Mer om Sigmund Mowinckel

Sigmund Olaf Plytt Mowinckel fikk sitt internasjonale gjennomslag fikk han med avhandlingsserien Psalmenstudien (1921–24, seks bind), som på avgjørende vis kom til å prege den faglige diskusjonen om den bibelhebraiske salmeboken. En videre omtale av Mowinckels forskning, skrevet av hans etterfølger Arvid S. Kapelrud, finnes i Store Norske Leksikon.

I den første tiden etter at Mowinckel-forelesningen var instituert var Mowinckel-foreleserne etablerte forskere med topp internasjonal anerkjennelse. I de senere år har fakultetet innlemmet Mowinckel-forelesningen i fagmiljøets arbeid med å utforme en bibelforskning som er relevant for kirke og samfunn i det 21 århundre. Derfor inviteres nå også dyktige yngre forskere med relevante faglige profiler.

Mowinckelforelesningene blir i etterkant publisert i Studia Theologica.

Mowinckelforelesninger ved Det teologiske fakultet

 • 2018: Dr. Anne Katrine de Hemmer Gudme, Professor (mso) at the Faculty of Theology, University of Copenhagen
 • 2016: Professor Ehud Ben Zvi, University of Alberta, Canada.
 • 2014: Professor Francis Landy, University of Alberta
  • Prophecy as Trap. Isaiah 6 and its Permutations
 • 2012: Professor Karel van der Toorn, University of Amsterdam
  • Turning Tradition into Eternal Truth: The Invention of Revelation
 • 2010: Professor Ellen van Wolde, Radboud University, Nijmegen
  • First Separation, then Creation on the Verb Bara in Genesis 1 and Genesis 6-9
  • Hør podkast av forelesningen
 • 2008: Professor Carol Meyers, Duke University
  • In the Household and Beyond: The Social World of Israelite Women
  • Hør podkast av forelesningen
 • 2006: Professor John J. Collins, Yale University'
  • Mowinckel's 'He That Cometh' in Retrospect
  • Hør podkast av forelesningen
 • 2004: Professor Jean Louis Ska, Pontificio Istituto Biblico
 • 2001: Professor David J. A. Clines, University of Sheffield
 • 2000: Professor Birger A. Pearson, University of California, Santa Barbara
 • 1999: Professor Joseph Blenkinsopp, University of Notre Dame
  • The Unity of the Book of Isaiah
 • 1997: Professor Rudolf Smend, Georg-August-Universität Göttingen
 • 1996: Professor Wiard Popkes, Universität Hamburg
  • The Composition of James and Intertextuality. An Exercise in Methodology
 • 1995: Professor Magnus Ottoson, Uppsala universitet
  • Tempelklippa och Golgataklippa - En jãmförelse i tradition och historia
 • 1994: Professor Andreas Lindemann, Kirchliche Hochschule Bethel, Bielefeld
  • "Do not let a Woman Destroy the Unborn Babe in Her Belly" Why has Abortion been Rejected in Ancient Judaism and Christianity? 
 • 1993: Professor Rolf Rendtorff, Universität Heidelberg
  • "Canonical Interpretation" - A New Approach to Biblical Texts
 • 1992: Professor Adela Yarbro Collins, University of Chicago
  • The Genre of the Passion Narrative
 • 1991: Professor David Noel Freedman, University of Michigan
  • The Symmetry of the Hebrew Bible
 • 1990: Professor Hans Dieter Betz, University of Chicago
  • Christianity as Religion: Paul's Attempt at Definition in Romans
 • 1989: Professor Abraham Malamat, Hebrew University, Jerusalem
  • Israel between Egypt and Babylon
 • 1988: Professor Elisabeth Schüssler Fiorenza, Harvard Divinity School
  • Critical Inquiry and Commitment in Biblical Studies
 • 1987: Professor James Barr, University of Oxford,
  • The Old Testament and the Problem of Natural Theology
 • 1986: Professor Helmut H. Koester, Harvard University
  • The History-of-Religion School, Gnosis and John's Gospel
 • 1984: 27. september 1984 - Mowinckel-symposium 
Publisert 9. apr. 2021 13:42 - Sist endret 10. juni 2021 12:21