Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Det gudsteneste i TF-kapellet torsdagar klokka 11. Nokre av gudstenestene blir leidd av studentar frå avsluttande praktikum. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse (word), Hverdagmesse med noter (pdf), Hverdagsmesse med noter (word), Kvardagsmesse (pdf), Kvardagsmesse (word), Kvardagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse med noter (word).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 mandag, tysdag, onsdag og fredag. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Same oversikten ser du her: Oversikt over morgonbøner våren 2020. Bøna er open for alle.

Morgonbøn-heftet

Gudstjenester våren 2020

Gudstjenestene våren 2020 er under planlegging. Hvis du er student og ønsker å være med som medliturg, meld fra til Rigmor Smith-Gahrsen.

 

19.3.
GUDSTJENESTEN ER AVLYST
Gudstjenesteleder: Medliturg: ? Musikk: H. Ødegaard.
Maria budskapsdag – Søndag 24. mars 2019
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
Apg 16,12–15 Lydia i Filippi
Luk 1,39–45 Maria og Elisabet

26.3.
GUDSTJENESTEN ER AVLYST
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg: Jørgen Seines. Musikk: H. Ødegaard.
4. søndag i fastetiden – Søndag 29. mars 2020
1 Mos 22,1–14 Gud setter Abraham på prøve
Hebr 4,14–16 Jesus er prøvet i alt
Joh 11,45–53 Ett menneske dør for folket

2.4.

GUDSTJENESTEN ER AVLYST
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: H. Ødegaard.

Palmesøndag – Søndag 5. april 2020
2 Mos 12,21–28 Påskelammet
Ef 2,12–18 Kristus forener
Joh 12,12–24 Inntoget og grekerne

9.4. PÅSKE

16.4.
Gudstjenesteleder: Camilla Oulie Eskildsen. Medliturg fra 2500: Christian Kielland. Musikk: H. Ødegaard.
2. søndag i påsketiden – Søndag 19. april 2020
I Jes 43,10–13 Dere er mine vitner
eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Kor 15,12–21 Nå er Kristus stått opp
Joh 21,1–14 Peters fiskefangst

23.4.
Gudstjenesteleder: Sjur Atle Furali. Medliturg fra TEOL2500: Sigurd Hanserud. Musikk: ??
3. søndag i påsketiden – Søndag 26. april 2020
I Esek 34,11–16 Den gode gjeteren
eller Apg 2,36–41 Vend om og la dere døpe
1 Pet 2,20–25 Hyrde og tilsynsmann
Joh 10,11–18 Den gode gjeteren

30.4.
Gudstjenesteleder: Anna Runesson. Medliturg fra 2500: Alex Døsvik. Musikk: H. Ødegaard.
1. mai – Fredag 1. mai 2020
I Jes 58,6–10 Den rette faste: å bryte åk
1 Joh 4,16–21 Vi elsker fordi han elsket oss først
Luk 6,31–36 Gjør godt og vær barmhjertige

                eller
4. søndag i påsketiden – Søndag 3. mai 2020
I Jes 54,7–10 Herrens fredspakt
eller Apg 9,36–43 Tabita vekkes opp
Fil 3,12–14 Jeg jager fram mot målet
Joh 16,16–22 Sorgen skal bli til glede

7.5.
Gudstjenesteleder: Marius Mjaaland. Medliturg: ? Musikk: H. Ødegaard.
5. søndag i påsketiden – Søndag 10. mai 2020
I Hos 14,5–9 Jeg vil lege deres frafall
eller Apg 4,32–35 De hadde alt felles
Rom 11,13–20 Du er podet inn blant grenene
Joh 15,1–8 Det sanne vintre

14.5.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Benjamin Isachsen, Predikant: Morten Meidell - Prizier. Medliturg fra 2500: Helene Eriksen. Musikk: H. Ødegaard.
6. søndag i påsketiden – Søndag 17. mai 2020
I Jer 29,10–14 Fredstanker, fremtid og håp
eller Apg 16,25–40 Paulus og Silas løslates
1 Joh 5,13–15 Han hører når vi ber
Luk 18,1–8 Enken og dommeren

                eller

17. mai – Søndag 17. mai 2020
I Salme 127,1–3 Hvis ikke Herren bygger huset (prekentekst)
Apg 17,22–25 og/eller 26–31 Han gir liv og ånde til alle
Luk 1,50–53 Fra slekt til slekt

21.5. Kristi himmelfartsdag

28.5.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: ? Musikk: H. Ødegaard.
Pinsedag – Søndag 31. mai 2020
I 1 Mos 2,4–9 Guds livspust og livets tre
Apg 2,1–11 Ånden blir gitt eller Rom 8,9–11 Dersom hans Ånd bor i dere
Joh 20,19–23 Ta imot Ånden

4.6.
Gudstjenesteleder: Hvem? Medliturg: ? Musikk: H. Ødegaard.
Treenighetssøndag – Søndag 7. juni 2020
I 5 Mos 6,4–9 Du skal elske Herren, din Gud
1 Pet 2,4–10 Forkynne hans storverk
Matt 28,16–20 Misjonsbefalingen

 

Studenter fra TEOL4020 bidrar som gudstjenesteledere på noen av messene.

Studenter fra TEOL2500 bidrar som medliturger (liturgi) om de ønsker det.

Andre studenter kan også bidra som medlituger (liturgi og/eller preken). Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen om du ønsker å bistå!

Tidligere gudstjenester

16.1.

Studenter fra TEOL4020: Liturg: Jan Erik Askjer, Predikant: Benjamin Isachsen, Musikk: H. Ødegaard.

23.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Morten Meidell - Prizier, Predikant: Anders Nordvik, Musikk: H. Ødegaard.

30.1.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Marte Simonsen, Predikant: Svein Skulstad. Medliturg fra TEOL2500: Peter Bullen. Musikk: H. Ødegaard.

6.2. (Samefolkets dag)

Studenter fra TEOL4020: Liturg: Benjamin Isachsen, Predikant: Morten Meidell-Prizier, Musikk: H. Ødegaard.

13.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Anders Nordvik, Predikant: Marte Simonsen. Medliturg fra 2500: Emilie Ilene Myrås. Musikk: H. Ødegaard.

20.2.
Studenter fra TEOL4020: Liturg: Svein Skulstad, Predikant: Jan Erik Askjer. Medliturg fra TEOL2500: Jane-Victorius Bonsaksen. Musikk: H. Ødegaard.

27.2.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Jane-Victorius Bonsaksen. Musikk: Eirik Walmann Byrknes.

5.3.
Gudstjenesteleder: Anna Runesson. Medliturg: Maryam Trine Skogen. Musikk: H. Ødegaard.
2. søndag i fastetiden – Søndag 8. mars 2020

12.3. Gudstjensten ble avlyst.
Planlagt: Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: H. Ødegaard.
3. søndag i fastetiden – Søndag 15. mars 2020

************************************

Høsten 2019:

22.8.
Gudstjenesteleder: Sjur Alte Furali. Musikk: Henrik Ødegaard.

29.8.
Gudstjenesteleder: Merete Thomassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

5.9.
Grønn gudstjeneste i forbindelse med Grønn religion-dag på TF.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturger: Marte Holm Simonsen, Benjamin T. Isachsen og Christina J. Andreassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

12.9.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Christine J. Andreassen. Musikk: Henrik Ødegaard.

19.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Sissel Øygarden. Musikk: Henrik Ødegaard.

26.9.
Gudstjenesteleder: Sivert Angel. Medliturg: Jens Lægreid. Musikk: Henrik Ødegaard.

3.10.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Ann-Cecilie Vika. Musikk: Henrik Ødegaard.

10.10.
Gudstjenesteleder: Marius Timmann Mjaaland. Musikk: Henrik Ødegaard.

17.10.
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen. Medliturg: Knut Farstad. Musikk: Henrik Ødegaard.

24.10.
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.

31.10.
Gudstjenesteleder: Studentprest Anna Runesson. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: Henrik Ødegaard.

7.11.
IKKE GUDSTJENESTE pga. Jervell- og alumniseminar

14.11.
Gudstjenesteleder: Studentprest Anna Runesson. Medliturg: Jenø Hevesi. Musikk: Henrik Ødegaard.

21.11.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Jurek Laub. Musikk: Henrik Ødegaard.

28.11.
Sang av adventsanger leda av Henrik Ødegaard.
5.12.
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Kristin Tovseth. Musikk: Henrik Ødegaard.