Fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

Fakultetsstyret er fakultetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret har 11 medlemmer. Valgperiode for fakultetsstyret er fire år for fast vitenskapelige tilsatte, teknisk-administrativt ansatte og for eksterne representanter. For midlertidig vitenskapelig ansatte og for studentene er valgperioden ett år.

Fakultetsstyret blir ledet av dekanen, og fakultetsdirektøren er styrets sekretær.

Sakskart og protokoller

Fakultetsstyrets sammensetning i 2022:

For vitenskapelig ansatte:

 • Aud V. Tønnessen (leder)
 • Nina Hoel (nestleder)
 • Hugo Lundhaug
 • Anne Hege Grung

Vara:

Hallgeir Elstad (for Nina Hoel).

 1. Jone Salomonsen
 2. Marius T. Mjaaland
 3. Elisabeth Tveito Johnsen

For midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Simone Kotva

Vara:

 1. Amina Selimovic
 2. Samuel Peter Cook

For administrativt ansatte:

 • Mathias H. Eidberg

Vara:

 1. Ina Ausland
 2. Rune Selnes

For studentene:

 • Anne Guro Nesteby Grette
 • Peter L. Bullen
 • Frida Strøyer Aalborg

Vara:

 1. Theodor Halvorsen
 2. Eilert Aasen
 3. Mina R. S. Wilson

Eksterne representanter:

 • Solveig Fiske
 • Raag Rolfsen

Vara:

 • Ingrid Joys (for Solveig Fiske)
 • Per Anders Aas (for Raag Rolfsen)
Publisert 13. des. 2019 11:43 - Sist endret 9. aug. 2022 14:40