Planlegge min karriere

Karrieresenteret bistår deg med:

  • CV, søknad og jobbintervjuet
  • Ledige stillinger
  • Kurs og veiledning

Tidligere studenter

  • gravem-250 Bærekraftsrådgiver

    Magnus Gravem har en master i religion og samfunn og jobber som bærekraftsrådgiver i PwC. Han anbefaler studenter å velge et tema for masteroppgaven som både reflekterer egne interesser og fremtidens behov.

  • al-amri300 Minoritetsrådgiver

    Karrar Al-Amri har studert religion og samfunn. Som minoritetsrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bruker han sin religions- og kulturforståelse i møte med problemstillinger knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresreleatert vold.

Alumnitreff på TF

Det teologiske fakultet arrangerer årlige treff for tidligere kandidater på alle våre studieprogram.

Veien til prestetjeneste

Veien til Prestetjeneste (VTP) er et program som er tilrettelagt for teologistudenter som planlegger å gå ut i prestetjeneste i Den Norske Kirke. Programmet løper parallelt med teologistudiet og har til hensikt å forberede studentene til arbeidslivet i kirken.

 

 

 

Vitenskapsbutikken

  • Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO