Aktuelle saker - Side 3

foto av Marius T. Mjaaland
Publisert 31. jan. 2020 10:05

Under overskriften "The Ambivalence of Nordic Nature: Gift, Guilt, Grace" skal prosjektet undersøke det nordiske naturbegrepet, tradisjonelt preget av romantiske forestillinger samtidig som klimakrisen gjør at skam og skyld også har blitt en del av vårt forhold til naturen.

foto av Tone Vold-Sarnes
Publisert 29. aug. 2019 21:10

Den nye fakultetsdirektøren har en bred erfaring fra flere enheter ved Universitetet i Oslo med seg når hun kommer til fakultetet. På TF ønsker hun å bidra til at fakultetets overordnede mål nås gjennom godt samarbeid mellom de vitenskapelig ansatte og administrasjonen.

Foto av årets uteksaminerte kandidater våren 2019
Publisert 19. juni 2019 14:52

Tirsdag 18. juni ble det holdt semesteravslutning i læringssenteret på Det teologiske fakultet. Det var utdeling av vitnemål til de studentene som nå har fullført graden cand. theol. eller mastergrad. Vi ønsker å gratulere alle kandidater!

Cand. theol. John Jacques Washington Delourme holdt studentenes tale, som vi gjengir i sin helhet under.

Foto av Loreen Maseno, Elia Mligo og Zoro Dube.
Publisert 19. juni 2019 10:40

I mai 2019 arrangerte tre av våre afrikanske PhD’er, Loreen Maseno (2008), Maseno University, Kenya, Elia Mligo (2009), Teofilo Kisanji University, Tanzania, og Zoro Dube (2012) , University of Pretoria,  en internasjonal konferanse med tema: “The Bible, Gender, and Household in Early Christian Texts and Contemporary Church.”

Photo of Loreen Maseno, Elia Mligo and Zoro Dube.
Published June 19, 2019 10:12 AM

In May 2019 three of our African PhDs, Loreen Maseno (2008), Maseno University, Kenya, Elia Mligo (2009), Teofilo Kisanji University, Tanzania, and  Zoro Dube (2012), University of Pretoria, organized an international confernce on “The Bible, Gender, and Household in Early Christian Texts and Contemporary Church.”

Publisert 25. apr. 2019 14:17

Det teologiske fakultet har en økning i det totale søkertallet igjen i år, og det er teologifagene som sørger for økningen. –Svært viktig for fakultetet, sier dekan Aud V. Tønnessen.

Publisert 11. apr. 2019 17:03

Tallene for vitenskapelig publisering for 2018 viser at TF også i år er best av fakultetene på UiO, og best av de teologiske og religionsfaglige miljøene i Norge. 

Publisert 26. mars 2019 20:48

Marius Mjaaland er en av hovedforskerne i en av de nye tverrfaglige forskningsgruppene innenfor universitetets livsvitenskapsatsning. Prosjektet kan revolusjonere organdonasjon, samtidig som viktige etiske og eksistensielle sider ved organdonasjon blir satt under lupen.

Publisert 18. mars 2019 14:48

Professor em. Dr. Bernhard Waldenfels kommer til Oslo som gjesteforsker  i regi av NORDHOST. Han vil blant annet holde en åpen gjesteforelesning på fakultetet 27. mars 10:15-11:00 i Teologisk bibliotek, Domus Theologica. Tema: Responsive Phenomenology: Thinking and Acting from Elsewhere.