samtale om Luther og reformasjonen, 500 år etter at Luther ble lyst i bann og erklært fredløs, m. Luther-forsker og sokneprest Roger Jensen og førsteamanuensis Birgitte Lerheim.
 • Lerheim, Birgitte (2021). Research and stakeholder responses and discussion: Digital or hybrid funerals - a worship service or a commercial product? .
 • Maasø, Arnt; Brevik, Lisbeth M.; Vasbø, Kristin Beate; Breivik, Jarle; Lerheim, Birgitte & Malthe-Sørenssen, Anders [Show all 7 contributors for this article] (2021). Dette må bli læringsmiljøets år. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Lerheim, Birgitte & Vigsnæs, Maria Knoph (2020). Intervju om auka søkartal til teologiprogrammet. [TV]. NRK NYHETER, TV OG RADIO.
 • Lerheim, Birgitte (2020). Språking og andre fæle greier. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2020). Når verdiane skuggar for saka. Sunnmørsposten. ISSN 1503-9056. p. 16–17.
 • Lerheim, Birgitte & Gilje, Caroline Teinum (2020). – Lokal praksis kan bidra til teologisk endring. [Newspaper]. Avisen Vårt LAnd.
 • Lerheim, Birgitte & Aksøy, Helene (2019). Helsepersonell i møte med sjukdom, sorg og krise på sosiale medier. Tidsskrift for kreftsykepleiere. p. 30–38.
 • Lerheim, Birgitte (2019). Norsk klædebunad. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2019). Kattar eg har kjent. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte; Federici, Hedda & Fjermeros, Christian (2019). — Før eller senere må de ta stilling til hvem som er velkommen i fellesskapet. [Internet]. journalen.hioa.no.
 • Lerheim, Birgitte & Dahl Bakken, Jenny (2019). Holocaust-minnesteiner ble malt over rett ved synagogen. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Lerheim, Birgitte & Vidnes, Aksel Kjær (2019). Skal vi la døde mennesker ligge, eller skal vi forske på dem? [Business/trade/industry journal]. Forskerforum.
 • Lerheim, Birgitte (2019). Presentations of results from field research in Norway, PANHERA project.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Digital evangelisering på frammarsj. [Newspaper]. Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte & Larsen, Dag Eivind Undheim (2018). Refser historieløshet. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2018). Med skriften som målestokk. Avisa Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2018). Fundament for åpenhet. Avisa Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2018). Problematiske fortellinger om fortiden i Vårt Lands sommerserie. Avisa Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Preike på feministisk messe: Arvegods på godt og vondt.
 • Elise, Kruse & Lerheim, Birgitte (2018). Praktiserer og misjonerer via skjerm . [Newspaper]. Vårt Land.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Sharing religious spaces: Thirdspace perspectives on contemporary pilgrimage .
 • Lerheim, Birgitte (2018). The Godparent project Some central findings and theological reflections .
 • Lerheim, Birgitte (2018). Vart du skræmt, no? Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Å, eg minnest. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Here comes the sun. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte & Bjørn, Gabrielsen (2018). På nattbordet: Birgitte Lerheim. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Kva er føremålet med Mentor Medier? Avisa Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte & Schwenke, Morten (2018). Avviser ­fryktkultur. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Karianne, Grindem & Lerheim, Birgitte (2018). Kristent opprør: Verner om Vårt Land-redaktøren. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Nettverk på gale og godt. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Sosiale medier i sykdom, krise og sorg.
 • Lerheim, Birgitte & Kjell, Kvamme (2018). Denne likkisten lager du selv. [Newspaper]. Avisen Vårt LAnd.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO. Opningsførelesning for haustsemestret ved TF 2018.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Omsorg, gåve og nåde. Om Den norske kyrkja sin kommunikasjon til dåpsfadrar.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Opningsførelesing TF hausten 2017: Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Kva er ei gåve? Sulaposten. 2018(47).
 • Lerheim, Birgitte (2017). …le av banesår og springe over grave? Om Halloween, Allehelgensdag og å tale døden midt imot. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Sorg og sosiale medier.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feministteologi.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Omsorg og nærvær - forskning på fadderrollen. [Business/trade/industry journal]. Dåpsløftet. Inspirasjon til arbeidet med dåp (utgitt av Dnk).
 • Lerheim, Birgitte (2017). Moderator ved panelsamtale om "Skogen og erfaringer av det hellige".
 • Lerheim, Birgitte (2017). Ekklesiologiske perspektiv på høyringsutkastet til ny trus- og livssynslovgjeving.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feministisk teologi.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Pilegrim på Orknøyane før og no. Kirkjuvágs helgan dóm in heilaga Magnúss jarls. Pilegrim i dag. ISSN 1892-9982. 1(17), p. 4–8.
 • Lerheim, Birgitte (2017). The role of Netnography in a multi-method research project on godparentship in Norway .
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feminstisk teologi.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Langevåg Røde Kors. Folkehelse, fellesskap og friviljugheit gjennom 90 år-. Sulaposten. p. 20–21.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Tro. Håp. Kjærlighet: Nådeløse og nådefulle rom – før og nå. I 2017 markerer lutherske kirker verden over at det er 500 år siden tesene i Wittenberg. Teseoppslaget var med å starte en religiøs revolusjon. Men er Luthers spørsmål våre spørsmål? Og hva kjennetegner det å være «luthersk» idag? Og er det noe ved «det lutherske» som kan hjelpe kirken til å være et nådefullt rom for ungdom i dag?
 • Lerheim, Birgitte (2016). Blogginnlegg i TFs reformasjonsblogg: Luther, leiker og læring. Mellom historie og kollektivt minne i populær barne- og ungdomskultur http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/luther-leiker-og-lering.html.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Innlegg i TFs reformasjonsblogg: Reformasjonsdag, Allehelgensdag og Halloween http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/reformasjonsdag-allehelgensdag-halloween.html.
 • Lerheim, Birgitte (2016). Angels in Cyberspace.
 • Lerheim, Birgitte (2016). Læreplanarbeid og profesjonsskvis i Den norske kyrkja sitt trusopplæringsarbeid.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Doing church history with confirmands. Why and how.
 • Lerheim, Birgitte & Eidberg, Mathias Henrik (2015). Skrekk og Gud? Et intervju om Halloween. [Internet]. TF, UiOs nettsider.
 • Lerheim, Birgitte & Vestre, Trond (2015). - Kan bli ordinert i eit anna bispedømme. [Internet]. NRKS NETTSIDER.
 • Lerheim, Birgitte (2015). Å arbeide med Bibelen i kyrkjelege læringspraksisar med barn og unge.
 • Lerheim, Birgitte & Swang, Espen Irwing (2015). Fremmed for oss med sorg på internett? [Internet]. http://www.tek.no/artikler/fremmed-for-oss-med-sorg-pa-inter.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2015). Praciticing godparentship in the Church of Norway.
 • Guttormsen, Arne & Lerheim, Birgitte (2015). Nettveggen er blitt klagemur. Intervju i Vårt Land om sorg og sosiale medier. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Lerheim, Birgitte (2015). Intervju om sorg og sosiale medier, NRK P2 Nyhetslunsj. [Radio]. NRK P2.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). Bokanmeldelse: Kristen tro – oppdatert Nyhus, Kjell Arnold og Nyhus, Ole Jacob. 2013. Kristen tro – oppdatert. Kom forlag. 222 sider. . Prismet. ISSN 0032-8847.
 • Lerheim, Birgitte (2014). Bokmelding: Barnetro og trosopplæring: Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen. Prismet. ISSN 0032-8847.
 • Lerheim, Birgitte & Kartzow, Marianne Bjelland (2014). Jeg åpner min bibel, der står: Vær rosa! Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). DOING CHURCH HISTORY WITH CONFIRMANDS (AND CER WORKERS). WHY AND HOW?
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). Pilgrim Thirdspaces?
 • Lerheim, Birgitte (2014). Identitet og kristendom. Foredrag.
 • Lerheim, Birgitte (2014). Trosopplæring for voksne?
 • Lerheim, Birgitte (2013). Innslag om grunnlovsjubileet 2014.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Youth Grieving Online. A Case Study Followed by Ethical Reflection.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Sosiale medier i sorg og krise. Foredrag for kreftsykepleiere i Vestfold.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Reformasjonen og trusopplæringa. Refleksjonar etter ein studietur til Wittenberg. Prismet. ISSN 0032-8847. 2013(4).
 • Lerheim, Birgitte (2013). Endringar i skulen sitt religionsfag. Prismet. ISSN 0032-8847. 2013(3).
 • Lerheim, Birgitte (2013). Markering eller feiring? Prismet. ISSN 0032-8847. 2013(4).
 • Lerheim, Birgitte (2013). Hurra for deg! Presentasjon av Prismet-utgåve i høve prof. Sverre Dag Mogstads 65 års-dag. Prismet. ISSN 0032-8847. 2013(2).
 • Lerheim, Birgitte (2011). Når sorgen blir offentlig. Om sorg på nettet etter 22. juli.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Ung i kyrkja 2010. Korleis nyttar unge vaksne mellom 18 og 30 kyrkja?
 • Lerheim, Birgitte (2011). Nettet på godt og gale: Refleksjonar etter 22 juli. Dag og Tid. ISSN 0803-334X. 50.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Grøn kyrkje - ein ny slags pietisme? Bokanmeldelse av: Saving nature : religion as environmentalism, environmentalism as religion / Tarjei Rønnow. Prismet. ISSN 0032-8847. 62(3).
 • Lerheim, Birgitte (2011). "Dine synder er tilgitt. Klemz Gud". [Internet]. http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/284218.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Ung i kyrkja 2010. Korleis nyttar unge vaksne mellom 18 og 30 kyrkja? Artikkel på Den norske kyrkja sine nettsider. http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=203439.
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Vellykka bloggkvinner? Sosial teknologi og kvinneroller.".
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Innspill til en norsk konfirmasjonsteologi".
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Teologi på bedehuset og i lekmannsforsamlingene".
 • Lerheim, Birgitte (2010). Kirkelige og folkelige feiringer av Halloween/Allehelgensdag i Norge.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Respondent to prof. Terri Elton who presented the project "Exemplary Youth Ministry" (see www.exemplaryym.com).
 • Lerheim, Birgitte (2021). PANHERA (Pilgrim Accommodation and New Host Expertise in Rural Areas) FIELD REPORT. Erasmus+, PANHERA PROJECT.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Rapport: Loggføringsverktøy for kompetansekartlegger for kirkelig undervisning. IKO - Kirkelig pedagogisk senter.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:22 PM - Last modified Nov. 5, 2020 10:51 AM