TFEXFAC03 - Examen facultatum, teologivarianten

Kort om emnet

Emnet består av en historisk gjennomgang av sentrale teologiske problemstillinger i spenningsfeltet mellom det allmenne og det spesielt kristne. Emnet vil også gi en grunnleggende innføring i vitenskapsteori med særlig henblikk på humanistisk vitenskaps egenart. I tillegg diskuteres et knippe artikler som illustrerer varige teologiske anliggender i vår tid.

Emnesider TFEXFAC03

Publisert 11. feb. 2010 22:52 - Sist endret 17. mars 2010 13:57