English version of this page

Minneforelesninger

Det teologiske fakultet har tre minneforelesninger som arrangeres annethvert år: Dahlforelesningen, Mowinckelforelesningen og Aasta Hansteen-forelesningen.

Mowinckelforelesningen

Sigmund Mowinckel (1884–1965) var en av sin samtids mest fremtredende bibelforskere, og vant stor internasjonal berømmelse.

Som professor ved Universitetet i Oslo (1922–1954) og gjennom et omfattende forfatterskap ga Sigmund Olaf Plytt Mowinckel betydelige bidrag til utforskningen av ulike typer bibelhebraisk litteratur; historiefortellinger, profetbøker og poetiske tekster. 

I forbindelse med 100-års markeringen av Mowinckels fødsel ble det avholdt et symposium ved Det teologiske fakultet 27. september 1984. I etterkant av symposiet ble Mowinckel-forelesningen instituert, og ble deretter avholdt hvert år. Fra 2001 alternerer Mowinckel-forelesning med Dahl-forelesningen, og avholdes derfor annethvert år. 

Dahlforelesningen

Nils Alstrup Dahl (1911 - 2001)

Nils Alstrup Dahl. Dahl var professor ved Universitetet i Oslo og ved Yale University, USA, og en av Norges mest internasjonale  nytestamentlige forsker i det 20.århundre. I 2003 opprettet Det teologiske fakultet en Dahlforelesning for å fremme teologisk forskning innenfor Dahls interessefelt.

Nils Alstrup Dahls virke spenner over store deler av 1900-tallet og de viktigste teologiske miljøer i Europa og Nord-Amerika. Han kombinerte teologi med en sterk samfunnsinteresse, han inspirerte prester så vel som radikale religionshistorikere, alltid selvstendig og uavhengig av skoleretninger. Han var alltid opptatt av sentrale teologiske temaer om Gud, Jesus og kirken, men stilte radikale spørsmål og var åpen for å bruke en rekke ulike metoder. Som skarp intellektuell og samtidig from kristen kan han ikke lett settes i bås.

Aasta Hansteen-forelesningen om kjønn og religion

Aasta Hansteen (1824-1908)

Det teologiske fakultet inviterer hvert annet år til Aasta Hansteen-forelesningen om kjønn og religion. Den første forelesningen fant sted i september 2011 som et ledd i feiringen av 200-års jubileet for Universitetet i Oslo, som også markerte 200 år med akademisk teologi i Norge.

Forelesningsrekken er oppkalt etter Aasta Hansteen (1824-1908), en tidlig norsk feminist og aktivist som hadde mot til å engasjere seg i kritisk diskurs om kjønn, kultur og teologi. På den måten bidro hun til å fremme kvinners rettigheter i Skandinavia og Nord-Amerika.