Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. I nokre av gudstenestene er studentar frå praktikumsemna med. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman.

Ordninger som brukes i gudstenestene frå hausten 2020: Bokmål-pdf, bokmål-word, nynorsk-pdf og nynorsk-word.

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag og fredag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Same oversikten ser du her: Oversikt over morgonbøner hausten 2020. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet

Gudstenester hausten 2020

Studenter fra TEOL2500 bidrar som medliturgar ein del av gudstenestene.

Om studenter ønskjer å vere med på gudstenester som liturg og/eller predikant: Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen!

På grunn av korona er det mindre kapasitet i kapellet. I gudstenestene der TEOL2500 deltek, har studenta frå emnet og lerarane fortrinnsrett. Vi held oss ellers til Oslo bispedøme sine smitttevernreglar. 

Høsten 2020

 

10.9.

Ingen gudstjeneste.

17.9.

Gudstjenesteleder: Sjur Atle Furali
Medliturger: Jessica Elliott Rohde (predikant), Dylan Akin Reed Gorham (liturg), Theodor Halvorsen (medliturg)
Musikk: H. Ødegaard.
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. september 2020
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata

OBS Begrensa kapasitet.

24.9.

Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud
Medliturger: Frederik Viddal (predikant), Eva Stien (liturg), Sunniva Vikøren (liturg)
Musikk: H. Ødegaard.
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. september 2020
Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker opp Lasarus

OBS Begrensa kapasitet.

1.10.

Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen
Medliturger: Magnus Vistvik (predikant), Adrian Gåsland Waldenstrøm (liturg), Victor Johannes Wehler (liturg)
Musikk: H. Ødegaard.
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. oktober 2020
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor

OBS Begrensa kapasitet.

8.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. oktober 2020
Salme 36,6–11 Hos deg er livets kilde
Gal 5,16–26 Livet i Ånden
Matt 5,20–26 Men jeg sier dere

15.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. oktober 2020
1 Sam 18,1–4 Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet
Joh 11,1–5 Jesu venner i Betania

22.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
Bots- og bønnedag – Søndag 25. oktober 2020
Jer 18,1–10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11 Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?

 

29.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
Allehelgensdag – Søndag 1. november 2020
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene
eller
Minnedag – Søndag 1. november 2020
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg

5.11.

Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen
Medliturger: Frida Strøyer Aalborg (predikant), Eilert Aasen (liturg)
Musikk: H. Ødegaard.
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. november 2020
Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

OBS Begrensa kapasitet.

12.11.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
24. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. november 2020
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 1,2–6 Han som begynte, skal fullføre
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

19.11.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 22. november 2020
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

26.11.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
1. søndag i adventstiden – Søndag 29. november 2020
Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22 Jesus står frem i Nasaret

3.12.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
2. søndag i adventstiden – Søndag 6. desember 2020
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be

 

Tidligere gudstjenester

HØSTEN 2020

20.8. 
Gudstjenesteledere: Sivert Angel, predikant, Halvard Johannessen, liturg. Musikk: H. Ødegaard.

27.8.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturger: Inger Cecilie Askildt (predikant), Marius Flø Lundbye Digeraas (liturg), Thekla Elisabeth Berge (liturg). Musikk: H. Ødegaard.

3.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel- Medliturger: Alf Gjøsund (predikant), Sofia Berntsen (liturg), Anne Guro Nesteby Grette (liturg). Musikk: H. Ødegaard.
 

VÅREN 2020

16.1.

Studenter fra TEOL4020: Liturg: Jan Erik Askjer, Predikant: Benjamin Isachsen, Musikk: H. Ødegaard.

23.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Morten Meidell - Prizier, Predikant: Anders Nordvik, Musikk: H. Ødegaard.

30.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Marte Simonsen, Predikant: Svein Skulstad. Medliturg fra TEOL2500: Peter Bullen. Musikk: H. Ødegaard.

6.2. (Samefolkets dag)

Studenter fra TEOL4020: Liturg: Benjamin Isachsen, Predikant: Morten Meidell-Prizier, Musikk: H. Ødegaard.

13.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Anders Nordvik, Predikant: Marte Simonsen. Medliturg fra 2500: Emilie Ilene Myrås. Musikk: H. Ødegaard.

20.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Svein Skulstad, Predikant: Jan Erik Askjer. Medliturg fra TEOL2500: Jane-Victorius Bonsaksen. Musikk: H. Ødegaard.

27.2.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Jane-Victorius Bonsaksen. Musikk: Eirik Walmann Byrknes.

5.3.
Gudstjenesteleder: Anna Runesson. Medliturg: Maryam Trine Skogen. Musikk: H. Ødegaard.
2. søndag i fastetiden – Søndag 8. mars 2020

12.3. Gudstjensten ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: H. Ødegaard.
3. søndag i fastetiden – Søndag 15. mars 2020

19.3. GUDSTJENESTEN ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder:? Musikk: H. Ødegaard.
Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019

26.3. GUDSTJENESTEN ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg: Jørgen Seines. Musikk: H. Ødegaard.
4. søndag i fastetiden – Søndag 29. mars 2020

2.4. GUDSTJENESTEN ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: H. Ødegaard.)
Palmesøndag – Søndag 5. april 2020

16.4. Gudstjenesten ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Camilla Oulie Eskildsen. Medliturg: Christian Kielland. Musikk: H. Ødegaard.
2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020

23.4. Gudstjenesten ble AVLYST
Planlangt: Gudstjenesteleder: Sjur Atle Furali. Medliturg: Sigurd Hanserud. 
3. søndag i påsketiden – Søndag 26. april 2020

30.4. Gudstjenesten ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Anna Runesson. Medliturg fra 2500: Alex Døsvik. Musikk: H. Ødegaard.
1. mai – Fredag 1. mai 2020

7.5. ble AVLYST.
Planlagt: Gudstjenesteleder: Marius Mjaaland. Musikk: H. Ødegaard.
5. søndag i påsketiden – Søndag 10. mai 2020'

14.5. ble AVLYST
Planlagt: Studenter fra TEOL4020: Liturg: Benjamin Isachsen, Predikant: Morten Meidell - Prizier. Medliturg fra 2500: Helene Eriksen. Musikk: H. Ødegaard.
6. søndag i påsketiden eller 17. mai – Søndag 17. mai 2020

21.5. Kristi himmelfartsdag

28.5. ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Medliturg: Musikk: H. Ødegaard.
Pinsedag – Søndag 31. mai 2020

4.6. ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Medliturg:  Musikk: H. Ødegaard.
Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020