Aktuelle saker - Side 3

Publisert 19. juni 2015 20:32

Ved semesterslutt var det 19 kandidater som i vårsemesteret gjorde seg ferdig med sine master- og profesjonsgrader. 11 av disse var ferdige med profesjonsstudiet i teologi.

Ved semesteravslutningen var det høytidelig utdeling av vitnemål. Dekan Aud V. Tønnessen er særlig glad for økningen i antallet ferdige profesjonsstudenter.

Under får du noen glimt fra semesteravslutningen på TF.

Publisert 3. juni 2015 13:28

– Vi må problematisere de hellige tekstene. Gå inn i dem, analysere dem, sette dem i kontekst. Hvorfor er de som de er? Hva uttrykker de? Hva sier de om tida da de ble skrevet? Bare slik, ved aldri å slippe dem av syne, kan vi fortsette å holde dem levende, sier professor Marianne Bjelland Kartzow i et intervju i Universitetets forskningsmagasin Apollon.

Publisert 6. mai 2015 10:10

Bispedømmerådet i Sør-Hålogaland ferdigstilte 4. mai sin liste over nominerte til bispestolen i Sør-Hålogaland. To av de 5 nominerte har sin utdanning fra TF.

Publisert 5. mai 2015 09:48

Birte Nordahl startet som stipendiat ved fakultetet 13. april. Hun skal forske på hvordan konseptet Kjærlighet ble brukt, kroppsliggjort og ritualisert i tiden etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Nordahl er tilknyttet forskningsprosjektet Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (REDO).

Publisert 22. apr. 2015 12:35

Årets tall fra Samordna Opptak viser at fakultetet totalt sett øker i antall førsteprioritetssøkere også i år med 4%. Størst er økningen på bachelorprogrammet i religion og samfunn, som er på hele 24%.

Bilde av Bruno Latour med hendene i kryss
Publisert 17. apr. 2015 11:40

Forskerne i REDO prosjektet samles i Frankrike i april 2015 for å arbeide med ritualer som instrument for å endre samfunn.

Publisert 31. mars 2015 20:27

Norges Kristne Råd har siden 1997 delt ut økumenikkprisen 14 ganger. Årets pris gikk til Turid Karlsen Seim. Seim er professor i Det nye testamente ved Det teologiske fakultet, men har de siste årene hatt permisjon for å være instituttbestyrer ved Det norske institutt i Roma.

Publisert 13. mars 2015 10:24

12. mars inviterte Universitetet i Oslo til Åpen Dag. Busslaster med elever fra videregående skoler i hele østlandsområdet ble møtt med et rikholdig og variert program fra alle fakulteter på Universitetet.

Publisert 6. feb. 2015 15:13

Lørdag 7. februar stiller et 10-talls TFere til start i Holmenkollmarsjen. Deltagelsen er ett ledd i kampanjen "TF i form", som har som mål å samle studenter og ansatte ved Det teologiske fakultet til noe helt annet enn hva som vanligvis bedrives blant religionsvitere og teologer.

Publisert 10. des. 2014 09:59

Med ansettelsen av Anders Runesson får fakultetet nok en internasjonal kapasitet i sin vitenskapelige stab.

Publisert 8. des. 2014 10:41

De to prosjektene har titlene ”The ambiguous memory of Nordic Protestantism” og “Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society”.

Publisert 26. nov. 2014 14:28

I 2013 skrev Halvor Moxnes artikkelen «Det moderne gjennombrudd» og kristen maskulinitet hos borgerskapets teologer i Norge. Artikkelen nådde til topps da årets tidsskriftsartikkel 2013 skulle kåres i Tidsskrift for kjønnsforskning.

Publisert 19. nov. 2014 14:41

Det var stor søkerinteresse for fakultetets nyopprettede stilling i religion og samfunn og interreligiøse studier. Med solid faglig bakgrunn og bred internasjonal erfaring tar Nina Hoel til neste år fatt som fakultetets andre fast vitenskapelige ansatt på feltet.

Publisert 17. nov. 2014 11:33

Diana Edelman har takket ja til å bli fakultetets nye GT-professor.   -Vi er veldig stolte av å kunne ansette henne, sier dekan Trygve Wyller.

Publisert 30. okt. 2014 15:22

Fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet valgte i dag Aud V. Tønnessen som ny dekan for perioden 2015-2018.

Publisert 21. okt. 2014 14:13

Vårsemesteret 2015 er det behov for gruppelærer til å undervise 4-5 grupper på TFF1003 Etikk og religion. Hver gruppe vil ha 8-10 dobbelttimer og bestå av 15-25 studenter. 

Publisert 26. sep. 2014 12:52

20.-22. oktober arrangerer forskningsprosjektet REDO en multi-workshop om betydningen av 22. juli.

Publisert 21. aug. 2014 15:49

PluRel og UiO arrangerer et seminarer som i anledning grunnlovsfeiringen trekker vi frem en av de mest problematiske sidene ved konstitusjonen, nemlig §2, som ikke bare fastslo at den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion, men også at jøder og munkeordner nektes adgang til riket

Publisert 18. aug. 2014 15:49

Teologistudent Stine Walmsness har grepet sjansen til å reise ut som utvekslingsstudent med begge hender. Hun har studert ett semester i Sør-Afrika og ett i Berlin.

Publisert 18. juli 2014 11:35

Fakultetet sender samla ut om lag like mange tilbod om studieplass som i fjor. I år er det totalt sendt ut 179 tilbod via Samordna Opptak.

Publisert 28. mai 2014 12:58

Forskningsprosjektet REDO har på årets AAR/SBL fått inn 12 papers, 1 panelist, 3 respondenter og skal lede 4 sesjoner.

Publisert 25. apr. 2014 13:52

Fakultetet har fått en gledelig økning i antallet søkere til profesjonsstudiet i teologi og bachelorprogrammet i Religion og samfunn. Totalt sett har fakultetet en oppgang i antall førsteprioritetssøkere på 15% fra 2013, og ligger også over nivået i 2012 som var et toppår for profesjonsstudiet i teologi.

Publisert 24. mars 2014 12:33

Det teologiske fakultet og Det norske institutt i Roma lyser ut Jan Schwingel Sætrangs legatmidler for 2014 - 2015.

Publisert 3. mars 2014 17:03

Ved Jacob Jervells bortgang har Det teologiske fakultet og Universitetet i Oslo mistet en av sine store.

Publisert 28. feb. 2014 12:00

Politiske omveltninger og revolusjoner finner alltid sted i offentlige rom, der folk kan samles. Protestene på Maidan-plassen i Kiev de siste tiden er nok et eksempel på dette. Den mest radikale politiske omveltningen i Norge skjedde i norske kirkerom i 1814.