Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. I nokre av gudstenestene er studentar frå praktikumsemna med. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman.

Ordninger som brukes i gudstenestene frå hausten 2020: Bokmål-pdfnynorsk-pdf.

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag og fredag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Same oversikten ser du her: Oversikt over morgonbøner hausten 2020. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet

Gudstenester hausten 2020

Studenter fra TEOL2500 bidrar som medliturgar ein del av gudstenestene.

Om studenter ønskjer å vere med på gudstenester som liturg og/eller predikant: Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen!

På grunn av korona er det mindre kapasitet i kapellet. I gudstenestene der TEOL2500 deltek, har studenta frå emnet og lerarane fortrinnsrett. Vi held oss ellers til Oslo bispedøme sine smitttevernreglar. 

Høsten 2020

 

12.11.
GUDSTJENESTEN ER AVLYST
24. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. november 2020
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 1,2–6 Han som begynte, skal fullføre
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

19.11.
GUDSTJENESTEN ER AVLYST
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 22. november 2020
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

26.11.
GUDSTJENESTEN ER AVLYST
1. søndag i adventstiden – Søndag 29. november 2020
Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22 Jesus står frem i Nasaret

3.12.
GUDSTJENESTEN ER AVLYST
2. søndag i adventstiden – Søndag 6. desember 2020
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be

 

Tidligere gudstjenester

HØSTEN 2020

15.10.
Ingen gudstjeneste, følg med på Jervellseminaret på Zoom i stedet:
Se https://www.tf.uio.no/om/alumni/alumnitreff/2020/

8.10.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg: Maryam Trine Skogen. Musikk: H. Ødegaard. 

20.8. 
Gudstjenesteledere: Sivert Angel, predikant, Halvard Johannessen, liturg. Musikk: H. Ødegaard.

27.8.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturger: Inger Cecilie Askildt (predikant), Marius Flø Lundbye Digeraas (liturg), Thekla Elisabeth Berge (liturg). Musikk: H. Ødegaard.

3.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel- Medliturger: Alf Gjøsund (predikant), Sofia Berntsen (liturg), Anne Guro Nesteby Grette (liturg). Musikk: H. Ødegaard.

10.9.
Ingen gudstjeneste.

17.9. 
Gudstjenesteleder: Sjur Atle Furali Medliturger: Jessica Elliott Rohde (predikant), Dylan Akin Reed Gorham (liturg), Theodor Halvorsen (medliturg) Musikk: H. Ødegaard.

24.9. 
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud Medliturger: Frederik Viddal (predikant), Eva Stien (liturg), Sunniva Vikøren (liturg) Musikk: H. Ødegaard.

1.10. 
Gudstjenesteleder: Sivert Angel Medliturger: Magnus Vistvik (predikant), Adrian Gåsland Waldenstrøm (liturg), Victor Johannes Wehler (liturg) Musikk: H. Ødegaard.

22.10.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud Medliturg: Aslak Elias Simonsen. Musikk: H. Ødegaard.

29.10.
Gudstjenesteleder: Sjur Atle Furali. Musikk: H. Ødegaard.

5.11.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturger: Frida Strøyer Aalborg (predikant), Eilert Aasen (liturg). Musikk: H. Ødegaard.

Gudstenester våren 2021

14.1.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 17. januar 2021
II Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann
Joh 4,4–26 Kvinnen ved brønnen

21.1.
Gudstjenesteleder: ? Medlitur(er): ? Musikk: ?
4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 24. januar 2021
II 2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

28.1.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
Såmannssøndag – Søndag 31. januar 2021
II Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet
eller
Kyndelsmesse – Tirsdag 2. februar 2021
A 1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

4.2.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
Samefolkets dag – Lørdag 6. februar 2021
II Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 4,4–9 Gled dere i Herren
Matt 22,34–40  De to store bud
eller
Kristi forklarelsesdag – Søndag 7. februar 2021
II 2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet

10.2.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
Fastelavnssøndag – Søndag 14. februar 2021
II Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

17.2.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
1. søndag i fastetiden – Søndag 21. februar 2021
II 1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

24.2.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
2. søndag i fastetiden – Søndag 28. februar 2021
II 1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50 Hun som fikk syndene tilgitt

4.3.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
3. søndag i fastetiden – Søndag 7. mars 2021
II Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

10.3.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
4. søndag i fastetiden – Søndag 14. mars 2021
II 4 Mos 21,4–9 Kobberslangen
2 Kor 5,18–21 Forsoningens tjeneste (prekentekst)
Joh 3,11–16 Så høyt har Gud elsket verden

17.3.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
Maria budskapsdag – Søndag 21. mars 2021
II Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

24.3.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
Palmesøndag – Søndag 28. mars 2021
II Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

8.4.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
2. søndag i påsketiden – Søndag 11. april 2021
II Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

15.4.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
søndag i påsketiden – Søndag 18. april 2021
II Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste
eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21  Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

22.4.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
4. søndag i påsketiden – Søndag 25. april 2021
II Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt
eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

29.4.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
1. mai – Lørdag 1. mai 2021
II Amos 8,4–7 Dere som tråkker fattigfolk ned
Jak 2,1–9 Rike og fattige i menigheten
Luk 14,12–14 Innby fattige og uføre
eller
5. søndag i påsketiden – Søndag 2. mai 2021
II 1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta
eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

6.5.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
6. søndag i påsketiden – Søndag 9. mai 2021
II Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit
eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel

20.5.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
Pinseaften – Lørdag 22. mai 2021
A 2 Mos 24,3–11 Herren slutter pakt med Israel
Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
Joh 7,37–39 Ånden var ennå ikke kommet
eller
Pinsedag – Søndag 23. mai 2021
II 1 Mos 1,1–5   Guds Ånd svevde over vannet
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt
eller 1 Kor 12,12–13        Døpt med én Ånd
Joh 14,15–21 Talsmannen og Jesu bud

27.5.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
Treenighetssøndag – Søndag 30. mai 2021
II 1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden

3.6.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg(er): ? Musikk: ?
2. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. juni 2021
II Salme 67,2–6                 Folkene skal prise deg
Gal 3,23–29 Kledd dere i Kristus
Joh 3,26–30       Han skal vokse, jeg skal avta