Kurs 2: Verdier, dialog og religiøst lederskap

Denne modulen gir oversikt over tros- og livssynsmangfoldet i Norge og en innføring i forholdet mellom religiøse verdier og fellesskapsetikk i det pluralistiske samfunnet. Kurset vil ha fokus på verdispørsmål, utfordringer til dialog mellom religionene, og hva det vil si ha lederansvar i et tros- eller livssynssamfunn (inkludert spørsmålet om verdibasert ledelse).

Hva lærer du?

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap om religions- og livssynspluralisme i Norge og kjennskap til sentrale problemstillinger i norsk religionsdialog; og oppøve evnen til å delta i en allmenn samtale om verdier og medborgerskap i det norske samfunnet. Se hovedsiden for kurset for nærmere beskrivelse av kursopplegget.

Opptak

Søk om opptak via lenken: https://nettskjema.no/a/130607 Deltagere som har vært på andre kurs i kursserien har forrang til studieplasser men vi har normalt noen plasser ledig for nye deltagere. Kontakt gjerne  Avdeling for kompetansehevende studier (AKS) på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Barne- og familiedepartementet.

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1913V) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse

Undervisning og gjennomføring

Kurset holdes våren 2020 med to samlinger 25. - 26 februar og 21. - 22. april 2020 17. - 18. juni (utsatt samling). Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nettet og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Canvas.

Kurset kan tas både som etterutdanning (uten studiepoeng) og videreutdanning (med studiepoeng) på bachelornivå. 
For å ta studiepoeng kreves det generell studiekompetanse (GSK) fra Universitetet i Oslo.
Følgende gjelder for de som skal ta studiepoeng:

Obligatoriske arbeidskrav

  1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager,
  2. Innlevering av to refleksjonsnotat (en pensumrefleksjon, en temarefleksjon) på ca. 1000 ord hver, samt to responser til medstudent i Canvas.

Vurdering og eksamen

Oppgave på ca. 3000-4000 ord. Etter undervisningsslutt blir alternative oppgavetekster lagt ut i Canvas.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst retter du til kontaktpunkt for emnet. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 5.4 i Forskrift om studium og eksamenar ved Universitetet i Oslo.

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått.

Påmelding

Påmelding til kurset skjer helst etter samråd i eget trossamfunn ved å følge søknadsknappen i høyre marg. Alternativt ved å sende en epost til aks-admin@teologi.uio.no

Påmelding til alle ledige plasser er fylt.

Klikk her for snarvei til Canvas

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset

Publisert 21. mars 2019 11:32 - Sist endret 6. juni 2020 12:49