Podkast: Paneldebatt om islamsk universitetsteologi

11. april arrangerte Det teologiske fakultet en panelsamtale om islamsk universitetsteologi. Panelet drøftet hvilken rolle dette kan ha ved Universitetet i Oslo, og hvordan det kan utformes. 

Foto: Ingeborg Skrindebakke, Det teologiske fakultet

Flere europeiske universiteter og teologiske fakultet har de siste årene opprettet sentre, stillinger og programmer innen islamsk teologi. Det teologiske fakultet har siden 2010 tilbudt emner innen islamsk teologi, og har nå fått bevilgning for å utvide dette tilbudet.

I denne panelsamtalen spurte vi hva som skjer med islamsk teologi når den blir del av et norsk universitet. Hva kan islamsk universitetsteologi bety for akademia, for interesserte studenter, for trossamfunnene og for storsamfunnet? Og hva slags teologistudier har norske muslimer selv behov for?

For å høre paneldeltakernes innspill og meninger knyttet til islamsk universitetsteologi, ligger hver paneldeltakers innlegg som lydfil lengre opp i denne artikkelen. 

 

I panelet satt:

Safet Bektovic, Førsteamanuensis i teologiske islamstudier ved Det teologiske fakultet, UiO.
Nora S. Eggen, Forfatter, oversetter og filolog, med doktorgrad i arabisk.
Faruk Terzic, Imam i det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Oslo.
Hamid Farooq, Imam i Islamic Cultural Center i Oslo.

Oddbjørn Leirvik, professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, innledet samtalen, og fungerte som ordstyrer.

 

 

Paneldebatten ble arrangert i regi av forskningsprosjektet GOBA – "Good Protestant, Bad Religion?"

Emneord: Islam, Universitetsteologi, Religion Av Vegard Ree Ytterbøe
Publisert 18. mai 2018 14:22 - Sist endret 21. des. 2020 14:14