Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast òg til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Hausten 2018 er det gudsteneste i TF-kapellet kvar torsdag klokka 11. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse (pdf).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 dei dagane dei praktisk-teologiske emna har undervising. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Gudstenester hausten 2018

23.8.
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Musikk Henrik Ødegaard.
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august 2018
5 Mos 8,7.11–18 Glem ikke Herren, din Gud
1 Kor 3,4–11 Guds medarbeidere
Luk 17,7–10 Uverdige tjenere

30.8.
Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk Henrik Ødegaard.
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september 2018
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

6.9.
Gudstenesteleiar: Merete Thomassen. Musikk Henrik Ødegaard.
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september 2018
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider (prekentekst)
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

13.9.
Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Musikk Henrik Ødegaard.
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september 2018
1 Kong 17,17–24 Elia vekker opp enkens sønn
1 Kor 15,35–45 Det står opp en åndelig kropp
Luk 7,11–17 Jesus vekker opp enkens sønn

20.9.
Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Musikk Henrik Ødegaard.
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september 2018
1 Kong 8,41–43 Når utlendinger ber, må du høre
Rom 15,25–33 Hedninger har fått del i gavene
Matt 8,5–13 Offiseren i Kapernaum

27.9.
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Musikk Henrik Ødegaard.
Mikkelsmesse – Lørdag 29. september 2018
Salme 91,1–2.9–16 Han skal gi sine engler befaling
Åp 12,1–10 Dragen ble kastet ned
Luk 10,1–2.16–20 Jeg så Satan falle ned

eller
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september 2018
5 Mos 30,11–15 Ordet er deg ganske nær
Rom 2,13–16 Lovens krav i hedningenes hjerter
Joh 7,14–17 Den som vil gjøre hans vilje

4.10.
Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk Henrik Ødegaard.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober 2018
1 Mos 2,18–25 De to skal være ett
Ef 5,31–33 Mysteriet Kristus og kirken
Mark 10,2–9 Ekteskap og skilsmisse

11.10. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Musikk Henrik Ødegaard.
21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober 2018
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

18.10. (Praksisveke 9. sem.)
Ingen gudsteneste p.g.a. Jervell- og alumniseminar i U40:
"Venstrevridd kirke? Om å være folkekirke i et demokrati."

25.10. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Andreas Ihlang Berg. Musikk Henrik Ødegaard.
Bots- og bønnedag – Søndag 28. oktober 2018
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

1.11. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Musikk Henrik Ødegaard.
Reformasjonsdagen – Onsdag 31. oktober 2018
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

eller
Allehelgensdag – Søndag 4. november 2018
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys
.
eller
Minnedag – Søndag 4. november 2018
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

8.11.
Gudstenesteleiar: Hallgeir Elstad. Musikk Henrik Ødegaard.
25. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. november 2018
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

15.11.
Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Musikk Henrik Ødegaard.
26. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. november 2018
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

22.11.
Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Musikk Henrik Ødegaard.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 25. november 2018
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

29.11.
Gudstenesteleiar: Merete Thomassen. Musikk Henrik Ødegaard.
1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

6.12.
Gudstenesteleiar: Camilla Oulie Eskildsen. Musikk Henrik Ødegaard.
2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

13.12.
Gudstenesteleiar: Kven? Musikk Henrik Ødegaard.
3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Tidligare gudstenester

18.1.
A + 4. Lærarar: E.T. Johnsen og H. Johannessen. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel
3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 21. januar 2018
Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann

25.1.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum: Andreas og Einar. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel.
Såmannssøndag – Søndag 28. januar 2018
Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

1.2.
A + 4. Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Student frå 4. semester, Trine. Lerar til stades: H. Johannessen.
Kyndelsmesse – Fredag 2. februar 2018
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

(Avsluttande har gudstjenester i Domkirka. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel
Kristi forklarelsesdag – Søndag 4. februar 2018
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet)

8.2.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum: Bjørn Gunnar Skogstad predikant, Einar Østerhagen liturg. Musikk Hans Olav Baden. Rettleiarar M. Thomassen og H. Johannsessen.
(Avsluttande har òg gudsteneste i Bakkehaugen. Sophie Pankning predikant, Børge Hatch Fure liturg. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar E.T. Johnsen og S. Angel.)
Fastelavnssøndag – Søndag 11. februar 2018
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

15.2.
A (+ 4 praksis). Studentar frå avsluttande praktikum: Katja Eidesen, predikant, Sophie Panknin liturg. Musikk Hans Olav Baden. Rettleiarar H. Johannessen.) og S. Angel
(Avsluttande har òg gudsteneste i Domkirka. Børge Hatch Fure, predikant, Cynthia Renaa liturg. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar ET Johnsen og M. Thomassen.)
1. søndag i fastetiden – Søndag 18. februar 2018
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

22.2.
4. Gudstenesteleiar: Aina Marie Svendsen. Medliturg: Student frå 4. semester: Alex. Lerarar til stades: E.T. Johnsen og H. Johannessen.
(Avsluttande har gudsteneste i Domkirka. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel)
2. søndag i fastetiden – Søndag 25. februar 2018
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet (prekentekst)
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50  Hun som fikk syndene tilgitt

1.3.
4. Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Student frå 4. semester: Karina. Musikk Henrik Ødegaard. Lerarar til stades: E.T. Johnsen og H. Johannessen.
3. søndag i fastetiden – Søndag 4. mars 2018
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

8.3.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar E T. Johnsen og Ellen Aasland Reinertsen.
8. marsgudstjeneste

15.3.
(A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Musikk Henrik Ødegaard.
Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

22.3.
(A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar: Sivert Angel. Medliturg: Student frå 4. semester: Oscar. Musikk Henrik Ødegaard.
Palmesøndag – Søndag 25. mars 2018
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

29.3. Påskeferie

5.4.
(A praksis) 4. Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Medliturg: Student frå 4. semester: Knut. Musikk Henrik Ødegaard.
2. søndag i påsketiden – Søndag 8. april 2018
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

12.4.
4. (A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Scjerverud. Musikk Henrik Ødegaard.
3. søndag i påsketiden – Søndag 15. april 2018
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

19.4.
4. (A fri) Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind og Knut Farstad. Musikk Henrik Ødegaard.
4. søndag i påsketiden – Søndag 22. april 2018
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

26.4.
A + 4. Gudstenesteleiar: Eliabeth Tveito Johnsen og Maryam Trine Skogen. Musikk Henrik Ødegaard.
5. søndag i påsketiden – Søndag 29. april 2018
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

3.5.
4. Gudstenesteleiar: Merete Thomassen. Musikk Henrik Ødegaard.
6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai 2018
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel