Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. Nokre av gudstenestene blir leidd av studentar frå avsluttande praktikum. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse (word), Hverdagmesse med noter (pdf), Hverdagsmesse med noter (word), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse (word), Kvardagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse med noter (word).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag, tysdag, onsdag og fredag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Same oversikten ser du her: Oversikt over morgonbøner hausten 2019.  Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet

Gudstjenester høsten 2019

Gudstjenestene høsten 2019 er under planlegging. Hvis du er student og ønsker å være med som medliturg, meld fra til Rigmor Smith-Gahrsen.

 

28.11.
Velkommen til å synge adventssanger leda av Henrik Ødegaard i stedet for vanlig gudstjeneste.
(1. søndag i adventstiden – Søndag 1. desember 2019
Salme 24,1–10 Gjør døren høy
Rom 13,11–12 Timen er kommet, våkn opp
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem)

5.12.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: Henrik Ødegaard.
2. søndag i adventstiden – Søndag 8. desember 2019
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19a Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

Tidligere gudstjenester

22.8.
Gudstjenesteleder: Sjur Alte Furali. Musikk: Henrik Ødegaard.

29.8.
Gudstjenesteleder: Merete Thomassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

5.9.
Grønn gudstjeneste i forbindelse med Grønn religion-dag på TF.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturger: Marte Holm Simonsen, Benjamin T. Isachsen og Christina J. Andreassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

12.9.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Christine J. Andreassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

19.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Sissel Øygarden. Musikk: Henrik Ødegaard.

26.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Jens Lægreid. Musikk: Henrik Ødegaard.

3.10.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Ann-Cecilie Vika. Musikk: Henrik Ødegaard.

10.10.
Gudstjenesteleder: Marius Timmann Mjaaland. Musikk: Henrik Ødegaard.

17.10.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg: Knut Farstad. Musikk: Henrik Ødegaard.

24.10.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.

31.10.
Gudstjenesteleder: Studentprest Anna Runesson. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: Henrik Ødegaard.

7.11.
IKKE GUDSTJENESTE pga. Jervell- og alumniseminar

14.11.
Gudstjenesteleder: Studentprest Anna Runesson. Medliturg: Jenø Hevesi. Musikk: Henrik Ødegaard.

21.11.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Jurek Laub. Musikk: Henrik Ødegaard.