AV-utstyr på Det teologiske fakultet

Oversikt over rom med AV-utstyr, samt hvilket utstyr som finnes på hvert enkelt rom 

U40 - U205 - U214 - U305 - U309 - U122

U40

 • Projektor
 • Lærer-PC med lyd
 • Mulighet for tilkobling av bærbar maskin
 • AV-rack med DVD, VCR, osv
 • Trådløs mikrofon
 • Fast talemikrofon
 • Teleslynge

U205

 • Projektor
 • Lærer-PC med lyd
 • Smartboard

U214

 • Projektor
 • Lærer-PC med lyd
 • Mulighet for tilkobling av bærbar maskin

U305

 • Projektor
 • Lærer-PC
 • Mulighet for tilkobling av bærbar maskin

U309

 • Projektor
 • Lærer-PC med lyd
 • Mulighet for tilkobling av bærbar

U122 (møterom administrasjonsgang)

 • Projektor
 • Smartboard med lyd
 • Mulighet for tilkobling av bærbar
Publisert 4. mars 2010 14:18 - Sist endret 16. feb. 2017 10:21