Karriereintervjuer med tidligere TF-studenter

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hår, kinn.

Katrine Lind-Solstad jobber som ungdomsrådgiver i Kirkerådet. -Utdanningen ga meg både verktøyene og breddeforståelsen som kreves for å jobbe med og for mennesker, forteller hun. 

Agnethe Kristine Hilmersen. Foto

Agnethe Kristine Hilmersen jobber som prosjektkoordinator i organisasjonen LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk). - I jobben min er det avgjørende å kunne utvise flerkulturell forståelse og respekt for ulike livssyn, forteller hun.

Jenny Kvisler. Foto

Jenny Marie Kvisler Lillevold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Hun jobber som bataljonsprest hos Sambandsbataljonen på Bardufoss. Hun forteller at livet som feltprest er ganske annerledes enn å være vanlig prest i Den norske kirke.

Magnus Gravem. Foto

Magnus Gravem har en master i religion og samfunn og jobber som bærekraftsrådgiver i PwC. Han anbefaler studenter å velge et tema for masteroppgaven som både reflekterer egne interesser og fremtidens behov.

Karrar Al-Amri. Foto

Karrar Al-Amri har studert religion og samfunn. Som minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bruker han sin religions- og kulturforståelse i møte med problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresreleatert vold.

Andreas Carlmark. Foto

Etter han var ferdig med profesjonsstudiet i teologi begynte Morten Andreas Carlmark å jobbe som gateprest for ungdom i Oslo sentrum. Her jobber han med mennesker som ønsker noen å snakke med eller trenger hjelp.

Einar Østerhagen. Foto

Einar Østerhagen jobber som kapellan i Grorud menighet i Oslo bispedømme. Noe av det viktigste han lærte gjennom studiene er samarbeid,  samtale og diskusjon. Det har vært nyttig inn i en jobb som i stor grad legger opp til tverrfaglig samarbeid og arbeid mot et felles mål.

Cia Dunstrøm. Foto

Cia Dunstrøm jobber som rektor ved Bjørknes Høyskole og har en master i religion og samfunn: – Jeg er ikke i tvil om at kunnskapen jeg har med meg er nyttig for min forståelse av ulike livssyn og verdisett.

foto av Grønvold

Jens Bjelland Grønvold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Han er politisk seniorrådgiver i KA, og jobber aktivt opp mot de politiske miljøene på Stortinget og medlemmene i KA. Jens sier at teologiutdanningen og yrkeserfaringen han har fått etter utdannelsen er avgjørende for ham i jobben han nå gjør.

foto av Farhan Shah

Farhan Shah har tatt en mastergrad i religion og samfunn. Hans sterke interesse for fagene førte til at han søkte og fikk stilling som doktorgradsstipendiat ved Det teologiske fakultet. Her skal han forske videre på noe av det han jobbet med på masterprogrammet, og skrive en avhandling på tre år.

Signhild Stave Samuelsen. Foto

Signhild Stave Samuelsen har ein mastergrad i religion og samfunn, og jobbar som lektor ved Bryne ungdomsskule. Der får ho kombinert sin faglege interesse med engasjement for barn og unges læring.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.

Elise Grimsrud Christensen er formidler på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Mastergraden i religion og samfunn ga henne viktig mangfoldskompetanse som hun bruker daglig i sitt formidlingsarbeid.

Lisbeth Thoresen. Foto

Lisbeth Thoresen jobber ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo. Der jobber hun med forskning og undervisning. Doktorgraden fra TF ga henne kompetansen hun trengte for å forske innenfor hennes fagfelt.