IT- og AV-tjenester ved Det teologiske fakultet

Har du behov for hjelp?

Du kan også kontakte UiO-Helpdesk

AV-tjenester ved Det teologiske fakultet

AV-tjenesten har ansvar for anskaffelse, drift og opplæring i bruk av det audiovisuelle utstyret i alle fakultetets undervisningsrom. Vi låner også ut diverse AV-utstyr og IT-utstyr, og har ansvaret for fakultetes podkaster.

Reglement for bruk av IT-tjenestene ved UiO

Som bruker av IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo, har du både rettigheter og plikter. Før du tar IT-tjenestene i bruk skal du lese IT-reglementet. Reglementet inneholder svært viktige regler som sikrer riktig, lovlig og sikker bruk av IT-tjenestene og -utstyret ved universitetet.

UiOs Helpdesk for digitale tjenester

UiOs Helpdesk for digitale tjenester hjelper studenter og ansatte med å ta i bruk digitale verktøy for undervisning og samhandling. På helpdesken får du personlig veiledning via telefon og fjernstyring av PC. 

Person foran dataskjerm og et stort rødt spørsmålstegn. Illustrasjon.

Du kan blant annet få hjelp til:

  • Hvilke verktøy du skal velge til ulike formål, for eksempel interaktiv undervisning eller kollokviegrupper

  • Hjelp hvis noen av verktøyene ikke fungerer som de skal fra hjemme-PC-en

  • Pedagogiske tips og tilnærminger til hvordan du kan legge opp et emne eller presentere et tema ved hjelp av digitale verktøy

UiOs Helpdesk for digitale tjenester