Local Dynamics of Globalization In the Pre-Modern Levant

Allerede i bronsealderen fantes i Det nære Østen statsdannelser og imperier som i praksis promoterte tidlige former for globalisering. Dette tiltok utover i antikken og middelalderen, med for eksempel de persiske, romerske, bysantinske og ottomanske rikene som viktige eksempler

Restene av den bysantiske kirken på toppen av citadellet i Tell Hesban. Fotograf: Terje Stordalen

Historikere taler ofte om slike antikke imperier som agenter for kulturell utvikling. Men hvor dyptgripende var egentlig de forandringene imperiene skapte rundt om i det indre Middelhav? Ble folks hverdag påvirket, eller var endringene mer orientert mot politiske og administrative anliggender? Hvilke faktorer bestemte imperienes gjennomslagskraft lokalt? Hvilke krefter trakk mot endring og hvilke motkrefter gikk i retning av lokal stabilitet? Hvilke faktorer bestemte hvordan folk flest utformet sine dagligliv?

Målet for forskerne i LDG er å undersøke disse og relaterte spørsmål i seks ulike materialsamlinger, å se funnene i disse seks prosjektene i lys av hverandre, og å begynne å formulere felles analytiske modeller for å studere globaliseringens lokale dynamikk i før-moderne samfunn. Sentralt i dette arbeidet står materialsamlingen fra Tall Hisban i Jordan, der det har vært bosetting i nesten hele den aktuelle perioden, og hvor bosettingene har vært dokumentert gjennom 45 år med utgravninger.

Publisert 11. juli 2013 14:02 - Sist endret 13. des. 2018 11:43