Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. Nokre av gudstenestene blir leidd av studentar frå avsluttande praktikum. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse med noter (pdf).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag, tysdag, onsdag og torsdag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet.   Oversikt over morgonbøner våren 2019.

Gudstjenester våren 2019

21.2.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Veronika Johnsen. Predikant: Linda Berntzen. Musikk: Henrik Ødegaard.
Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
III         2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
            2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
            Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet
Vivian Nyborg og Rosemarie Staxton, studenter fra avsluttende praktikum har gudstjeneste i Sagene kirke med Åslaug Lervåg.

28.2.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Torkild Hausken. Predikant: Asbjørn Brandsrud. Musikk: Liv Marie Hofset.
Fastelavnssøndag – Søndag 3. mars 2019
III         Jes 52,13–15 Herrens lidende tjener
            1 Tim 2,1–6a Løsepenge for alle
            Luk 18,31–34 Se vi går opp til Jerusalem
eller
Askeonsdag – Onsdag 6. mars 2019
III         Jes 58,4–10 Den rette faste: å bryte åk
            Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
            Mark 2,18–20 Fest eller faste
Ingvild Allander og Johanne Gram-Nilsen, studenter fra avsluttende praktikum har  gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Henrik Ødegaard.

7.3.
2500
Gudstjenesteleder: Studentprest Camilla Oulie Eskildsen. Medliturg: Yngvild Rusten. Musikk: Henrik Ødegaard.
1. søndag i fastetiden – Søndag 10. mars 2019
III         2 Sam 12,1–10 Natan og David
            Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
            Matt 26,36–45 I Getsemane
Avsluttende har gravferdsøvelser i Rødtvet og Grorud kirker med Liv Marie H og hvem?

14.3.
4020 praksis og 2500 praksis
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Hvem?
2. søndag i fastetiden – Søndag 17. mars 2019
III         Jes 55,1–7 Søk Herren
            2 Kor 6,1–10 Tålmodighet i tjenesten
            Luk 13,22–30 Den trange dør

21.3.
4020 praksis og 2500 praksis
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Maryam Trine Skogen. Musikk: Henrik Ødegaard.
Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
III         1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
            Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
            Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

28.3.
4020 praksis og 2500 praksis
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
3. søndag i fastetiden – Søndag 31. mars 2019
III         Sak 3,1–5 Satan anklager Josva
            2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
            Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

4.4.
4020 praksis og 2500 praksis
Gudstjenesteleder: Camilla Oulie Eskildsen. Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
4. søndag i fastetiden – Søndag 7. april 2019
III         5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
            1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
            Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

11.4.
2500 (4020 praksis)
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
Palmesøndag – Søndag 14. april 2019
III         Sak 9,9–10 Fredskongen på Sion
            Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
            Joh 12,1–13 Salving og inntog

25.4.
4020 og 2500
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Umid Kochkarov. Musikk: Hvem?
2. søndag i påsketiden – Søndag 28. april 2019
III         Jes 45,5–8 Jeg skaper lyset og mørket eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
            1 Pet 1,3–9 Et levende håp
            Joh 20,24–31  Jesus og Tomas
eller
1. mai – Onsdag 1. mai 2019
III         2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
            Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
            Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene

2.5.
2500 (4020 tur)
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Gunnhild Hegge. Predikant: Solveig Fiske. Musikk: Henrik Ødegaard.
3. søndag i påsketiden – Søndag 5. mai 2019
III         Salme 23,1–6 Herren er min hyrde eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
            1 Pet 5,1–4 Menigheten og hyrdene
            Mark 6,30–44 Jesus metter 5000

11.45-13 er det lunsj for studenter på U40 med biskop Solveig Fiske fra Hamar bispedømme.

9.5.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
4. søndag i påsketiden – Søndag 12. mai 2019
III         Jes 40,26–31 Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
            2 Kor 4,14–18 Han skal reise oss opp
            Joh 14,1–11 Veien, sannheten og livet
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i Iladalen kirke med Liv Marie Hofset.

16.5.
4020 og 2500
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
17. mai – Fredag 17. mai 2019
III         5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer
            1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?
            Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan
eller
5. søndag i påsketiden – Søndag 19. mai 2019
III         1 Kong 8,12–13.27–30 Salomo ber for templet (prekentekst) eller Apg 11,1–18
            Hedningene får vende om
            Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
            Joh 17,6–11 Jesus ber for sine

23.5.
2500
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Hvem?
6. søndag i påsketiden – Søndag 26. mai 2019
III         1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte eller Apg 12,1–17 Peter og Rode
            Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
            Matt 6,7–13 Vår Far
Avsluttende har vigselsøvelser i Rødtvet og Grorud kirker med Henrik Ø og hvem?

Tidligere gudstjenester

10.1.

 Liturg: Halvard Johannessen. Predikant: Sivert Angel. Musikk: Henrik Ødegaard.
2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 13. januar 2019

17.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Rasmus Rustad Predikant: Frida Sofie Øyen. Musikk: Liv Marie Hofset.
3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 20. januar 2019
Olafur H. Arnaldsson og Torkild E. Hausken hadde gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Henrik Ødegaard.

24.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Johanne Gram-Nilsen. Predikant: Kristina Bjåstad. Musikk: Henrik Ødegaard.
4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 27. januar 2019
Asbjørn Brandsrud og Vivian Nyborg hadde gudstjeneste i kapellet i Domkirka med musiker Liv Marie Hofset.

31.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg John Delourme. Predikant: Ingvild G. Allander.  Musikk: Liv Marie Hofset.
Kyndelsmesse – Lørdag 2. februar 2019
Linda Berntzen og Ingri Angvik hadde gudstjeneste i Iladalen kirke med Henrik Ødegaard.

7.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Rosemarie Staxton. Predikant: Veronika Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
Kristina Bjåstad og Rasmus Rustad hadde gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Liv Marie Hofset.

14.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Ingri Anvik. Predikant: John Delourme. Musikk: Liv Marie Hofset.

Såmannssøndag – Søndag 17. februar 2019
Frida Øyen og Olafur Arnaldsson hadde gudstjeneste i Iladalen kirke med Henrik Ødegaard.