Birgitte Lerheim

Associate Professor - Fagseksjonen
Image of Birgitte Lerheim
Norwegian version of this page
Phone +47 22850385
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Tags: Systematic Theology, Professional Ethics, Nordic Protestantism, Ethics

Publications

 • Lerheim, Birgitte (2017). Husrom for læring? Ein komparativ romleg analyse av to bibliotek ved Universitetet i Oslo, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapittel 7.  s 111 - 128
 • Lerheim, Birgitte (2017). Omsorg, gåve og nåde? Ei drøfting av Den norske kyrkja sin kommunikasjon til fadrar ved dåp., I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  kapittel.  s 447 - 466
 • Lerheim, Birgitte (2016). Trosopplæring for Guds små prinsesser? Teologi, kjønn og læring i bibelbøker for barn.. Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(1), s 19- 34 . doi: 10.5617/pri.4519
 • Lerheim, Birgitte (2013). Englar i cyberspace. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  2013(1), s 67- 88
 • Lerheim, Birgitte (2012). Ungdom, tradisjonar og relasjonar. Ei drøfting av interaksjonsflater mellom unge menneske og Den norske kyrkja, I: Erling Birkedal; Harald Hegstad & Turid Skorpe Lannem (red.),  Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter.  IKO-forlaget.  ISBN 978-82-8249-071-9.  Kapittel.
 • Lerheim, Birgitte (2011). "Whose Context? Which Contextuality? Om kyrkje, kontekstualitet og kompleksitet", I: Jan Ove Ulstein & Per Magne Aadnanes (red.),  Vegar i vegløysa : ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2741-3.  kapittel.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Å sørgje på internett. Kyrkja og dei virtuelle sorgpraksisane, I: Asbjørn Simonnes (red.),  Digital trusopplæring.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2796-3.  artikkel.
 • Simonnes, Asbjørn & Lerheim, Birgitte (2011). Religionspedagogiske utfordringar i møte med trusopplæring på digitale arenaer, I: Asbjørn Simonnes (red.),  Digital trusopplæring.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2796-3.  Kapittel.  s 213 - 233
 • Lerheim, Birgitte (2010). Kirkehistorie i trosopplæringen - veien videre :. Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(3), s 173- 184
 • Lerheim, Birgitte (2010). Lekmannsforsamlingar i endring, I: Pål Repstad (red.),  Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2655-3.  kapittel.  s 171 - 187

View all works in Cristin

 • Lerheim, Birgitte (2020). Når verdiane skuggar for saka. Sunnmørsposten.  ISSN 1503-9056.  s 16- 17
 • Lerheim, Birgitte (2020). Språking og andre fæle greier. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte & Gilje, Caroline Teinum (2020, 04. februar). – Lokal praksis kan bidra til teologisk endring.  Avisen Vårt LAnd. Show summary
 • Lerheim, Birgitte & Vigsnæs, Maria Knoph (2020, 24. mai). Intervju om auka søkartal til teologiprogrammet. [TV].  NRK NYHETER, TV OG RADIO.
 • Lerheim, Birgitte (2019). Kattar eg har kjent. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2019). Norsk klædebunad. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2019). Presentations of results from field research in Norway, PANHERA project.
 • Lerheim, Birgitte & Aksøy, Helene (2019). Helsepersonell i møte med sjukdom, sorg og krise på sosiale medier. Tidsskrift for kreftsykepleiere.  (2), s 30- 38
 • Lerheim, Birgitte & Dahl Bakken, Jenny (2019, 18. oktober). Holocaust-minnesteiner ble malt over rett ved synagogen.  Vårt Land.
 • Lerheim, Birgitte; Federici, Hedda & Fjermeros, Christian (2019, 31. mai). — Før eller senere må de ta stilling til hvem som er velkommen i fellesskapet. [Internett].  journalen.hioa.no.
 • Lerheim, Birgitte & Vidnes, Aksel Kjær (2019, 03. september). Skal vi la døde mennesker ligge, eller skal vi forske på dem?. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Elise, Kruse & Lerheim, Birgitte (2018, 29. mai). Praktiserer og misjonerer via skjerm.  Vårt Land.
 • Karianne, Grindem & Lerheim, Birgitte (2018, 21. mars). Kristent opprør: Verner om Vårt Land-redaktøren.  Dagens Næringsliv.
 • Lerheim, Birgitte (2018, 29. mai). Digital evangelisering på frammarsj.  Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Here comes the sun. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Kva er føremålet med Mentor Medier?. Avisa Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Nettverk på gale og godt. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Preike på feministisk messe: Arvegods på godt og vondt.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Sharing religious spaces: Thirdspace perspectives on contemporary pilgrimage.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Sosiale medier i sykdom, krise og sorg.
 • Lerheim, Birgitte (2018). The Godparent project Some central findings and theological reflections.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Vart du skræmt, no?. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2018). Å, eg minnest. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte & Bjørn, Gabrielsen (2018, 22. mars). På nattbordet: Birgitte Lerheim.  Dagens Næringsliv.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2018). Fundament for åpenhet. Avisa Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2018). Med skriften som målestokk. Avisa Vårt land.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2018). Problematiske fortellinger om fortiden i Vårt Lands sommerserie. Avisa Vårt land. Show summary
 • Lerheim, Birgitte & Kjell, Kvamme (2018, 08. januar). Denne likkisten lager du selv.  Avisen Vårt LAnd.
 • Lerheim, Birgitte & Larsen, Dag Eivind Undheim (2018, 16. juni). Refser historieløshet.  Klassekampen. Show summary
 • Lerheim, Birgitte & Schwenke, Morten (2018, 21. mars). Avviser ­fryktkultur.  Vårt Land.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Ekklesiologiske perspektiv på høyringsutkastet til ny trus- og livssynslovgjeving..
 • Lerheim, Birgitte (2017). Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO. Opningsførelesning for haustsemestret ved TF 2018.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Kva er ei gåve?. Sulaposten.  2018(47)
 • Lerheim, Birgitte (2017). Langevåg Røde Kors. Folkehelse, fellesskap og friviljugheit gjennom 90 år-. Sulaposten.  (5), s 20- 21
 • Lerheim, Birgitte (2017). Moderator ved panelsamtale om "Skogen og erfaringer av det hellige"..
 • Lerheim, Birgitte (2017, 01. oktober). Omsorg og nærvær - forskning på fadderrollen. [Fagblad].  Dåpsløftet. Inspirasjon til arbeidet med dåp (utgitt av Dnk).
 • Lerheim, Birgitte (2017). Omsorg, gåve og nåde. Om Den norske kyrkja sin kommunikasjon til dåpsfadrar..
 • Lerheim, Birgitte (2017). Opningsførelesing TF hausten 2017: Husrom for læring? Ein romleg analyse av læringsrom ved UiO.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Pilegrim på Orknøyane før og no. Kirkjuvágs helgan dóm in heilaga Magnúss jarls. Pilegrim i dag.  ISSN 1892-9982.  1(17), s 4- 8
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feministisk teologi.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feministisk teologi (fagartikkel på 6 sider som del av Kirkerådets ressurshefte for 8. mars-gudstjeneste 2017). [www ].
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feministteologi.. Show summary
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feminstisk teologi.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Sorg og sosiale medier.
 • Lerheim, Birgitte (2017). The role of Netnography in a multi-method research project on godparentship in Norway.
 • Lerheim, Birgitte (2017). …le av banesår og springe over grave? Om Halloween, Allehelgensdag og å tale døden midt imot. Sulaposten.
 • Lerheim, Birgitte (2016). Angels in Cyberspace..
 • Lerheim, Birgitte (2016). Blogginnlegg i TFs reformasjonsblogg: Luther, leiker og læring. Mellom historie og kollektivt minne i populær barne- og ungdomskultur http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/luther-leiker-og-lering.html. [www ].
 • Lerheim, Birgitte (2016). Læreplanarbeid og profesjonsskvis i Den norske kyrkja sitt trusopplæringsarbeid.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Doing church history with confirmands. Why and how..
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Innlegg i TFs reformasjonsblogg: Reformasjonsdag, Allehelgensdag og Halloween http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/reformasjonsdag-allehelgensdag-halloween.html. [www ].
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Tro. Håp. Kjærlighet: Nådeløse og nådefulle rom – før og nå. I 2017 markerer lutherske kirker verden over at det er 500 år siden tesene i Wittenberg. Teseoppslaget var med å starte en religiøs revolusjon. Men er Luthers spørsmål våre spørsmål? Og hva kjennetegner det å være «luthersk» idag? Og er det noe ved «det lutherske» som kan hjelpe kirken til å være et nådefullt rom for ungdom i dag?.
 • Mejlbo, Kaja & Lerheim, Birgitte (2016, 28. mars). – Bibelhistorien er vanskelig å forklare. Mange barnehager dropper Jesus i påsken og satser på gule kyllinger i stedet. Men i Lommedalen er de trofaste mot flanellografen.  Asker og Bærums budstikke.
 • Guttormsen, Arne & Lerheim, Birgitte (2015, 21. januar). Nettveggen er blitt klagemur. Intervju i Vårt Land om sorg og sosiale medier..  Vårt Land.
 • Lerheim, Birgitte (2015). Hvem er jeg på nettet? Et seminar om ungdom, sosiale medier og alle som har med ungdom å gjøre..
 • Lerheim, Birgitte (2015, 21. januar). Intervju om sorg og sosiale medier, NRK P2 Nyhetslunsj.. [Radio].  NRK P2.
 • Lerheim, Birgitte (2015). Sorg i det offentlege rommet. Om estetisering av sorg i sosiale medier..
 • Lerheim, Birgitte (2015). Å arbeide med Bibelen i kyrkjelege læringspraksisar med barn og unge.
 • Lerheim, Birgitte & Eidberg, Mathias Henrik (2015, 28. oktober). Skrekk og Gud? Et intervju om Halloween.. [Internett].  TF, UiOs nettsider. Show summary
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2015). Praciticing godparentship in the Church of Norway.
 • Lerheim, Birgitte & Swang, Espen Irwing (2015, 11. oktober). Fremmed for oss med sorg på internett?. [Internett].  http://www.tek.no/artikler/fremmed-for-oss-med-sorg-pa-inter.
 • Lerheim, Birgitte & Vestre, Trond (2015, 09. april). - Kan bli ordinert i eit anna bispedømme. [Internett].  NRKS NETTSIDER.
 • Lerheim, Birgitte (2014). Bokmelding: Barnetro og trosopplæring: Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen.. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (4)
 • Lerheim, Birgitte (2014). Identitet og kristendom. Foredrag.
 • Lerheim, Birgitte (2014). Trosopplæring for voksne?.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). Bokanmeldelse: Kristen tro – oppdatert Nyhus, Kjell Arnold og Nyhus, Ole Jacob. 2013. Kristen tro – oppdatert. Kom forlag. 222 sider.. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (2)
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). DOING CHURCH HISTORY WITH CONFIRMANDS (AND CER WORKERS). WHY AND HOW?.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). Pilgrim Thirdspaces?.
 • Lerheim, Birgitte & Kartzow, Marianne Bjelland (2014). Jeg åpner min bibel, der står: Vær rosa!. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Endringar i skulen sitt religionsfag. Prismet.  ISSN 0032-8847.  2013(3)
 • Lerheim, Birgitte (2013). Hurra for deg! Presentasjon av Prismet-utgåve i høve prof. Sverre Dag Mogstads 65 års-dag. Prismet.  ISSN 0032-8847.  2013(2)
 • Lerheim, Birgitte (2013). Innslag om grunnlovsjubileet 2014.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Markering eller feiring?. Prismet.  ISSN 0032-8847.  2013(4)
 • Lerheim, Birgitte (2013). Reformasjonen og trusopplæringa. Refleksjonar etter ein studietur til Wittenberg. Prismet.  ISSN 0032-8847.  2013(4)
 • Lerheim, Birgitte (2013). Sosiale medier i sorg og krise. Foredrag for kreftsykepleiere i Vestfold.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Youth Grieving Online. A Case Study Followed by Ethical Reflection.
 • Lerheim, Birgitte (2011, 13. mars). "Dine synder er tilgitt. Klemz Gud". [Internett].  http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/284218.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Grøn kyrkje - ein ny slags pietisme? Bokanmeldelse av: Saving nature : religion as environmentalism, environmentalism as religion / Tarjei Rønnow. Prismet.  ISSN 0032-8847.  62(3)
 • Lerheim, Birgitte (2011). Nettet på godt og gale: Refleksjonar etter 22 juli. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  50
 • Lerheim, Birgitte (2011). Når sorgen blir offentlig. Om sorg på nettet etter 22. juli.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Rapport: Loggføringsverktøy for kompetansekartlegger for kirkelig undervisning.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Ung i kyrkja 2010. Korleis nyttar unge vaksne mellom 18 og 30 kyrkja?.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Bokanmeldelse av: Grensesprengende! : forkynnelse for ungdom / Hans Austnaberg (red.). Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(3), s 212- 214
 • Lerheim, Birgitte (2010). Bokanmeldelse av: Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer / Ståle Johannes Kristiansen og Svein Rise (red.). Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(2), s 153- 155
 • Lerheim, Birgitte (2010). Contextuality, intersectionality and youth ministry.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Co-respondent to "Theologizing with Youth as Youth Ministry? Pedagogical and Theological Reflections" (prof. Bert Roebben, Dortmund).
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Fellesskap på godt og gale", I: Elisabeth Torp & Gaute Brækken (red.),  Grenser som skaper.  IKO-Forlaget AS.  ISBN 978-82-8249-025-2.  kapittel.  s 144 - 154
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Innspill til en norsk konfirmasjonsteologi".
 • Lerheim, Birgitte (2010). Keynote Respondent to Conference paper of prof. Ulrich Schwab, Munchen: Church Youth Work of the Future – Challenges to Contemporary Youth Work and Considerations of Underlying Principles.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Kirkelige og folkelige feiringer av Halloween/Allehelgensdag i Norge.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:22 PM - Last modified Nov. 5, 2020 10:51 AM