Planlegge min karriere

Karrieresenteret bistår deg med:

  • CV, søknad og jobbintervjuet
  • Ledige stillinger
  • Kurs og veiledning

Tidligere studenter

  • elise-grimsrud-christensen-200 Formidler

    Elise Grimsrud Christensen er formidler på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Mastergraden i religion og samfunn ga henne viktig kompetanse særlig om mangfold som hun bruker daglig i sitt formidlingsarbeid.

  • thale-waaler-eggen Prosjektleder

    -Kulturforståelsen som mine studier har gitt meg har vært avgjørende i stillingene jeg har hatt etter mastergraden, sier Thale Waaler Eggen. Hun har en mastergrad i religion og samfunn, og er prosjektleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Alumnitreff på TF

Det teologiske fakultet arrangerer årlige treff for tidligere kandidater på alle våre studieprogram.

Veien til prestetjeneste

Veien til Prestetjeneste (VTP) er et program som er tilrettelagt for teologistudenter som planlegger å gå ut i prestetjeneste i Den Norske Kirke. Programmet løper parallelt med teologistudiet og har til hensikt å forberede studentene til arbeidslivet i kirken.

Arbeidslivsarrangementer ved UiO

Error: Failed to load feed: http://www.uio.no/studier/karriere/kalender/?vrtx=feed: Invalid XML: Error on line 187: The element type "link" must be terminated by the matching end-tag "".
 

 

 

Vitenskapsbutikken

  • Vitenskapsbutikken formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter ved UiO