AV-utstyr på Det teologiske fakultet

Oversikt over rom med AV-utstyr, samt hvilket utstyr som finnes på hvert enkelt rom 

Publisert 4. mars 2010 14:18 - Sist endret 3. mars 2020 10:32