Opplæringsdelens omfang og struktur

Opplæringsdelen av ph.d.-graden består av kurs og faglige aktiviteter tilsvarende et halvt årsverk (30 studiepoeng/ECTS).

Opplæringsdelen må være godkjent av ph.d.-leder før avhandlingen kan leveres til bedømmelse.

Introduksjon

 • 1 ECTS
 • Introduksjonsmøte, avhandlingsdesign, bibliotekfag

Forskningsetikk

 • 2 ECTS
 • Essay, forelesninger, pensum

Vitenskapsteori og metode

 • 5 ECTS
 • Essay, forelesninger, pensum og litteraturliste

Tekstanalyse og akademisk skriving

 • 3 ECTS
 • Deltagelse 8 ganger, én gangs hovedansvar for å velge artikkel, månedlige møter

Presentasjonsseminar

 • 4 ECTS
 • 3 timers seminar, 2 ganger respons, 2 ganger presentere, Maestro-/maestra-seminar, deltagelse i internasjonal konferanse

Selvvalgte kurs

 • 15 ECTS
 • Valgfrie, disiplin- og avhandlingsspesifikke kurs

Denne opplæringsdelen erstatter den tidligere opplæringsdelen som gjaldt inntil 2017.