Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. Nokre av gudstenestene blir leidd av studentar frå avsluttande praktikum. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse (word), Hverdagmesse med noter (pdf), Hverdagsmesse med noter (word), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse (word), Kvardagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse med noter (word).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag, tysdag, onsdag og fredag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Same oversikten ser du her: Oversikt over morgonbøner hausten 2019.  Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet

Gudstjenester våren 2020

Gudstjenestene våren 2020 er under planlegging. Hvis du er student og ønsker å være med som medliturg, meld fra til Rigmor Smith-Gahrsen.

 

16.1.

Lærere fra TEOL4020: Liturg:??. Predikant:?? Musikk: H. Ødegaard?.
3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 19. januar 2020
I 1 Mos 1,26–31 Mann og kvinne i Guds bilde
Åp 21,1–6 En ny himmel og en ny jord
Joh 2,1–11 Bryllupet i Kana

 

23.1.
Studenter fra TEOL4020??: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: H.Ødegaard?
4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 26. januar 2020
I Salme 146,1–10 Herren åpner blindes øyne
Rom 16,25–27 Mysteriet er kommet for dagen
Luk 18,35–43 Den blinde ved Jeriko

 

30.1.
Studenter fra TEOL4020??: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 2. februar 2020
1 Mos 15,1–6 Herren regnet ham som rettferdig
Rom 4,1–8 Abrahams tro
Mark 2,1–12 Jesus og den lamme mannen

 

6.2.
Studenter fra TEOL4020??: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?
Samefolkets dag – Torsdag 6. februar 2020
1 Mos 2,4–9 Gud formet mannen av jord
Gal 3,26–29 Dere er alle én i Kristus
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

 

13.2.
Studenter fra TEOL4020??: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
Kristi forklarelsesdag – Søndag 16. februar 2020
I 5 Mos 18,15–18 En profet som deg
Åp 1,9–18 Menneskesønnen åpenbarer seg
Matt 17,1–9 Disiplene får se Jesu herlighet

 

20.2.
Studenter fra TEOL4020??: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
Fastelavnssøndag – Søndag 23. februar 2020
I Høys 8,6–7 Kjærligheten er sterk som døden
1 Kor 13,1–7 Kjærlighetens vei
Joh 17,20–26 Så kjærligheten kan være i dem

 

27.2.
Studenter fra TEOL4020??: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
1. søndag i fastetiden – Søndag 1. mars 2020
1 Mos 2,8–9; 3,1–8 Syndefallet
Jak 1,12–16 Gud frister ingen
Matt 4,1–11 Jesus blir fristet

 

5.3.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
2. søndag i fastetiden – Søndag 8. mars 2020
1 Mos 32,24–30 Jakobs kamp
Jak 1,2–8 Tro i prøvelse
Matt 15,21–28 Den kanaaneiske kvinnen

 

12.3.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
3. søndag i fastetiden – Søndag 15. mars 2020
1 Sam 18,6–14 Saul blir misunnelig på David
Ef 5,1–2.8–11 Ha Gud som forbilde
Luk 11,14–28 Jesu makt over urene ånder

 

19.3.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
2. søndag i fastetiden – Søndag 17. mars 2019 
Jes 55,1–7 Søk Herren
2 Kor 6,1–10  Tålmodighet i tjenesten
Luk 13,22–30 Den trange dør

 

26.3.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

 

2.4.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
3. søndag i fastetiden – Søndag 31. mars 2019
Sak 3,1–5 Satan anklager Josva
 2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
 Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

 

9.4. PÅSKE

 

16.4.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020
I Jes 43,10–13 Dere er mine vitner
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21 Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14 Peters fiskefangst

 

23.4.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
3. søndag i påsketiden – Søndag 26. april 2020
I Esek 34,11–16 Den gode gjeteren
eller Apg 2,36–41 Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25 Hyrde og tilsynsmann
Joh 10,11–18 Den gode gjeteren

 

30.4.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
1. mai – Fredag 1. mai 2020
I Jes 58,6–10 Den rette faste: å bryte åk
1 Joh 4,16–21 Vi elsker fordi han elsket oss først
Luk 6,31–36 Gjør godt og vær barmhjertige

                eller
4. søndag i påsketiden – Søndag 3. mai 2020
I Jes 54,7–10 Herrens fredspakt
eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
Fil 3,12–14 Jeg jager fram mot målet
Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede

 

7.5.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
5. søndag i påsketiden – Søndag 10. mai 2020
I Hos 14,5–9 Jeg vil lege deres frafall
eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles
Rom 11,13–20 Du er podet inn blant grenene
Joh 15,1–8 Det sanne vintre

 

14.5.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
6. søndag i påsketiden – Søndag 17. mai 2020
I Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
eller Apg 16,25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5,13–15 Han hører når vi ber
Luk 18,1–8 Enken og dommeren

                eller

17. mai – Søndag 17. mai 2020
I Salme 127,1–3 Hvis ikke Herren bygger huset (prekentekst)
Apg 17,22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og ånde til alle
Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

 

21.5. Kristi himmelfartsdag

 

28.5.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
Pinsedag – Søndag 31. mai 2020
I 1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i dere
Joh 20,19–23 Ta imot Ånden

 

4.6.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard?.
Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020
I 5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10 Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen

 

Studenter fra TEOL4020 bidrar som gudstjenesteledere etter en plan som utarbeides nærmere.

Studenter fra TEOL2500 bidrar som medliturger (liturgi) om de ønsker det. Dette avgjøres når semesteret er i gang.

Andre studenter kan også bidra som medlituger (liturgi og/eller preken).

 

Tidligere gudstjenester

22.8.
Gudstjenesteleder: Sjur Alte Furali. Musikk: Henrik Ødegaard.

29.8.
Gudstjenesteleder: Merete Thomassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

5.9.
Grønn gudstjeneste i forbindelse med Grønn religion-dag på TF.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturger: Marte Holm Simonsen, Benjamin T. Isachsen og Christina J. Andreassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

12.9.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Christine J. Andreassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

19.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Sissel Øygarden. Musikk: Henrik Ødegaard.

26.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Jens Lægreid. Musikk: Henrik Ødegaard.

3.10.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Ann-Cecilie Vika. Musikk: Henrik Ødegaard.

10.10.
Gudstjenesteleder: Marius Timmann Mjaaland. Musikk: Henrik Ødegaard.

17.10.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg: Knut Farstad. Musikk: Henrik Ødegaard.

24.10.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.

31.10.
Gudstjenesteleder: Studentprest Anna Runesson. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: Henrik Ødegaard.

7.11.
IKKE GUDSTJENESTE pga. Jervell- og alumniseminar

14.11.
Gudstjenesteleder: Studentprest Anna Runesson. Medliturg: Jenø Hevesi. Musikk: Henrik Ødegaard.

21.11.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Jurek Laub. Musikk: Henrik Ødegaard.

28.11.
Sang av aventssanger leda av Henrik Ødegaard.
5.12.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: Henrik Ødegaard.