Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Gudstenester våren 2021

Det blir ingen gudstjenester før påske pga. koroarestriksjonene.
 

4.3.
3. søndag i fastetiden – Søndag 7. mars 2021
II Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

11.3.
4. søndag i fastetiden – Søndag 14. mars 2021
II 4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste (prekentekst)
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

18.3.
Maria budskapsdag – Søndag 21. mars 2021
II Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

25.3.
Palmesøndag – Søndag 28. mars 2021
II Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

8.4.
TEOL4020 Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: Henrik Ødegaard
2. søndag i påsketiden – Søndag 11. april 2021
II Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

15.4.
Ingen gudstjeneste. (Vigselsøvelser i kapellet)

22.4.
TEOL4020 Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: Henrik Ødegaard
4. søndag i påsketiden – Søndag 25. april 2021
II Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt
eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

29.4.
TEOL4020: Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: Henrik Ødegaard
1. mai – Lørdag 1. mai 2021
II Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre
eller
5. søndag i påsketiden – Søndag 2. mai 2021
II 1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

6.5.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: Henrik Ødegaard
6. søndag i påsketiden – Søndag 9. mai 2021
II Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel

20.5.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: Henrik Ødegaard
Pinseaften – Lørdag 22. mai 2021
A 2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet
eller
Pinsedag – Søndag 23. mai 2021
II 1 Mos 1,1–5   Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt
eller 1 Kor 12,12–13        Døpt med én Ånd
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud

27.5.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: Henrik Ødegaard
Treenighetssøndag – Søndag 30. mai 2021
II 1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden

3.6.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: Henrik Ødegaard
2. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. juni 2021
II Salme 67,2–6 Folkene skal prise deg
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus
Joh 3,26–30 Han skal vokse, jeg skal avta

 

Tidligere gudstjenester

21.1.
TEOL4020

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. I nokre av gudstenestene er studentar frå praktikumsemna med. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman.

Ordninger som brukes i gudstenestene frå hausten 2020: Bokmål-pdfnynorsk-pdf.

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 nokre dagar. Morgonbønkalenderen blir hengd opp utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet