Faglig pedagogisk dag 2013

Forelesning ved seniorforsker Cora Alexa Døving

 

Seniorforsker Cora Alexa Døving. Kilde. http://www.hlsenteret.no/

Minoritetsreligioner i pressen
 
Seniorforsker Cora Alexa Døving, HL-senteret
 
11:15-12:00: Domus Theologica, Auditorium U40 (Religion)
 
Mengden religionsrelatert stoff i norsk offentlighet har økt siden årtusenskifte, og for mange har pressen blitt den viktigste kilden til informasjon om minoritetsreligioner. Foredraget ser på hvilke saker og hvilke debatter islam og jødedom inngår i. Hvilke verdikonflikter eller forhandlinger kommer frem når nye moskeer skal bygges eller når omskjæring av guttebarn står til debatt? Når religiøse tradisjoner behandles i pressen er det gjerne i form av å utgjøre et problem som må løses - men ikke alltid. Foredraget avslutter med en analyse av pressens harmoniserende fremhevelse av minoritetsreligioner i ukene etter 22. juli.
Publisert 12. nov. 2013 11:36 - Sist endret 14. sep. 2015 14:03