Faglig seminar i anledning professor Halvor Moxnes’ avgang del 1

6.6.2014 ble det avholdt ett faglig seminar i anledningen, avgangen til professor Halvor Moxnes. Dette er del 1 av seminaret.

Halvor Moxnes er cand.theol. fra Universitet i Oslo og dr.theol. i 1978, etter studier i USA og England, på avhandlingen Theology in Conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans (Leiden: Brill, 1980).Moxnes har vært universitetslektor og siden 1984 professor i teologi med særlig vekt på Det nye testamente ved Det teologiske fakultet. Han har hatt flere lengre studieopphold ved universiteter i USA, Canada og Storbritannia, og deltar i flere internasjonale bibelfaglige organisasjoner. Ved fakultetet har han de siste årene særlig engasjert seg i internasjonal studentutveksling og arbeidet med master- og PhD-studier i kontekstuell teologi.

Emneord: moxnes
Publisert 2. okt. 2014 12:36 - Sist endret 19. juni 2015 12:21