Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. Nokre av gudstenestene blir leidd av studentar frå avsluttande praktikum. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse med noter (pdf).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag, tysdag, onsdag og torsdag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet.   Oversikt over morgonbøner våren 2019.

Gudstjenester våren 2019

25.4.
4020 og 2500
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Umid Kochkarov. Musikk: Liv Marie Hofset.
2. søndag i påsketiden – Søndag 28. april 2019
III         Jes 45,5–8 Jeg skaper lyset og mørket eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
            1 Pet 1,3–9 Et levende håp
            Joh 20,24–31  Jesus og Tomas
eller
1. mai – Onsdag 1. mai 2019
III         2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
            Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
            Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene

2.5.
2500 (4020 tur)
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Gunnhild Hegge. Predikant: Solveig Fiske. Musikk: Henrik Ødegaard.
3. søndag i påsketiden – Søndag 5. mai 2019
III         Salme 23,1–6 Herren er min hyrde eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
            1 Pet 5,1–4 Menigheten og hyrdene
            Mark 6,30–44 Jesus metter 5000

11.45-13 er det lunsj for studenter på U40 med biskop Solveig Fiske fra Hamar bispedømme.

9.5.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Ingvild G. Allander. Musikk: Henrik Ødegaard.
4. søndag i påsketiden – Søndag 12. mai 2019
III         Jes 40,26–31 Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
            2 Kor 4,14–18 Han skal reise oss opp
            Joh 14,1–11 Veien, sannheten og livet

16.5.
4020 og 2500
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturger: Irene Hordnes Munkås og Ingri Angvik. Musikk: Henrik Ødegaard.
17. mai – Fredag 17. mai 2019
III         5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer
            1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?
            Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan
eller
5. søndag i påsketiden – Søndag 19. mai 2019
III         1 Kong 8,12–13.27–30 Salomo ber for templet (prekentekst) eller Apg 11,1–18
            Hedningene får vende om
            Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
            Joh 17,6–11 Jesus ber for sine

23.5.
2500
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Maryam Trine Skogen Musikk: Hvem?
6. søndag i påsketiden – Søndag 26. mai 2019
III         1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte eller Apg 12,1–17 Peter og Rode
            Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
            Matt 6,7–13 Vår Far
Avsluttende har vigselsøvelser i Rødtvet og Grorud kirker med Henrik Ø og Åslaug Lervåg.

Tidligere gudstjenester

10.1.

 Liturg: Halvard Johannessen. Predikant: Sivert Angel. Musikk: Henrik Ødegaard.
2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 13. januar 2019

17.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Rasmus Rustad Predikant: Frida Sofie Øyen. Musikk: Liv Marie Hofset.
3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 20. januar 2019
Olafur H. Arnaldsson og Torkild E. Hausken hadde gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Henrik Ødegaard.

24.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Johanne Gram-Nilsen. Predikant: Kristina Bjåstad. Musikk: Henrik Ødegaard.
4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 27. januar 2019
Asbjørn Brandsrud og Vivian Nyborg hadde gudstjeneste i kapellet i Domkirka med musiker Liv Marie Hofset.

31.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg John Delourme. Predikant: Ingvild G. Allander.  Musikk: Liv Marie Hofset.
Kyndelsmesse – Lørdag 2. februar 2019
Linda Berntzen og Ingri Angvik hadde gudstjeneste i Iladalen kirke med Henrik Ødegaard.

7.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Rosemarie Staxton. Predikant: Veronika Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
Kristina Bjåstad og Rasmus Rustad hadde gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Liv Marie Hofset.

14.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Ingri Anvik. Predikant: John Delourme. Musikk: Liv Marie Hofset.

Såmannssøndag – Søndag 17. februar 2019
Frida Øyen og Olafur Arnaldsson hadde gudstjeneste i Iladalen kirke med Henrik Ødegaard.

21.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Veronika Johnsen. Predikant: Linda Berntzen. Musikk: Henrik Ødegaard.
Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
Vivian Nyborg og Rosemarie Staxton hadde gudstjeneste i Sagene kirke med Åslaug Lervåg.

 

28.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg Torkild Hausken. Predikant: Asbjørn Brandsrud. Musikk: Liv Marie Hofset.
Fastelavnssøndag – Søndag 3. mars 2019 eller Askeonsdag – Onsdag 6. mars 2019
Ingvild Allander og Johanne Gram-Nilsen hadde  gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Henrik Ødegaard.

7.3.
Gudstjenesteleder: Studentprest Camilla Oulie Eskildsen. Medliturg: Yngvild Rusten. Musikk: Henrik Ødegaard.
Avsluttende hadde gravferdsøvelser i Rødtvet og Grorud kirker med Liv Marie Hofset og Åslaug Lervåg.

14.3.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Christian Kringstad Kielland. Musikk: Liv Marie Hofset.

21.3.
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Maryam Trine Skogen. Musikk: Henrik Ødegaard.

28.3.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Knut Farstad. Musikk: Henrik Ødegaard.

4.4.
Gudstjenesteleder: Camilla Oulie Eskildsen. Musikk: Henrik Ødegaard.

11.4.
Gudstjenesteleder: Marius Timmann Mjaaland. Medliturg: Christian K. Kielland. Musikk: Henrik Ødegaard.