Faglig pedagogisk dag 2013

Forelesning ved stipendiat Ole Jakob Løland

Å tolke hellige tekster i klasserommet - Med Barack Obama og den amerikanske politikk som utgangspunkt
Stipendiat Ole Jakob Løland
 
09:15-10:00: Domus Theologica, Auditorium U40 (Religion)
 
Innlegget vil synliggjøre hvordan å tolke hellige tekster i religionenes rom og i klasserommet.
 
 
 
Publisert 12. nov. 2013 11:32 - Sist endret 3. jan. 2019 14:19