IT-tjenester for privatister

Informasjon om IT-tjenester for privatister

  • Nye studenter mottar brukernavn og passord via SMS etter at mobilnummeret er registert i StudentWeb ved opptak.
  • For privatister gir brukernavn og passord kun tilgang til å lese e-post via http://webmail.uio.no.
  • UiO sender all offisiell informasjon til studenter på e-post. Privatister kan finne sin e-postadresse via StudntWeb eller via brukerinformasjon 
  • Status som privatist gir ikke tilgang til IT-tjenestene ved UiO. Ta vare på brukernavn/passord hvis du senere skulle fylle kravene og få full tilgang.
  • MERK: For å logge inn på StudentWeb må privatister benytte PIN-kode og fødselsnummer. Brukernavn og passord vil ikke gi privatister tilgang til StudentWeb.
Publisert 21. feb. 2011 14:58 - Sist endret 21. mars 2017 09:43