Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. I nokre av gudstenestene er studentar frå praktikumsemna med. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman.

Ordninger som brukes i gudstenestene frå hausten 2020: Bokmål-pdfnynorsk-pdf.

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 nokre dagar. Morgonbønkalenderen blir hengd opp utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet