Anne Hege Grung

Professor - Fagseksjonen
Image of Anne Hege Grung
Norwegian version of this page
Phone +47 22850342
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Academic Interests

Add information about academic fields of interest.

Teaching

 

Tags: Interreligious Studies, Interreligious Dialogue, Islamic Studies, Hermeneutics

Publications

 • Grung, Anne Hege (2019). Doppelter Dialog. Wechselseitige Anerkennung von religiösen und säkularen AkteurInnen im interreligiösen Dialog, I: Wolfram Weisse & Silke Steets (red.),  Im Gespräch mit Peter L. Berger. Eine Gedenkschrift zu den Perspektiven und Grenzen religiöser Pluralität.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-4061-6.  Kapittel 10.  s 121 - 124
 • Grung, Anne Hege & Bråten, Beret (2019). Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  (2), s 71- 80
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Grung, Anne Hege; Austad, Anne & Danbolt, Lars Johan (2019). Sjelesorg i bevegelse : kerygmatisk, konfidentorientert, dialogisk sjelesorg - møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale. Tidsskrift for sjelesorg.  ISSN 0333-3388.  39(1), s 75- 95
 • Grung, Anne Hege (2018). Negotiating gender justice between state, religion, and NGOs: A Lebanese case. Religions.  ISSN 2077-1444.  9(6), s 1- 12 . doi: 10.3390/rel9060175 Full text in Research Archive.
 • Grung, Anne Hege (2017). Die Zwei Pluralismen: Positionen und Diskussionen in Norwegen, I:  Zwei Pluralismen. Positionen aus Sozialwissenschaft und Theologie zu Religiöser Vielfalt und Säkularität.  Waxmann Verlag.  ISBN 978-3-8309-3585-8.  Kapittel 7.  s 91 - 106
 • Grung, Anne Hege (2017). Interreligious Dialogue in the Squeeze between Diplomacy and Contextual Practices. Journal of Interreligious Studies.  ISSN 2380-8187.  (21), s 37- 44
 • Grung, Anne Hege (2017). The two pluralisms in Norway. Society (New Brunswick).  ISSN 0147-2011.  54(5), s 432- 438 . doi: 10.1007/s12115-017-0165-2
 • Grung, Anne Hege (2017). Transformative Hermeneutics in the Making through the co-Reading of Biblical and Qur'anic texts by Muslim and Christian Women, In Simone Sinn; Dina El Omari & Anne Hege Grung (ed.),  Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374054305.  Kapittel 2.  s 29 - 37
 • Grung, Anne Hege (2017). Transreligious Critical Hermeneutics and Gender Justice: Contested Gendered Spaces, In Oddbjørn Birger Leirvik; Ulrich Winkler & Lidia Rodriguez Fernandez (ed.),  Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004325791.  Chapter 12.  s 162 - 175
 • Grung, Anne Hege (2016). Dialog mellom kristne og muslimer: å skape en felles tid. Fortellinger om fellesskap, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 3.  s 53 - 62
 • Grung, Anne Hege (2016). Dialog og feminisme, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 12.  s 196 - 210
 • Grung, Anne Hege (2016). Witnessing to Christ in a Multicultural Context: The Concept of 'Lord' in a Norwegian Context, In Beate Fagerli; Knud Jørgensen & Frank-Ole Thoresen (ed.),  Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context.  Regnum Books.  ISBN 978-1-911372-01-1.  Section two, chapter 6.  s 85 - 89
 • Grung, Anne Hege; Danbolt, Lars Johan & Stifoss-Hanssen, Hans (2016). Sjelesorg på plass : på sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke. Tidsskrift for praktisk teologi.  ISSN 1893-4773.  33(1), s 28- 43
 • Grung, Anne Hege (2015). De kristne i Libanon: Et tegn på håp?, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 8.  s 157 - 171
 • Grung, Anne Hege (2015). Gender and Christian-Muslim Dialogue, In Paul Hedges (ed.),  Contemporary Muslim-Christian Encounters. Developments, Diversity and Dialogues.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781472588555.  Kapittel 4.  s 67 - 81
 • Grung, Anne Hege (2015). "Saved throught Childbirth? That's Not What the Koran Says". Muslim and Christian Women in Norway Making Meaning of 1 Tim 2:8-15., In Anne Hege Grung; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (ed.),  Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations.  Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  Part 4.  s 433 - 446
 • Grung, Anne Hege (2014). Stålsett-utvalgets forhandlinger mellom religionsfrihet og kjønnslikestilling. En aktivt støttende likestillingspolitikk som en del av religionspolitikken?. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(2), s 202- 216
 • Grung, Anne Hege (2013). Hagar as a Bad Mother, Hagar as an Icon of Faith: The Hagar Narratives from the Islamic and the Christian Traditions Discussed among Muslim and Christian Women in Norway, In Mishael M. Caspi & John T. Greene (ed.),  In the Arms of Biblical Women.  Gorgias Press.  ISBN 978-1-4632-0231-6.  Kapittel.  s 65 - 78
 • Grung, Anne Hege (2013). Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  (4), s 214- 232
 • Grung, Anne Hege (2012). Drømmen om et dialogisk samfunn. Samtaler mellom muslimer og kristne, I: Sidsel Kari Gilbert; Erik Stänicke & Fredrik Engelstad (red.),  Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet.  Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353324.  Arbeid og politikk.  s 393 - 404
 • Grung, Anne Hege (2012). Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset, I: Sharam Alghasi; Elisabeth Eide & Thomas Hylland Eriksen (red.),  Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202386559.  Kapittel 11.  s 165 - 181
 • Grung, Anne Hege (2012). "Islam er en kvinneundertrykkende religion", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 13.  s 190 - 197
 • Grung, Anne Hege & Leirvik, Oddbjørn Birger (2012). Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(1), s 76- 84
 • Grung, Anne Hege (2011). Gender Justice in Muslim-Christian Readings: A Hermeneutical Case Study on Readings of Sura 4:34 and 1 Timothy 2:8-15 in a group of Muslim and Christian Women in Norway. Studies in Interreligious Dialogue.  ISSN 0926-2326.  21(2)
 • Grung, Anne Hege (2011). Interreligious dialogue moving between compartmentalization and complexity. Approaching Religion.  ISSN 1799-3121.  1(1) . doi: 10.30664/ar.67467
 • Grung, Anne Hege (2011). Makt og kontekst i Susanna-fortellingen :. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(4), s 288- 304
 • Grung, Anne Hege (2011). Profetier, projeksjoner og fakta på bakken. Produksjon av håp og håpløshet i religiøse diskurser om konflikten mellom Israel og palestinerne. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (1), s 34- 51
 • Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Samtaler om Hagar. Tekster, fortellinger og religionsmøter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(3), s 202- 215
 • Grung, Anne Hege (2007). Gender Perspective in Muslim-Christian Dialogue: A Disturbance to Bridge-Building or a Contextual Necessity?, In Tromod Engelsviken (ed.),  Mission to the World: Communicating the Gospel in the 21st Century.  Regnum Books.  ISBN 9781870345644.  kapittel.
 • Grung, Anne Hege (2007). Hellige tekster i islamsk og kristen tradisjon. Et verktøy for undertrykkelse eller frigjøring?, I: Thomas Hylland Eriksen & Arne Johan Vetlesen (red.),  Frihet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01202-5.  artikkel.  s 127 - 148 Full text in Research Archive.
 • Grung, Anne Hege (2006). Religionsdialog og kjønn: Kan interreligiøse dialoger føre til større kjønnsrettferdighet?. Norsk Tidsskrift for Misjon.  ISSN 0029-2214.  (3-4), s 269- 280 Full text in Research Archive.
 • Grung, Anne Hege (2006). Troen, ordene og stillheten - om tro og meditasjon, I: Jan-Olav Henriksen (red.),  Tro. 13 essays om tro.  Kom forlag.  ISBN 82-92496-39-4.  artikkel.  s 191 - 202

View all works in Cristin

 • Sinn, Simone; El Omari, Dina & Grung, Anne Hege (ed.) (2017). Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374054305.  196 s.
 • Kloster, Sven Thore & Grung, Anne Hege (2016). Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  312 s.
 • Grung, Anne Hege (2015). Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-30669-1.  485 s.
 • Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (ed.) (2015). Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  453 s.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (ed.) (2015). Bodies, Borders, Believer. Ancient Texts and Present Conversations. Essays in Honor of Turid Karlsen Seim on Her 70th Birthday. Pickwick Publications.  ISBN 978-1-62564-404-6.  453 s.
 • Grung, Anne Hege (2008). "Christian-Muslim Dialogue: A Gendered Arena. A Norwegian Experience" in Deepening Faith, Hope and Love in Relations with Neighbors Of Other Faiths. Lutheran World Federation.  ISBN 978-3-905676-60-0.  5 s.

View all works in Cristin

 • Grung, Anne Hege (2019). Religionsdialog i et kjønnsperspektiv: Hvor står vi, og hvor går vi?, I:  Gud, gender och gemenskap. Texter från nio interreligiøse kvinnoseminarier..  Svenska Kyrkan.  ISBN 978-91-519-3817-2.  Sluttrefleksjon.  s 131 - 138
 • Grung, Anne Hege (2019). Religionsmøte og kirkelige handlinger. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.
 • Grung, Anne Hege (2016). Å ta ansvar for tekstene. Tolkningsautoritet og tolkningsstrategier i møte med tekster fra bibelen, koranen og hadith. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (2), s 35- 42
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan & Grung, Anne Hege (2016). Sjelesorg på vei, rapport fra et empirisk forskningsprosjekt.
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan; Grung, Anne Hege & Austad, Anne (2016). An empirical Research Project in theology: Pastoral care.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2015). Introduction, In Anne Hege Grung; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (ed.),  Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations.  Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  Innledning.  s xiii - xvii
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan & Grung, Anne Hege (2015). Sjelesorgsymposiet 2015: Sjelesorg på plass. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  150(6), s 126- 126
 • Grung, Anne Hege (2011). Dialog - målet er ikke enighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (6), s 561- 562
 • Grung, Anne Hege (2011). Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith.
 • Grung, Anne Hege (2011). Kjønnsrettferdighet og tolkning av tekster fra Bibelen, Koranen og Hadith blant norske kristne og muslimske kvinner. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (3)
 • Grung, Anne Hege (2011). Terror i Guds navn. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Grung, Anne Hege (2011). Terror i Guds navn. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  (16)
 • Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Heller Hagar enn Abraham?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger & Grung, Anne Hege (2009). Den liberale religionsdialogen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger & Grung, Anne Hege (2009). Sensitiv religionsdialog. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grung, Anne Hege (2008). Godt nytt år, Gaza. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2008). På vei til en venn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2008). Religiøs diskrimineringsrett eller - vern: Hva bør ha forkjørsrett?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (6), s 465- 470
 • Grung, Anne Hege (2007). Kjønn utfordrer religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2007). Omtale av Jeanette Sky: "Kjønn og religion". Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (4)
 • Grung, Anne Hege (2006). Bokanmeldelse: Perceptions of Islam in the Christendoms, av Nasir Khan. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grung, Anne Hege (2006). Å blande politikk og religion. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

View all works in Cristin

Published Dec. 4, 2012 8:00 AM - Last modified Nov. 4, 2020 10:21 AM

Projects

No ongoing projects