Kapellet ved Det teologiske fakultet

Velkommen til kapellet som vi har her på Det teologiske fakultet! Kapellet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet ligg i same etasje som U40 (det store auditoriumet). Kapellet blir brukt til gudstenester og morgonbønner av studentar og tilsette.  

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det er gudsteneste i kapellet torsdagar klokka 11:00. Ofte er det studentar på praksisemne som held gudstenestene. Lenger ned på sida ligg det program, der det står informasjon om datoar for gudstenestene  2022, og om preiketekst, predikant og liturg.

Dersom det er studentar som ønsker å vera medliturg, ta kontakt med Anne Guro Grette over e-post (a.g.n.grette@teologi.uio.no ). Liturgien som blir brukt i gudstenesta varer som regel ein halvtime, men den kan vare litt lenger om det er studentar på siste semester i profesjonsstudiet som har ansvaret. 

Ordninger som brukas i gudstenestene  2022

Hverdagsmesse på bokmål.
Kvardagsmesse på nynorsk.

Kortere hverdagsmesse på bokmål.
Kortare kvardagsmesse på nynorsk.

Gudstenester haustsemesteret 2022

Oversyn over dei neste gudstenester blir til haustsemesteret 2022.

08. september klokken 1100 : Vingårdssøndag/ 14. søndag i treenighetstiden – (Søndag 11. september 2022)

Prekentekst: Matt 19, 27  30 (Vingårdssøndag)

Liturg (student): 
Predikan (student): 
Forrettende prest: 

Liturgisk farge: Grønt

15. september klokken 1100: 15.søndag i treenighetstiden – (Søndag 18. september 2022)

Prekentekst: Joh 15, 9 - 12 

Liturg (student): 
Predikant (student): 
Forrettende prest:

Liturgisk farge: Grønt

3. november klokken 1100: Allehelgensdag – (Søndag 6. november 2022)

Prekentekst: Luk 6, 20 - 23 

Liturg (student): 
Predikant (student): 
Forrettende prest:

Liturgisk farge: Lilla

10. november klokken 1100: 23. søndag i treenighetstiden  – (Søndag 13. november 2022)

Prekentekst: Matt 24, 35 - 44

Liturg (student): 
Predikant (student): 
Forrettende prest:

Liturgisk farge: Grønt

17. november klokken 1100: Domssøndag/ Kristi kongedag  – (Søndag 20. november 2022)

Prekentekst: Joh 9, 39 - 41 

Liturg (student): 
Predikant (student): 
Forrettende prest:

Liturgisk farge: Grønt

24. august klokken 1300: 12. søndag i treenighetstiden – (Søndag 28. august 2022)

Prekentekst: Joh 4,27 - 30. 39 -43 

Liturg: Halvard Johannessen
Predikant: Halvard Johannessen

Liturgisk farge: Grønt

Morgonbøn

Det er morgonbønn i kapellet klokka 10:00 nokre dagar gjennom semesteret. Kalenderen for morgonbønnene heng utanfor kapellet og er lagt ut her på denne sida. Bønnene er opne for alle, og blir som regel leidd av studentar som er på praksisemna. 

Liste over kven som er ansvarleg for morgonbøn 

 
Ordning for morgonbønn

 

Viktig informasjon

Det er eit skap med alba i kapellet, ta kontakt med TF-infosenter for utlån.