Kapellet ved Det teologiske fakultet

Velkommen til kapellet som vi har her på Det teologiske fakultet! Kapellet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet ligg i same etasje som U40 (det store auditoriumet). Kapellet blir brukt til gudstenester og morgonbønner av studentar og tilsette.  

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det er gudsteneste i kapellet torsdagar klokka 10:00. Ofte er det studentar på praksisemne som held gudstenestene. Lenger ned på sida ligg det program, der det står informasjon om datoar for gudstenestene vårsemesteret 2022, og om preiketekst, predikant og liturg.

Dersom det er studentar som ønsker å vera medliturg, ta kontakt med Anne Guro Grette over e-post (a.g.n.grette@teologi.uio.no ). Liturgien som blir brukt i gudstenesta varer som regel ein halvtime, men den kan vare litt lenger om det er studentar på siste semester i profesjonsstudiet som har ansvaret. 

Ordninger som brukas i gudstenestene vårsemesteret 2022

Hverdagsmesse på bokmål.
Kvardagsmesse på nynorsk.

Kortere hverdagsmesse på bokmål.
Kortare kvardagsmesse på nynorsk.

Gudstenester vårsemesteret 2022

Oversyn over dei neste gudstenester blir til haustsemesteret 2022.

20. januar: 4. søndag i åpenbaringstiden – (Søndag 23. januar 2022)

Ordsp 14,21–22.25.31 Stakkaren og skaperen
Fil 1,20 At Kristus skal bli opphøyd
Luk 13,10–17 Jesus helbreder en kvinne (prekentekst)

Liturg: Sigve Thorbergsen Reedtz
Preken: Sigurd Hanserud
Kirketjener: Irene Munkås

Liturgisk farge: Grønt

27. januar: 5. søndag i åpenbaringstiden – (Søndag 30. januar 2022)
Merk: I Vestre Aker kirke.

Salme 103, 1 – 6 Han tilgir og leger
Jak 5, 13 – 16 Forbønn, salving og omsorg
Joh 5, 1 – 15 Den syke ved Betesda (prekentekst)

Liturg: Yngvild Rusten
Preken: Steffen Aune
Kirketjener: Ingvild Galland Alander

Liturgisk farge: Grønt

3. februar: 6. søndag i åpenbaringstiden – (Søndag 6. februar 2022)

Ordsp 4, 18-27 Bevar ditt hjerte
Åp 22, 12-17 Jeg vil gjengjelde hver og en
Mark 13, 21-27 Når menneskesøn
nen kommer (prekentekst)

Liturg: Geir Gjessing
Preken: Irene Munkås
Kirketjener: Steffen Aune

Liturgisk farge: Grønt

Samefolkets dag – (Søndag 6. februar 2022)

2 Mos 3, 1 – 6 Moses og tornebusken
Apg 2, 1 – 12 Pinsedagen
Joh 21, 9 – 13 Jesus møter disiplene (prekentekst)

 

10. februar: Såmannssøndag – (Søndag 13. februrar 2022)

5 Mos 6, 1 – 9 Du skal elske Herren din Gud (prekentekst)
2 Tim 1, 1 – 5;3, 14 – 17 Du vet hvem du har lært av
Matt 13, 24 – 30 Ugresset i hveten

Liturg: Sigurd Hanserud
Preken: Ingvild Galland Alander
Kirketjener: Christian K. Kielland

Liturgisk farge: Grønt

3. mars: 1. søndag i fastetiden – (Søndag 6. mars 2022)

2 Sam 12, 1 – 10 Natan og David
Hebr 5, 7 – 9 Jesus bad med høye rop
Matt 26, 36 – 45 I Getsemane (prekentekst)

Liturg: Ingvild Galland Alander
Preken: Yngvild Rusten
Kirketjener: Geir Gjessing

Liturgisk farge: Fiolett

Morgonbøn

Det er morgonbønn i kapellet klokka 10:00 nokre dagar gjennom semesteret. Kalenderen for morgonbønnene heng utanfor kapellet og er lagt ut her på denne sida. Bønnene er opne for alle, og blir som regel leidd av studentar som er på praksisemna. 

Liste over kven som er ansvarleg for morgonbøn vårsemesteret 2022.

 
Ordning for morgonbønn

 

Viktig informasjon

Det er eit skap med alba i kapellet, ta kontakt med TF-infosenter for utlån.