Minoritetsrådgiver

Karrar Al-Amri har studert religion og samfunn. Som minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bruker han sin religions- og kulturforståelse i møte med problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresreleatert vold.

Karrar Al-Amri. Foto

Karrar Al-Amri

Hva går jobben din ut på? 

Som minoritetsrådgiver i IMDi er jeg utplassert på en videregående skole. Der jobber jeg med at elever som står i fare for, eller utsettes for, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får råd, veiledning og oppfølging i tråd med sine behov og rettigheter.

Hva er det mest spennende med jobben din? 

Jeg jobber alltid med forskjellige saker, som er både utfordrende og lærerike. Eksempelvis kan jeg få en sak som omhandler en elev som har blitt etterlatt i utlandet i ferien, eller er i risiko for å bli det. I slike saker må jeg handle fort og forhindre at eleven havner i utlandet uten mulighet for retur. Det blir veldig vanskelig å hjelpe eleven når han eller hun er utenfor norske grenser. Det kan også være at eleven er i risiko for å bli tvangsgiftet eller er i et slikt ekteskap, og også blir utsatt for vold. Slike saker og andre saker som går under negativ sosial kontroll, er de typiske sakene vi jobber med daglig. 

Hvordan er en typisk dag på jobben? 

Karrar Al-Amri

Studieprogram:
Religion og samfunn 

Grad:
Master

Uteksaminert: 
2020

Stilling:
Minoritetsrådgiver

Arbeidsgiver:
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

En typisk dag på jobben består av en del møter med elever, elevtjenesten på skolen og andre samarbeidspartnere, som ansatte i lokale flyktningtjenester, NAV, voksenopplæringsinstitusjoner, barnevernet, politiet, krisesenter og andre hjelpetjenester. Jeg underviser også for elevene, skolens ansatte og ansatte i andre etater for å bidra med kunnskapsheving rundt tematikken jeg jobber med til daglig.

Hvordan får du bruk for utdanningen din i jobben? 

I sakene jeg jobber med er ofte religion og kultur viktige faktorer. Kunnskap fra utdanningen min har vært til stor nytte for å forstå de religiøse og kulturelle strukturene som dominerer elevens liv – strukturer som kan være kilde til at de blir utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Hva er det viktigste du lærte fra studiene? 

Det viktigste jeg lærte på studiet er kritisk refleksjon. I tillegg fikk jeg god kunnskap om religionsmangfold, kjønn og seksualitet, samfunnsstrukturer i Midtøsten og sekularisme og humanisme.

Hvordan fikk du jobben? 

En kollega fra min tidligere jobb fortalte om jobben. Stillingen ble utlyst på IMDi sin nettside og jeg søkte derfra. 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker din type jobb? 

Det viktigste for å få den jobben man ønsker, er at man kombinerer studier med relevant jobb eller frivillig arbeid. Ved siden av studiene jobbet jeg som miljøarbeider, i tillegg til å ha andre jobber som også innebærer å jobbe med mennesker.

Publisert 10. nov. 2020 14:21 - Sist endret 2. mars 2021 14:31