Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. Nokre av gudstenestene blir leidd av studentar frå avsluttande praktikum. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse (word), Hverdagmesse med noter (pdf), Hverdagsmesse med noter (word), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse (word), Kvardagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse med noter (word).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag, tysdag, onsdag og fredag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Same oversikten ser du her: Oversikt over morgonbøner våren 2020. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet

Gudstjenester høsten 2020

Gudstjenestene høsten 2020 er under planlegging. Hvis du er student og ønsker å være med som medliturg, meld fra til Rigmor Smith-Gahrsen.

Studenter fra TEOL2500 og TEOL4200 bidrar som medliturger i enkelte gudstjenester.

Andre studenter kan også bidra som medlituger (liturgi og/eller preken). Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen om du ønsker å bistå!

 

Høsten 2020

20.8.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
12. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. august 2020
Neh 9,19–21 Du forlot dem ikke i ørkenen
Hebr 13,5–6 Jeg slipper deg ikke
Matt 6,24–34 Vær ikke bekymret for livet

27.8.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
13. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. august 2020
Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30 Talentene

3.9.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 6. september 2020
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16 Arbeiderne i vingården

10.9.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 13. september 2020
Mika 6,6–8 Herren har sagt hva godhet er
Fil 1,9–11 Kjærlighet rik på dømmekraft (prekentekst)
Matt 5,38–48 Elsk deres fiender

17.9.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 20. september 2020
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata

24.9.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. september 2020
Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker opp Lasarus

1.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 4. oktober 2020
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor

8.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. oktober 2020
Salme 36,6–11 Hos deg er livets kilde
Gal 5,16–26 Livet i Ånden
Matt 5,20–26 Men jeg sier dere

15.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. oktober 2020
1 Sam 18,1–4 Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet
Joh 11,1–5 Jesu venner i Betania

22.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
Bots- og bønnedag – Søndag 25. oktober 2020
Jer 18,1–10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11 Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?

 

29.10.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
Allehelgensdag – Søndag 1. november 2020
Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag
Åp 7,9–17 Den store hvite skaren
Matt 5,1–12 Saligprisningene
eller
Minnedag – Søndag 1. november 2020
Salme 90,1–4.12–14 Å vente på hjelp fra Herren
Rom 5,5–11 Mens vi ennå var svake
Joh 6,37–40 Den som kommer til meg

5.11.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. november 2020
Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

12.11.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
24. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. november 2020
Salme 126,1–6 Så med tårer, høste med jubelrop
Fil 1,2–6 Han som begynte, skal fullføre
Joh 6,63–69 Du har det evige livs ord

19.11.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 22. november 2020
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

26.11.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
1. søndag i adventstiden – Søndag 29. november 2020
Jes 61,1–3 Et nådens år med gjengjeld
Åp 5,1–5 Boken med de sju segl
Luk 4,16–22 Jesus står frem i Nasaret

3.12.

Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: H. Ødegaard.
2. søndag i adventstiden – Søndag 6. desember 2020
Jes 65,17–19 Ny himmel og jord
1 Kor 15,50–57 Vi skal bli forvandlet
Luk 21,27–36 Guds rike er nær, våk og be

 

Tidligere gudstjenester

16.1.

Studenter fra TEOL4020: Liturg: Jan Erik Askjer, Predikant: Benjamin Isachsen, Musikk: H. Ødegaard.

23.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Morten Meidell - Prizier, Predikant: Anders Nordvik, Musikk: H. Ødegaard.

30.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Marte Simonsen, Predikant: Svein Skulstad. Medliturg fra TEOL2500: Peter Bullen. Musikk: H. Ødegaard.

6.2. (Samefolkets dag)

Studenter fra TEOL4020: Liturg: Benjamin Isachsen, Predikant: Morten Meidell-Prizier, Musikk: H. Ødegaard.

13.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Anders Nordvik, Predikant: Marte Simonsen. Medliturg fra 2500: Emilie Ilene Myrås. Musikk: H. Ødegaard.

20.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Svein Skulstad, Predikant: Jan Erik Askjer. Medliturg fra TEOL2500: Jane-Victorius Bonsaksen. Musikk: H. Ødegaard.

27.2.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Jane-Victorius Bonsaksen. Musikk: Eirik Walmann Byrknes.

5.3.
Gudstjenesteleder: Anna Runesson. Medliturg: Maryam Trine Skogen. Musikk: H. Ødegaard.
2. søndag i fastetiden – Søndag 8. mars 2020

12.3. Gudstjensten ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: H. Ødegaard.
3. søndag i fastetiden – Søndag 15. mars 2020

19.3. GUDSTJENESTEN ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder:? Musikk: H. Ødegaard.
Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019

26.3. GUDSTJENESTEN ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg: Jørgen Seines. Musikk: H. Ødegaard.
4. søndag i fastetiden – Søndag 29. mars 2020

2.4. GUDSTJENESTEN ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: H. Ødegaard.)
Palmesøndag – Søndag 5. april 2020

16.4. Gudstjenesten ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Camilla Oulie Eskildsen. Medliturg: Christian Kielland. Musikk: H. Ødegaard.
2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020

23.4. Gudstjenesten ble AVLYST
Planlangt: Gudstjenesteleder: Sjur Atle Furali. Medliturg: Sigurd Hanserud. 
3. søndag i påsketiden – Søndag 26. april 2020

30.4. Gudstjenesten ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Anna Runesson. Medliturg fra 2500: Alex Døsvik. Musikk: H. Ødegaard.
1. mai – Fredag 1. mai 2020

7.5. ble AVLYST.
Planlagt: Gudstjenesteleder: Marius Mjaaland. Musikk: H. Ødegaard.
5. søndag i påsketiden – Søndag 10. mai 2020'

14.5. ble AVLYST
Planlagt: Studenter fra TEOL4020: Liturg: Benjamin Isachsen, Predikant: Morten Meidell - Prizier. Medliturg fra 2500: Helene Eriksen. Musikk: H. Ødegaard.
6. søndag i påsketiden eller 17. mai – Søndag 17. mai 2020

21.5. Kristi himmelfartsdag

28.5. ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Medliturg: Musikk: H. Ødegaard.
Pinsedag – Søndag 31. mai 2020

4.6. ble AVLYST
Planlagt: Gudstjenesteleder: Medliturg:  Musikk: H. Ødegaard.
Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020