Planlegge min karriere

Karrieresenteret bistår deg med:

  • CV, søknad og jobbintervjuet
  • Ledige stillinger
  • Kurs og veiledning

Tidligere studenter

  • domkirken_22_andreas_ute009-fotokred-ellen-lande-gossner-200 Gateprest

    Etter han var ferdig med profesjonsstudiet i teologi begynte Morten Andreas Carlmark å jobbe som gateprest for ungdom i Oslo sentrum. Her jobber han med mennesker som ønsker noen å snakke med eller trenger hjelp.

  • einar-osterhagen-200 Kapellan/prest

    Einar Østerhagen jobber som kapellan i Grorud menighet i Oslo bispedømme. Noe av det viktigste han lærte gjennom studiene er samarbeid og samtale/diskusjon. Det har vært nyttig inn i en jobb som i stor grad legger opp til tverrfaglig samarbeid og arbeid mot et felles mål.

Alumnitreff på TF

Det teologiske fakultet arrangerer årlige treff for tidligere kandidater på alle våre studieprogram.

Veien til prestetjeneste

Veien til Prestetjeneste (VTP) er et program som er tilrettelagt for teologistudenter som planlegger å gå ut i prestetjeneste i Den Norske Kirke. Programmet løper parallelt med teologistudiet og har til hensikt å forberede studentene til arbeidslivet i kirken.

 

 

 

Vitenskapsbutikken

  • Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO