Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15 - 11:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu)

Lovisa Mienna Sjöberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:00 - 15:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu)

Lovisa Mienna Sjöberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: , "Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som religiös praxis ".

Tid og sted: 18. okt. 2018 09:30 - 23:00, Aud. U40, Blindernveien 9

Årets Jervell- og alumniseminar handler om å være folkekirke i et demokrati og stiller spørmål ved om Den norske kirke er blitt for venstrevridd.

Tid: 1. nov. 2018