Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag feb.
Tid og sted: 22. feb. 2017 15:00 - 25. feb. 2017 15:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

This final REDO workshop style conference will explore the questions above by drawing on empirical material relating to the case studies included within the project and to other, as of yet unconsidered types of activities that involve linkages between ritual, democracy and the other-than-human. The goal of the conference is thus not only to substantiate the outcomes of the REDO project, but also to build a broader base of people, practices and ideas for future collaboration and research.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 2. mars 2017 11:15 - 12:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, Auditorium U40

Halvard Johannessen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom fagfeltene praktisk teologi og studiet av kristen spiritualitet med utgangspunkt i begrepene erfaring og praksis. Legg særlig vekt på nyere, internasjonal litteratur. Hvordan kan disse fagfeltene gjensidig berike hverandre?"

Tid og sted: 2. mars 2017 13:00 - 16:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, auditorium U40

Halvard Johannessen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid”

Tid og sted: 9. mars 2017 10:45 - 11:15, Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Denne miniforelesningen tar opp viktige samtidige og "historiske" innfallsvinkler til å forstå forholdet mellom religion og sex. Kan sex være religiøst? Forelesning på Åpen dag ved Nina Hoel

Tid og sted: 9. mars 2017 11:30 - 12:00, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

Friedrich Nietzsche og moderne religionskritikk. Forelesning på Åpen dag ved Marius Timmann Mjaaland

Tid og sted: 20. apr. 2017 - 24. apr. 2017, Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket

Velkommen til den internasjonale konferansen "Reforming: Space, body, and politics" i praktisk teologi.