Karriereintervjuer med tidligere TF-studenter

Foto av Kvisler

Jenny Marie Kvisler Lillevold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Hun jobber som bataljonsprest hos Sambandsbataljonen på Bardufoss. Hun forteller at livet som feltprest er ganske annerledes enn å være vanlig prest i Den norske kirke.

Portrettbilde av Magnus Gravem

Magnus Gravem har en master i religion og samfunn og jobber som bærekraftsrådgiver i PwC. Han anbefaler studenter å velge et tema for masteroppgaven som både reflekterer egne interesser og fremtidens behov.

Portrettbilde av Karrar Al-Amri

Karrar Al-Amri har studert religion og samfunn. Som minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bruker han sin religions- og kulturforståelse i møte med problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresreleatert vold.

foto av Carlmark

Etter han var ferdig med profesjonsstudiet i teologi begynte Morten Andreas Carlmark å jobbe som gateprest for ungdom i Oslo sentrum. Her jobber han med mennesker som ønsker noen å snakke med eller trenger hjelp.

Foto av Einar Østerhagen

Einar Østerhagen jobber som kapellan i Grorud menighet i Oslo bispedømme. Noe av det viktigste han lærte gjennom studiene er samarbeid,  samtale og diskusjon. Det har vært nyttig inn i en jobb som i stor grad legger opp til tverrfaglig samarbeid og arbeid mot et felles mål.

Foto av Dunstrøm

Cia Dunstrøm studerte religion og samfunn. For henne er forståelsen for ulike livssyn og verdisett noe av det viktigste hun tok med seg fra studiet. 

foto av Grønvold

Jens Bjelland Grønvold har tatt profesjonsstudiet i teologi. Han er politisk seniorrådgiver i KA, og jobber aktivt opp mot de politiske miljøene på Stortinget og medlemmene i KA. Jens sier at teologiutdanningen og yrkeserfaringen han har fått etter utdannelsen er avgjørende for ham i jobben han nå gjør.

foto av Farhan Shah

Farhan Shah har tatt en mastergrad i religion og samfunn. Hans sterke interesse for fagene førte til at han søkte og fikk stilling som doktorgradsstipendiat ved Det teologiske fakultet. Her skal han forske videre på noe av det han jobbet med på masterprogrammet, og skrive en avhandling på tre år.

Signhild Stave Samuelsen har ein mastergrad i religion og samfunn, og jobbar som lektor ved Bryne ungdomsskule. Der får ho kombinert sin faglege interesse med engasjement for barn og unges læring.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, øyenbryn, frisyre.

Elise Grimsrud Christensen er formidler på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Mastergraden i religion og samfunn ga henne viktig mangfoldskompetanse som hun bruker daglig i sitt formidlingsarbeid.

Lisbeth Thoresen jobber ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo. Der jobber hun med forskning og undervisning. Doktorgraden fra TF ga henne kompetansen hun trengte for å forske innenfor hennes fagfelt.