Kurs 3: Moralsk og religiøs rådgivning

Kurset gir en innføring i åndelig og eksistensiell omsorg ved samtale, og tar utgangspunkt i ulike religiøs rådgivningspraksiser og –sjelesorg i nyere norsk sjelesorgtenkning og filosofisk tenkning omkring dialogisk samtale. Det vil bli lagt vekt på bakgrunnen for ulike praksiser i henholdsvis religiøs og psykologisk tenkning. Et hovedfokus er hvordan vi kan bygge gode, profesjonelle relasjoner mellom omsorgsgiver/rådgiver og den/dem som søker råd eller hjelp.

Hva lærer du?

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap og bevissthet om åndelig og eksistensiell omsorg og den religiøse rådgivningssituasjonen, også om hva som skjer i møtet mellom partene. Kurset vil videreutvikle deltakernes evne til å møte enkeltmennesker og grupper på en etisk og metodisk forsvarlig måte, med tanke på å bidra til å styrke trossamfunnene som gode omsorgsfellesskap. Spesielle temaer som vil bli berørt er rådgivning og sjelesorg i møte med vold i nære situasjoner og eksilerfaringer, omsorg for den enkelte i forbindelse med livsfaseriter, og spørsmålet om åndelig og eksistensiell betjening i institusjoner.

Opptak

Søknadskjema er åpent for alle men de som allerede har tatt moduler i kursserien har førsterett til emnet. For nærmere beskrivelse av målgruppe se kursseriens hovedside. Kurset er et oppdragskurs for Barne- og familiedepartementet og kurset dekker alle nødvendige reise- og oppholdsutgifter etter statens regler. Påmelding på nettskjema: https://nettskjema.no/a/153898 eller meld din interesse ved å sende epost til aks-admin@teologi.uio.no

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1912V) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse

Undervisning og gjennomføring

Kurset tilbys høsten 2020.Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nettet og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Canvas for dem som tar studiepoeng.

Obligatoriske arbeidskrav

  1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager,
  2. Utkast til oppgave (1500) ord leveres midt i semesteret og får respons fra lærer.

Vurdering og eksamen

Semesteroppgave på ca. 3000-3500 ord.

Leveres innen 1. desember 2020 kl 15.00 i Inspera 

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst retter du til kontaktpunkt for emnet. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 5.4 i Forskrift om studium og eksamenar ved Universitetet i Oslo.

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Sensurdato vil bli annonsert.
 

Mer informasjon om kursets innhold, påmelding, program, litteraturliste o.l. vil foreligge og legges ut i kolonnen til høyre.


Klikk her for snarvei til Canvas

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset
 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 21. mars 2019 11:32 - Sist endret 3. sep. 2020 15:12