Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. Nokre av gudstenestene blir leidd av studentar frå avsluttande praktikum. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse (word), Hverdagmesse med noter (pdf), Hverdagsmesse med noter (word), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse (word), Kvardagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse med noter (word).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag, tysdag, onsdag og torsdag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet.   Oversikt over morgonbøner høsten 2019.

Gudstjenester høsten 2019

Gudstjenestene høsten 2019 er under planlegging. Hvis du er student og ønsker å være med som medliturg, meld fra til Rigmor Smith-Gahrsen.

29.8.
Gudstjenesteleder: Merete Thomassen. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
12. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. september 2019
4 Mos 13,17–27 Moses sender ut speidere
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 4,27–30.39–43 Kvinnen som vitnet

5.9.
Grønn religion-dag på TF: Øko-gudstjeneste.
Gudstjenesteleder: Camilla Oulie Eskildsen. Medliturg: Marte Holm Simonsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
13. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. september 2019
2 Mos 18,13–24 Jetro gir Moses råd
Apg 6,1–7 En ny tjeneste i menigheten (prekentekst)
Joh 15,13–17 Jeg har satt dere til å bære frukt

Bli med på lunsj i forbindelse med "Grønn religion" fra kl. 12.

12.9.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. september 2019
Jer 9,23–24 Den rette ros
Fil 3,7–14 Vinning og tap
Matt 19,27–30 Forsakelse og lønn

19.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. september 2019
Rut 1,7–11.16–19a Rut og No'omi
1 Kor 13,7–13 Størst blant dem er kjærligheten
Joh 15,9–12 Som jeg har elsket dere

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

26.9.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 29. september 2019
Ordsp 9,1–5 Visdommen innbyr til måltid
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Matt 11,16–19 Likegyldighet og visdom
eller
Mikkelsmesse – Søndag 29. september 2019
1 Mos 28,10–19a Jakobs drøm
Hebr 2,4–10 En kort tid lavere enn englene
Joh 1,47–51 Se Guds engler stige opp og ned

3.10.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. oktober 2019
Esek 37,1–5.10–14 De døde ben blir levende
Fil 1,20–26 Jeg er trukket til begge sider (prekentekst)
Mark 5,35–43 Jesus vekker opp Jairus' datter

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

10.10.
Praksis TEOL4210
Gudstjenesteleder: Marius Timmann Mjaaland. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. oktober 2019
Salme 38,10–16 Herre, du ser hva min lengsel er
1 Joh 4,11–16 Gud er kjærlighet
Mark 1,40–45 Den spedalske mannen

17.10.
Praksis TEOL4210
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. oktober 2019
1 Sam 3,1–11 Herren kaller Samuel
1 Kor 9,19–23 Alt gjør jeg for evangeliet
Luk 9,57–62 Jesus krever alt

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

24.10.
Praksis TEOL4210
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
Bots- og bønnedag – Søndag 27. oktober 2019
Mika 7,18–19 Du skal kaste våre synder i havet
2 Kor 13,5–8 Ransak dere selv
Luk 15,11–32 Den bortkomne og hans bror

31.10.
Praksis TEOL4210
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
Reformasjonsdagen – Torsdag 31. oktober 2019
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

7.11.
IKKE GUDSTJENESTE pga. Jervell- og alumniseminar

14.11.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. november 2019
Jes 51,11–16 Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer
Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

21.11.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 24. november 2019
5 Mos 30,15–20 Valget mellom liv og død
1 Kor 15,22–28 De som hører Kristus til
Joh 9,39–41 Til dom er jeg kommet

28.11.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
1. søndag i adventstiden – Søndag 1. desember 2019
Salme 24,1–10 Gjør døren høy
Rom 13,11–12 Timen er kommet, våkn opp
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

5.12.
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg(er)? Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
2. søndag i adventstiden – Søndag 8. desember 2019
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19a Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

Tidligere gudstjenester

22.8.
Gudstjenesteleder: Sjur Alte Furali. Musikk: Henrik Ødegaard.
(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)