Aktuelle saker - Side 3

Benjamin Isachsen. Foto
Publisert 19. juni 2020 09:36

Kjære kandidater og medstudenter, gratulerer så mye dagen! Først vil jeg takke for invitasjonen til å si noen ord på vegne av studentene. Det er en stor glede og ære for meg å stå foran dere i dag; studenter, lærere og ansatte, familie, venner. Dere har alle vært med på å forme og utfordre oss som i dag mottar vitnemålet som bekrefter at vi er uteksaminert fra Universitetet i Oslo. Midt i en verdensomspennende pandemi har vi klart å fullføre en grad ved Norges beste universitet. Det er både et stort privilegium og noe å være stolt av! La oss juble og glede oss i dag, så kan vi heller tenke på arbeidsmarkedet og resten av voksenlivet i morgen.

Bildet kan inneholde: stein, vegg, ruiner, antikkens historie, historisk plass.
Publisert 3. juni 2020 15:51

Det er ikke hver dag, at arkæologiske opdagelser skaber overskrifter i verdenspressen, men i sidste uge udkom en artikel i det arkæologiske tidsskrift Tel Aviv, der fik folk til at spærre øjnene op. Tre israelske forskere, Eran Arie, Baruch Rosen og Dvory Namdar, kunne i artiklen afsløre, at der blev brændt cannabis på alteret i jernalderhelligdommen i Arad i det sydlige Israel.

folkemengde studenterlunden 7. mai 1945
Publisert 8. mai 2020 08:08

9. april var det 80 år sidan den tyske okkupasjonen av Noreg. 8. mai er det gått 75 år sidan frigjeringa. På grunn av koronakrisa vil det ikkje bli noko omfattande markering av fredsjubileet. Like fullt er det grunn til å minnest den store dagen då Noreg endeleg var fritt etter fem lange år.

Foto av Birgitte Lerheim
Publisert 24. apr. 2020 09:05

Flere søkere har satt studier ved Det teologiske fakultet som sitt førstevalg i år enn i fjor. Teologifagene fortsetter å vokse, og masterprogrammene øker også. -Meget inspirerende i annerledesåret 2020, sier fungerende studiedekan Birgitte Lerheim.

Bildet kan inneholde: hånd.
Publisert 16. apr. 2020 16:45

Kroppslig nærhet og sansning er grunnlaget for humanitet, i hvert fall om vi lytter til de seneste generasjonene av filosofer og teologer. Vi mennesker er knyttet sammen og er del av hverandres liv lenge før vi selv er oss det bevisst. Ja, vi blir oss selv nettopp i kraft av disse tilknytningene.   Å møte den andre er allerede å være sanselig møtt og vite at den andre hører til i våre liv. Hva skjer med denne humaniteten i koronaens tid?

Foto av Ole Jakob Løland
Publisert 8. apr. 2020 12:35

I Brasil står mye på spill med de religiøse ledernes respons på koronaepidemien. Der har mange pentekostale kirkeledere fulgt landets president, koronaskeptikeren Bolsonaro, i hans bagatellisering av pandemien. Konsekvensene kan bli fatale i et Latin-Amerika med langt dårligere helsetjenester enn i Europa, skriver postdoktor Ole Jakob Løland i en kronikk i Vårt Land. 

Foto av Terje Stordalen.
Publisert 7. apr. 2020 22:35

Både jødedom, kristendom og islam blir ofte oppfattet som billed-fiendtlige på grunn av mange forbud eller restriksjoner mot avbildning av særlig det hellige opp gjennom historien. Terje Stordalen utfordrer dette synet i en ny podkast i regi av The Religious Studies Project, hvor han og Birgit Meyer intervjues om sin siste bok.

utsnitt av maleri
Publisert 27. mars 2020 12:18

Alle ting tyder på at koronaepidemien får globale konsekvenser langt ut over det helsemessige. Professor Terje Stordalen forteller at epidemier har hatt stor påvirkning på menneskehetens historie både politisk og økonomisk. 

illustrasjon digital læring
Publisert 19. mars 2020 22:13

Tomme undervisningsrom og auditorier til tross, det er full aktivitet på fakultetet. På grunn av koronastengningen av Universitetet har fakultetets ansatte kastet seg rundt for å sørge for et så godt digitalt tilbud som mulig. -Innsatsviljen er enorm, sier studiedekan Birgitte Lerheim.

QS topp 50 merke
Publisert 9. mars 2020 11:44

UiO tar i år steget opp som det beste fagmiljøet på teologi og religion i Norden, og klatrer 10 plasser til nr. 35 i verden. -Et resultat av meget godt arbeid over tid, sier dekan Aud V. Tønnessen.

foto av Marius T. Mjaaland
Publisert 31. jan. 2020 10:05

Under overskriften "The Ambivalence of Nordic Nature: Gift, Guilt, Grace" skal prosjektet undersøke det nordiske naturbegrepet, tradisjonelt preget av romantiske forestillinger samtidig som klimakrisen gjør at skam og skyld også har blitt en del av vårt forhold til naturen.

foto av Tone Vold-Sarnes
Publisert 29. aug. 2019 21:10

Den nye fakultetsdirektøren har en bred erfaring fra flere enheter ved Universitetet i Oslo med seg når hun kommer til fakultetet. På TF ønsker hun å bidra til at fakultetets overordnede mål nås gjennom godt samarbeid mellom de vitenskapelig ansatte og administrasjonen.

Foto av årets uteksaminerte kandidater våren 2019
Publisert 19. juni 2019 14:52

Tirsdag 18. juni ble det holdt semesteravslutning i læringssenteret på Det teologiske fakultet. Det var utdeling av vitnemål til de studentene som nå har fullført graden cand. theol. eller mastergrad. Vi ønsker å gratulere alle kandidater!

Cand. theol. John Jacques Washington Delourme holdt studentenes tale, som vi gjengir i sin helhet under.

Foto av Loreen Maseno, Elia Mligo og Zoro Dube.
Publisert 19. juni 2019 10:40

I mai 2019 arrangerte tre av våre afrikanske PhD’er, Loreen Maseno (2008), Maseno University, Kenya, Elia Mligo (2009), Teofilo Kisanji University, Tanzania, og Zoro Dube (2012) , University of Pretoria,  en internasjonal konferanse med tema: “The Bible, Gender, and Household in Early Christian Texts and Contemporary Church.”

Photo of Loreen Maseno, Elia Mligo and Zoro Dube.
Published June 19, 2019 10:12 AM

In May 2019 three of our African PhDs, Loreen Maseno (2008), Maseno University, Kenya, Elia Mligo (2009), Teofilo Kisanji University, Tanzania, and  Zoro Dube (2012), University of Pretoria, organized an international confernce on “The Bible, Gender, and Household in Early Christian Texts and Contemporary Church.”