AV-tjenester ved Det teologiske fakultet

AV-tjenesten har ansvar for anskaffelse, drift og opplæring i bruk av det audiovisuelle utstyret i alle fakultetets undervisningsrom. Vi låner også ut diverse AV-utstyr og IT-utstyr, og har ansvaret for fakultetes podkaster.

Kontakt

Har du problemer med AV-utstyr, eller har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på
av-tjenesten@teologi.uio.no

Romoversikt

Flere av undervisnings- og møterommene ved fakultetet er utstyrt med et minumum av AV-utstyr (projektor, lerret, pc, tavle/whiteboard).

Øvrig AV-ustyr (bærbar-PC, projektor, videokamera, fotokamera, lydopptager mm.) kan lånes ved å ta kontakt med AV-ansvarlig Brynjulv Norheim

Podkast

Det teologiske fakultet tilbyr podkast fra flere av sine undervisningsemner og det er tilrettelagt for dette i auditorium U40.

Ønsker du å bruke podkast som den del av din undervisning må du henvend deg til AV-tjenesten ved å sende en e-post til brynjulv.norhiem@teologi.uio no for å gjøre en avtale om dette.

Lyd- og videoopptak ved UiO

UiO tilbyr en rekke muligheter for bruk av lyd- og videoopptak i undervisning og forskning.