Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast òg til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Hausten 2018 er det gudsteneste i TF-kapellet kvar torsdag klokka 11. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse med noter (pdf).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 dei dagane dei praktisk-teologiske emna har undervising. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Morgonbøner haust 2018.

Gudstjenester våren 2019

10.1.

4020 og 2500
Lærere fra TEOL4020: Liturg: Halvard Johannessen. Predikant: Sivert Angel. Musikk: Henrik Ødegaard.
2. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 13. januar 2019
III         Jes 53,6–9 Han har båret deres synder
            Kol 1,15–20 Skapelse og forsoning
            Joh 1,29–34 Guds lam bærer verdens synd

17.1.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Liv Marie Hofset.
3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 20. januar 2019
III         2 Mos 3,13–15 Jeg er den jeg er
            1 Kor 8,5–6 For oss er det én Gud
            Joh 1,15–18 Han har vist oss hvem Gud er
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Henrik Ødegaard.

24.1.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
4. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 27. januar 2019
III         Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen (prekentekst)
            Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
            Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Liv Marie Hofset.

31.1.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Liv Marie Hofset.
Kyndelsmesse – Lørdag 2. februar 2019
A          1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
            1 Joh 1,1–4 Livets ord
            Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet
eller
5. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 3. februar 2019
III         Salme 103,1–6 Han tilgir og leger
            Jak 5,13–16 Forbønn, salving og omsorg
            Joh 5,1–15 Den syke ved Betesda
eller
Samefolkets dag – Onsdag 6. februar 2019
III         2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
            Apg 2,1–12 Pinsedagen
            Joh 21,9–13 Jesus møter disiplene
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i Iladalen kirke med Henrik Ødegaard.

7.2.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
6. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 10. februar 2019
III         Ordsp 4,18–27 Bevar ditt hjerte
            Åp 22,12–17 Jeg vil gjengjelde hver og en
            Mark 13,21–27 Når Menneskesønnen kommer
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Liv Marie Hofset.

14.2.
4020, 2500 praksis
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Liv Marie Hofset.
Såmannssøndag – Søndag 17. februar 2019
III         5 Mos 6,1–9 Du skal elske Herren din Gud
            2 Tim 1,1–5;3,14–17 Du vet hvem du har lært av
            Matt 13,24–30 Ugresset i hveten
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i Iladalen kirke med Henrik Ødegaard.

21.2.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
Kristi forklarelsesdag – Søndag 24. februar 2019
III         2 Mos 34,27–35 Det strålte av ansiktet hans
            2 Kor 3,12–18 Moses la et slør over ansiktet
            Luk 9,28–36 Disiplene får se Jesu herlighet
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i Sagene kirke med hvem?

28.2.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Liv Marie Hofset.
Fastelavnssøndag – Søndag 3. mars 2019
III         Jes 52,13–15 Herrens lidende tjener
            1 Tim 2,1–6a Løsepenge for alle
            Luk 18,31–34 Se vi går opp til Jerusalem
eller
Askeonsdag – Onsdag 6. mars 2019
III         Jes 58,4–10 Den rette faste: å bryte åk
            Apg 13,1–4;14,22–23 Paulus og Barnabas sendes ut
            Mark 2,18–20 Fest eller faste
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i kapellet i Domkirka med Henrik Ødegaard.

7.3.
2500
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Hvem?.
1. søndag i fastetiden – Søndag 10. mars 2019
III         2 Sam 12,1–10 Natan og David
            Hebr 5,7–9 Jesus bad med høye rop
            Matt 26,36–45 I Getsemane
Avsluttende har gravferdsøvelser i Rødtvet og Grorud kirker med Liv Marie H og hvem?

14.3.
4020 praksis og 2500 praksis
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ø. eller hvem?
2. søndag i fastetiden – Søndag 17. mars 2019
III         Jes 55,1–7 Søk Herren
            2 Kor 6,1–10 Tålmodighet i tjenesten
            Luk 13,22–30 Den trange dør

21.3.
4020 praksis og 2500 praksis
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
III         1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
            Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
            Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

28.3.
4020 praksis og 2500 praksis
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
3. søndag i fastetiden – Søndag 31. mars 2019
III         Sak 3,1–5 Satan anklager Josva
            2 Kor 12,7–10 En torn i kroppen
            Luk 22,28–34 Jeg ba for deg

4.4.
4020 praksis og 2500 praksis
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
4. søndag i fastetiden – Søndag 7. april 2019
III         5 Mos 8,2–3 Herren ledet i ørkenen
            1 Kor 10,16–17 Vin og brød gir del i Kristus
            Joh 6,24–36 Jeg er livets brød

11.4.
2500 (4020 praksis)
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
Palmesøndag – Søndag 14. april 2019
III         Sak 9,9–10 Fredskongen på Sion
            Fil 2,5–11 Navnet over alle navn
            Joh 12,1–13 Salving og inntog

25.4.
4020 og 2500
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ø. eller hvem?
2. søndag i påsketiden – Søndag 28. april 2019
III         Jes 45,5–8 Jeg skaper lyset og mørket eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
            1 Pet 1,3–9 Et levende håp
            Joh 20,24–31  Jesus og Tomas
eller
1. mai – Onsdag 1. mai 2019
III         2 Mos 2,23–25;3,7–10 Nødropet har nådd opp til meg
            Jak 5,1–6 Lønnen dere holdt tilbake roper
            Matt 20,25–28 Ikke for å la seg tjene

2.5.
2500 (4020 tur)
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
3. søndag i påsketiden – Søndag 5. mai 2019
III         Salme 23,1–6 Herren er min hyrde eller Apg 5,27–42 Apostlene for Rådet
            1 Pet 5,1–4 Menigheten og hyrdene
            Mark 6,30–44 Jesus metter 5000

9.5.
4020 og 2500
Studenter fra TEOL4020: Liturg Hvem? Predikant: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
4. søndag i påsketiden – Søndag 12. mai 2019
III         Jes 40,26–31 Han gir den trette kraft eller Apg 8,26–39 Den etiopiske hoffmann
            2 Kor 4,14–18 Han skal reise oss opp
            Joh 14,1–11 Veien, sannheten og livet
Studenter fra avsluttende praktikum har også gudstjeneste i Iladalen kirke med Liv Marie Hofset.

16.5.
4020 og 2500
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard.
17. mai – Fredag 17. mai 2019
III         5 Mos 8,11–14 Vokt deg så du ikke glemmer
            1 Kor 4,7 Hvem har satt deg høyere?
            Luk 17,11–19 Den takknemlige samaritan
eller
5. søndag i påsketiden – Søndag 19. mai 2019
III         1 Kong 8,12–13.27–30 Salomo ber for templet (prekentekst) eller Apg 11,1–18
            Hedningene får vende om
            Ef 2,17–22 Kristus er hjørnesteinen
            Joh 17,6–11 Jesus ber for sine

23.5.
2500
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: Hvem? Musikk: Hvem?
6. søndag i påsketiden – Søndag 26. mai 2019
III         1 Kong 3,5–14 Et lydhørt hjerte eller Apg 12,1–17 Peter og Rode
            Ef 3,14–21 Bønn om styrke og innsikt
            Matt 6,7–13 Vår Far
Avsluttende har vigselsøvelser i Rødtvet og Grorud kirker med Henrik Ø og hvem?

Tidlegare gudstenester

23.8.
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Musikk Henrik Ødegaard.
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august 2018

30.8.
Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen og Christian Kringstad Kielland. Musikk Henrik Ødegaard.
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september 2018

6.9.
Gudstenesteleiar: Merete Thomassen. Medliturg: Kaare Michael Cristoffersen. Musikk Henrik Ødegaard.
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september 2018

13.9.
Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Medlitrurg: Anders Nordvik. Musikk Henrik Ødegaard.
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september 2018

20.9.
Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg Rasmus Rustad. Musikk Henrik Ødegaard.
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september 2018

27.9.
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Medliturg: Knut Farstad. Musikk Henrik Ødegaard.
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september 2018

4.10.
Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Linda Berntzen. Musikk Henrik Ødegaard.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober 2018

11.10. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg Sigve Thorbergsen Reedtz. Musikk Henrik Ødegaard.
21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober 2018

18.10. (Praksisveke 9. sem.)
Ingen gudsteneste p.g.a. 
Jervell- og alumniseminar 

25.10. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Andreas Ihlang Berg. Musikk Henrik Ødegaard.
Bots- og bønnedag – Søndag 28. oktober 2018

1.11. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Medliturg Christian Kringstad Kielland. Musikk: Henrik Ødegaard.
Minnedag – Søndag 4. november 2018

8.11.
Gudstenesteleiar: Hallgeir Elstad. Medliturg: Therese Wivilson-Schei. Musikk: Henrik Ødegaard.
25. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. november 2018
15.11.
Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Morten Hagelund. Musikk: Henrik Ødegaard. Programlunsj for cand.theol.-studenter etter gudstjenesten.
26. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. november 2018
22.11.
Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Torkild Enstad Hausken. Musikk: Henrik Ødegaard.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 25. november 2018

29.11.
Gudstenesteleiar: Marius Timmann Mjaaland. Medliturg: Umid Kochkarov. Musikk: Henrik Ødegaard. Programlunsj for cand.theol.-studenter etter gudstjenesten.
1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018

6.12.
Gudstenesteleiar: Camilla Oulie Eskildsen og Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018

13.12.
Gudstenesteleiar: Merete Thomassen. Musikk: Henrik Ødegaard.
3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018