Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast òg til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Hausten 2018 er det gudsteneste i TF-kapellet kvar torsdag klokka 11. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse med noter (pdf).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 dei dagane dei praktisk-teologiske emna har undervising. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Morgonbøner haust 2018.

Gudstenester hausten 2018
 

11.10. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg Sigve Thorbergsen Reedtz. Musikk Henrik Ødegaard.
21. søndag i treenighetstiden – Søndag 14. oktober 2018
5 Mos 15,7–8.10–11 Lukk opp hånden
1 Joh 3,16–18 Den som lukker sitt hjerte
Luk 16,19–31 Den rike mann og Lasarus

18.10. (Praksisveke 9. sem.)
Ingen gudsteneste p.g.a.
 Jervell- og alumniseminar i U40:
"Venstrevridd kirke? Om å være folkekirke i et demokrati."

25.10. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Andreas Ihlang Berg. Musikk Henrik Ødegaard.
Bots- og bønnedag – Søndag 28. oktober 2018
Jes 59,1–4 Deres misgjerninger skiller
1 Joh 1,8–2,2 Dersom vi bekjenner våre synder
Luk 18,9–14 Fariseeren og tolleren

1.11. (Praksisveke 9. sem.)
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Medliturg Christian Kringstad Kielland. Musikk: Henrik Ødegaard. Programlunsj for cand.theol.-studenter etter gudstjenesten.
Reformasjonsdagen – Onsdag 31. oktober 2018
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

eller
Allehelgensdag – Søndag 4. november 2018
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys
.
eller
Minnedag – Søndag 4. november 2018
1 Mos 23,1–6 Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

8.11.
Gudstenesteleiar: Hallgeir Elstad. Medliturg: Therese Wivilson-Schei. Musikk: Henrik Ødegaard.
25. søndag i treenighetstiden – Søndag 11. november 2018
Salme 107,23–32 Han fikk stormen til å stilne
2 Kor 1,8–11 Han reddet oss fra den visse død
Matt 14,22–34 Jesus og Peter går på vannet

15.11.
Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Morten Hagelund. Musikk: Henrik Ødegaard. Programlunsj for cand.theol.-studenter etter gudstjenesten.
26. søndag i treenighetstiden – Søndag 18. november 2018
2 Mos 3,10–12; 4,10–16 Hvem har gitt mennesket munn?
Rom 9,20–24 Jeg viser godhet mot den jeg vil
Joh 9,1–7.35b–38 Mannen som var født blind

22.11.
Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Torkild Enstad Hausken. Musikk: Henrik Ødegaard.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 25. november 2018
Job 28,20–28 Å frykte Herren, det er visdom
Kol 1,9–14 Et liv som er Herren verdig
Matt 25,1–13 Brudepikene

29.11.
Gudstenesteleiar: Marius Timmann Mjaaland. Medliturg: Umid Kochkarov. Musikk: Henrik Ødegaard. Programlunsj for cand.theol.-studenter etter gudstjenesten.
1. søndag i adventstiden – Søndag 2. desember 2018
Jes 12,1–6 Lovsang for Herrens frelse
Åp 3,19–22 Se, jeg står for døren
Matt 21,10–17 Jesus drar inn i Jerusalem

6.12.
Gudstenesteleiar: Camilla Oulie Eskildsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
2. søndag i adventstiden – Søndag 9. desember 2018
Jes 2,1–5 Herrens fjell i de siste dager
Hebr 10,35–39 Bare en kort stund
Joh 16,21–24 Angst og glede

13.12.
Gudstenesteleiar: Merete Thomassen. Musikk: Henrik Ødegaard.
3. søndag i adventstiden – Søndag 16. desember 2018
Mal 4,4–6 Jeg sender Elia til dere
2 Pet 1,19–21 Profetordet
Joh 5,31–36 Gjerningene vitner om meg

Tidlegare gudstenester

23.8.
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Musikk Henrik Ødegaard.
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 26. august 2018

30.8.
Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen og Christian Kringstad Kielland. Musikk Henrik Ødegaard.
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 2. september 2018

6.9.
Gudstenesteleiar: Merete Thomassen. Medliturg: Kaare Michael Cristoffersen. Musikk Henrik Ødegaard.
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 9. september 2018

13.9.
Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Medlitrurg: Anders Nordvik. Musikk Henrik Ødegaard.
17. søndag i treenighetstiden – Søndag 16. september 2018

20.9.
Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg Rasmus Rustad. Musikk Henrik Ødegaard.
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 23. september 2018

27.9.
Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Medliturg: Knut Farstad. Musikk Henrik Ødegaard.
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 30. september 2018

4.10.
Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Linda Berntzen. Musikk Henrik Ødegaard.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 7. oktober 2018