Anne Hege Grung

Professor - Fagseksjonen
Image of Anne Hege Grung
Norwegian version of this page
Phone +47 22850342
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Academic Interests

Add information about academic fields of interest.

Teaching

 

Tags: Interreligious Studies, Interreligious Dialogue, Islamic Studies, Hermeneutics

Publications

 • Grung, Anne Hege (2021). Tros- og livssynsplural sjelesorg : Noen grunnleggende spørsmål og refleksjoner. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 41(3-4), p. 339–351.
 • Grung, Anne Hege (2021). Narratives of the suburb as religious neighbourhood: How a local church and mosque in an Oslo suburb negotiate Muslim-Christian neighbourly relations. In Kartzow, Marianne Bjelland (Eds.), The Ambiguous Figure of the Neighbour in Jewish, Christian, and Islamic Texts and Perceptions. Routledge. ISSN 9780367637835. p. 213–220.
 • Grung, Anne Hege (2021). The complexities of practices: a reality check. Exploring the learning possibilities in a plural practice module of chaplaincy and religious leadership in 2020 while practicing social distancing. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 75(1), p. 67–78. doi: 10.1080/0039338X.2021.1914896. Full text in Research Archive
 • Grung, Anne Hege (2021). Pluralisering av åndelig og eksistensiell omsorg i norske institusjoner. Utfordringer, muligheter og spørsmål. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 366–379. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2021-04-07.
 • Danbolt, Lars Johan; Zock, Hetty; Austad, Anne; Grung, Anne Hege & Stifoss-Hanssen, Hans (2021). Existential care in a modern society: pastoral care consultations in local communities in Norway. International Journal of Practical Theology. ISSN 1430-6921. 25(1), p. 20–39. doi: 10.1515/ijpt-2020-0027. Full text in Research Archive
 • Grung, Anne Hege (2021). Complex interactions: Conversion and Interreligious Dialogue in the Norwegian Context, The Complexity of Conversion. Intersectional Perspectives on Religious Change in Antiquity and Beyond. Equinox Publishing. ISSN 9781781795729.
 • Grung, Anne Hege (2021). Norwegian Muslim and Christian Feminists Reading the Hagar Narratives. In Scholz, Susanne (Eds.), The Oxford Handbook of Feminist Approaches to the Hebrew Bible. Oxford University Press. ISSN 9780190462673. p. 591–604.
 • Grung, Anne Hege (2020). Religious and Worldview Diversity, Dialogue and Pedagogy. The Educational Promise of Complexity. In Leirvik, Oddbjørn Birger; Weisse, Wolfram; Ipgrave, Julia & Tatari, Muna (Ed.), Pluralisation of Theologies at European Universities. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4201-6. p. 105–112.
 • Grung, Anne Hege (2020). Interreligious or Transreligious? In Gustafson, Hans (Eds.), Interreligious studies : Dispatches from an emerging field. Baylor University Press. ISSN 9781481312547.
 • Grung, Anne Hege (2019). Doppelter Dialog. Wechselseitige Anerkennung von religiösen und säkularen AkteurInnen im interreligiösen Dialog. In Weisse, Wolfram & Steets, Silke (Ed.), Im Gespräch mit Peter L. Berger. Eine Gedenkschrift zu den Perspektiven und Grenzen religiöser Pluralität. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-4061-6. p. 121–124.
 • Grung, Anne Hege & Bråten, Beret (2019). Chaplaincy and religious plurality in the Norwegian context. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. p. 71–80.
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Grung, Anne Hege; Austad, Anne & Danbolt, Lars Johan (2019). Sjelesorg i bevegelse : kerygmatisk, konfidentorientert, dialogisk sjelesorg - møte mellom teoretiske posisjoner og et empirisk materiale. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 39(1), p. 75–95.
 • Grung, Anne Hege (2018). Negotiating gender justice between state, religion, and NGOs: A Lebanese case. Religions. ISSN 2077-1444. 9(6), p. 1–12. doi: 10.3390/rel9060175. Full text in Research Archive
 • Grung, Anne Hege (2017). Interreligious Dialogue in the Squeeze between Diplomacy and Contextual Practices. Journal of Interreligious Studies. ISSN 2380-8187. p. 37–44.
 • Grung, Anne Hege (2017). Die Zwei Pluralismen: Positionen und Diskussionen in Norwegen, Zwei Pluralismen. Positionen aus Sozialwissenschaft und Theologie zu Religiöser Vielfalt und Säkularität. Waxmann Verlag. ISSN 978-3-8309-3585-8. p. 91–106.
 • Grung, Anne Hege (2017). Transformative Hermeneutics in the Making through the co-Reading of Biblical and Qur'anic texts by Muslim and Christian Women. In Sinn, Simone; El Omari, Dina & Grung, Anne Hege (Ed.), Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 9783374054305. p. 29–37.
 • Grung, Anne Hege (2017). The two pluralisms in Norway. Society (New Brunswick). ISSN 0147-2011. 54(5), p. 432–438. doi: 10.1007/s12115-017-0165-2.
 • Grung, Anne Hege (2017). Transreligious Critical Hermeneutics and Gender Justice: Contested Gendered Spaces. In Leirvik, Oddbjørn Birger; Winkler, Ulrich & Rodriguez Fernandez, Lidia (Ed.), Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004325791. p. 162–175. doi: 10.1163/9789004325807_013.
 • Grung, Anne Hege (2016). Witnessing to Christ in a Multicultural Context: The Concept of 'Lord' in a Norwegian Context. In Fagerli, Beate; Jørgensen, Knud & Thoresen, Frank-Ole (Ed.), Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context. Regnum Books. ISSN 978-1-911372-01-1. p. 85–89.
 • Grung, Anne Hege; Danbolt, Lars Johan & Stifoss-Hanssen, Hans (2016). Sjelesorg på plass : på sporet av dagens sjelesorgpraksis i Den norske kirke. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. 33(1), p. 28–43.
 • Grung, Anne Hege (2016). Dialog og feminisme, Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313169. p. 196–210.
 • Grung, Anne Hege (2016). Dialog mellom kristne og muslimer: å skape en felles tid. Fortellinger om fellesskap, Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk. ISSN 9788254313169. p. 53–62.
 • Grung, Anne Hege (2015). "Saved throught Childbirth? That's Not What the Koran Says". Muslim and Christian Women in Norway Making Meaning of 1 Tim 2:8-15. In Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (Ed.), Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications. ISSN 9781625644046. p. 433–446.
 • Grung, Anne Hege (2015). De kristne i Libanon: Et tegn på håp? In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. p. 157–171.
 • Grung, Anne Hege (2015). Gender and Christian-Muslim Dialogue. In Hedges, Paul (Eds.), Contemporary Muslim-Christian Encounters. Developments, Diversity and Dialogues. Bloomsbury Academic. ISSN 9781472588555. p. 67–81.
 • Grung, Anne Hege (2014). Stålsett-utvalgets forhandlinger mellom religionsfrihet og kjønnslikestilling. En aktivt støttende likestillingspolitikk som en del av religionspolitikken? Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 3(2), p. 202–216.
 • Grung, Anne Hege (2013). Hagar as a Bad Mother, Hagar as an Icon of Faith: The Hagar Narratives from the Islamic and the Christian Traditions Discussed among Muslim and Christian Women in Norway. In Caspi, Mishael M. & Greene, John T. (Ed.), In the Arms of Biblical Women. Gorgias Press. ISSN 978-1-4632-0231-6. p. 65–78. doi: 10.31826/9781463235611-004.
 • Grung, Anne Hege (2013). Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN 1504-6605. p. 214–232.
 • Grung, Anne Hege (2012). "Islam er en kvinneundertrykkende religion", Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag. ISSN 978-82-02-38170-7. p. 190–197.
 • Grung, Anne Hege (2012). Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset. In Alghasi, Sharam; Eide, Elisabeth & Eriksen, Thomas Hylland (Ed.), Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202386559. p. 165–181.
 • Grung, Anne Hege (2012). Drømmen om et dialogisk samfunn. Samtaler mellom muslimer og kristne. In Gilbert, Sidsel Kari; Stänicke, Erik & Engelstad, Fredrik (Ed.), Psyke, kultur og samfunn: Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Abstrakt forlag. ISSN 9788279353324. p. 393–404.
 • Grung, Anne Hege & Leirvik, Oddbjørn Birger (2012). Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift. ISSN 0802-7285. 23(1), p. 76–84.
 • Grung, Anne Hege (2011). Interreligious dialogue moving between compartmentalization and complexity. Approaching Religion. ISSN 1799-3121. 1(1). doi: 10.30664/ar.67467.
 • Grung, Anne Hege (2011). Gender Justice in Muslim-Christian Readings: A Hermeneutical Case Study on Readings of Sura 4:34 and 1 Timothy 2:8-15 in a group of Muslim and Christian Women in Norway. Studies in Interreligious Dialogue. ISSN 0926-2326. 21(2).
 • Grung, Anne Hege (2011). Makt og kontekst i Susanna-fortellingen :. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 116(4), p. 288–304.
 • Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Samtaler om Hagar. Tekster, fortellinger og religionsmøter. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 116(3), p. 202–215.
 • Grung, Anne Hege (2011). Profetier, projeksjoner og fakta på bakken. Produksjon av håp og håpløshet i religiøse diskurser om konflikten mellom Israel og palestinerne. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. p. 34–51.
 • Grung, Anne Hege (2007). Hellige tekster i islamsk og kristen tradisjon. Et verktøy for undertrykkelse eller frigjøring? In Eriksen, Thomas Hylland & Vetlesen, Arne Johan (Ed.), Frihet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01202-5. p. 127–148. Full text in Research Archive
 • Grung, Anne Hege (2007). Gender Perspective in Muslim-Christian Dialogue: A Disturbance to Bridge-Building or a Contextual Necessity? In Engelsviken, Tromod (Eds.), Mission to the World: Communicating the Gospel in the 21st Century. Regnum Books. ISSN 9781870345644.
 • Grung, Anne Hege (2006). Troen, ordene og stillheten - om tro og meditasjon. In Henriksen, Jan-Olav (Eds.), Tro. 13 essays om tro. Kom forlag. ISSN 82-92496-39-4. p. 191–202.
 • Grung, Anne Hege (2006). Religionsdialog og kjønn: Kan interreligiøse dialoger føre til større kjønnsrettferdighet? Norsk Tidsskrift for Misjon. ISSN 0029-2214. p. 269–280. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Sinn, Simone; El Omari, Dina & Grung, Anne Hege (2017). Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISBN 9783374054305. 196 p.
 • Kloster, Sven Thore & Grung, Anne Hege (2016). Dialogteologi på norsk. Verbum Akademisk. ISBN 9788254313169. 312 p.
 • Grung, Anne Hege (2015). Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-30669-1. 485 p.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2015). Bodies, Borders, Believer. Ancient Texts and Present Conversations. Essays in Honor of Turid Karlsen Seim on Her 70th Birthday. Pickwick Publications. ISBN 978-1-62564-404-6. 453 p.
 • Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (2015). Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications. ISBN 9781625644046. 453 p.
 • Grung, Anne Hege (2008). "Christian-Muslim Dialogue: A Gendered Arena. A Norwegian Experience" in Deepening Faith, Hope and Love in Relations with Neighbors Of Other Faiths. Lutheran World Federation. ISBN 978-3-905676-60-0. 5 p.

View all works in Cristin

 • Grung, Anne Hege (2019). Religionsdialog i et kjønnsperspektiv: Hvor står vi, og hvor går vi? Gud, gender och gemenskap. Texter från nio interreligiøse kvinnoseminarier.. Svenska Kyrkan. ISSN 978-91-519-3817-2. p. 131–138.
 • Grung, Anne Hege (2019). Religionsmøte og kirkelige handlinger. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901.
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan; Grung, Anne Hege & Austad, Anne (2016). An empirical Research Project in theology: Pastoral care.
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan & Grung, Anne Hege (2016). Sjelesorg på vei, rapport fra et empirisk forskningsprosjekt.
 • Grung, Anne Hege (2016). Å ta ansvar for tekstene. Tolkningsautoritet og tolkningsstrategier i møte med tekster fra bibelen, koranen og hadith. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. p. 35–42.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2015). Introduction. In Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (Ed.), Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications. ISSN 9781625644046. p. xiii–xvii.
 • Stifoss-Hanssen, Hans; Danbolt, Lars Johan & Grung, Anne Hege (2015). Sjelesorgsymposiet 2015: Sjelesorg på plass. Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431. 150(6), p. 126–126.
 • Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Heller Hagar enn Abraham? Vårt land. ISSN 0805-5424.
 • Grung, Anne Hege (2011). Dialog - målet er ikke enighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. p. 561–562.
 • Grung, Anne Hege (2011). Terror i Guds navn. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Grung, Anne Hege (2011). Terror i Guds navn. Luthersk Kirketidende. ISSN 0332-5431.
 • Grung, Anne Hege (2011). Kjønnsrettferdighet og tolkning av tekster fra Bibelen, Koranen og Hadith blant norske kristne og muslimske kvinner. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger & Grung, Anne Hege (2009). Den liberale religionsdialogen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger & Grung, Anne Hege (2009). Sensitiv religionsdialog. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Grung, Anne Hege (2008). Religiøs diskrimineringsrett eller - vern: Hva bør ha forkjørsrett? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. p. 465–470.
 • Grung, Anne Hege (2008). På vei til en venn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2008). Godt nytt år, Gaza. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2007). Kjønn utfordrer religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grung, Anne Hege (2007). Omtale av Jeanette Sky: "Kjønn og religion". Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176.
 • Grung, Anne Hege (2006). Å blande politikk og religion. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Grung, Anne Hege (2006). Bokanmeldelse: Perceptions of Islam in the Christendoms, av Nasir Khan. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Grung, Anne Hege (2011). Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Unipub forlag.

View all works in Cristin

Published Dec. 4, 2012 8:00 AM - Last modified Nov. 4, 2020 10:21 AM

Projects