KRIS1003 - Etikk og livstolkning

Emnet gir en innføring i kristendommens trosinnhold og etikk med vekt på aktuelle utfordringer, konfliktområder og holdninger innen politikk og kultur. Den kristne tradisjon brytes i vår tid mot moderne tenkemåter og livsformer, og disse brytningene står sentralt i arbeidet med spørsmålet om hva kristendom er. Historien viser at spørsmålet ikke kan besvares uavhengig av tid og sted. Det samlende perspektivet består i å se kristendommen og dens sentrale forestillinger som en tolkning av hva det nå vil si å være menneske.

Emnesider KRIS1003

Emneord: Etikk og livstolkning, KRIS1003 - Etikk og livstolkning. KRIS1003
Publisert 11. feb. 2010 22:45 - Sist endret 17. mars 2010 13:40