Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. Nokre av gudstenestene blir leidd av studentar frå avsluttande praktikum. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse (word), Hverdagmesse med noter (pdf), Hverdagsmesse med noter (word), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse (word), Kvardagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse med noter (word).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag, tysdag, onsdag og fredag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Same oversikten ser du her: Oversikt over morgonbøner hausten 2019.  Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet

Gudstjenester høsten 2019

Gudstjenestene høsten 2019 er under planlegging. Hvis du er student og ønsker å være med som medliturg, meld fra til Rigmor Smith-Gahrsen.

 

24.10.
Praksis TEOL4210
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
Bots- og bønnedag – Søndag 27. oktober 2019
Mika 7,18–19 Du skal kaste våre synder i havet
2 Kor 13,5–8 Ransak dere selv
Luk 15,11–32 Den bortkomne og hans bror

Professjonsarrangement etter gudstjenesten med Anders Runesson.

31.10.
Praksis TEOL4210
Gudstjenesteleder: Studentprest Anna Runesson. Medliturg: ? Musikk: Henrik Ødegaard.
Reformasjonsdagen – Torsdag 31. oktober 2019
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

7.11.
IKKE GUDSTJENESTE pga. Jervell- og alumniseminar

14.11.
Gudstjenesteleder: Studentprest Anna Runesson. Medliturg: Jenø Hevesi. Musikk: Henrik Ødegaard.
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. november 2019
Jes 51,11–16 Jeg er den som trøster dere
1 Tess 4,13–18 Når Herren kommer
Matt 24,35–44 Dagen og timen kjenner ingen

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

21.11.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Jurek Laub. Musikk: Henrik Ødegaard.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 24. november 2019
5 Mos 30,15–20 Valget mellom liv og død
1 Kor 15,22–28 De som hører Kristus til
Joh 9,39–41 Til dom er jeg kommet

28.11.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg: Aslak Elias Simonsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
1. søndag i adventstiden – Søndag 1. desember 2019
Salme 24,1–10 Gjør døren høy
Rom 13,11–12 Timen er kommet, våkn opp
Matt 21,1–11 Inntoget i Jerusalem

(Faglig lunsj for cand.theol. etter gudstjenesten.)

5.12.
Gudstjenesteleder: ? Medliturg: ? Musikk: Henrik Ødegaard.
2. søndag i adventstiden – Søndag 8. desember 2019
Salme 33,18–22 Han kan fri dem fra døden
Hebr 6,13–19a Et fast anker for sjelen
Joh 14,1–4 Jeg vil ta dere til meg

Tidligere gudstjenester

22.8.
Gudstjenesteleder: Sjur Alte Furali. Musikk: Henrik Ødegaard.

29.8.
Gudstjenesteleder: Merete Thomassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

5.9.
Grønn gudstjeneste i forbindelse med Grønn religion-dag på TF.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturger: Marte Holm Simonsen, Benjamin T. Isachsen og Christina J. Andreassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

12.9.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Christine J. Andreassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

19.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Sissel Øygarden. Musikk: Henrik Ødegaard.

26.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Jens Lægreid. Musikk: Henrik Ødegaard.

3.10.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Ann-Cecilie Vika. Musikk: Henrik Ødegaard.

10.10.
Gudstjenesteleder: Marius Timmann Mjaaland. Musikk: Henrik Ødegaard.

17.10.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg: Knut Farstad. Musikk: Henrik Ødegaard.