IT- og AV-tjenester ved Det teologiske fakultet

Har du behov for hjelp?

Du kan også kontakte HOUSTON (UiOs brukestøttesenter)

AV-tjenester ved Det teologiske fakultet

AV-tjenesten har ansvar for anskaffelse, drift og opplæring i bruk av det audiovisuelle utstyret i alle fakultetets undervisningsrom. Vi låner også ut diverse AV-utstyr og IT-utstyr, og har ansvaret for fakultetes podkaster.

Reglement for bruk av IT-tjenestene ved UiO

Som bruker av IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo, har du både rettigheter og plikter. Før du tar IT-tjenestene i bruk skal du lese IT-reglementet. Reglementet inneholder svært viktige regler som sikrer riktig, lovlig og sikker bruk av IT-tjenestene og -utstyret ved universitetet.