KRIS1002 - Livssyn og religion i Norge- konflikt, dialog, forandring

KRIS1002 gir oversikt over nyere kristendoms- og livssynshistorie i Norge, innblikk i noen viktige religions- og livssynsdebatter fra "det moderne gjennombrudd" til i dag og innføring i aktuell religionssosiologi. I tillegg gir emnet en innføring i jødedom, islam, buddhisme og nyreligiøsitet og fordypning i religionsmøtet med vekt på den kristne dialogen med islam og buddhisme i det moderne samfunn.

Emnesider KRIS1002

Publisert 11. feb. 2010 22:42 - Sist endret 4. mars 2010 12:24