Utviklingen av studietilbudet ved Det teologiske fakultet

Mens fakultetes studietilbud fra begynnelsen kun besto av profesjonsstudiet i teologi, har fakultetet i dag et langt bredere studietilbud. Den kanskje viktigste endringen kom i 1990, da kristendomskunnskap ble flyttet over fra Det humanistiske fakultet.

Dette var et fagområde som i utgangspunktet ble opprettet på 1960-tallet med tanke på kristendoms- og religionsundervisning i grunn- og videregående skole.

Utvidelsen fortsatte i 1995 da helsefag hovedfag, studieretning diakoni (nå masterprogrammet i profesjonsetikk og diakonivitenskap) ble opprettet. I og med dette fagområdet utvidet fakultetet nedslagsfeltet både til annen kirkelig utdanning enn teologien, men også mer generelt til helsesektoren.

Også det internasjonale perspektivet kom til å prege fakultetet i sterkere grad, og i 1998 ble Master of Philosophy in Contextual Theology (nå Master's Programme in Intercontextual Theology) opprettet. Dette programmet har i hovedsak hatt studenter fra afrikanske og asiatiske land, og har bidratt til å gjøre studentmiljøet mer mangfoldig og internasjonalt.

Utover på 1990- og 2000-tallet styrket fakultetet de mer generelle religionsfaglige feltene, med fokus på interreligiøse studier og religionsdialog. I 2006 ble Masterprogrammet i religion og samfunn opprettet, og fra høsten 2010 tilbyr fakultetet også et bachelorprogram i religion og samfunn.

Fokuset på interreligiøse studier og fakultetets sterke tradisjoner for historisk forskning har også ført fakultetet inn i et internasjonalt samarbeid om Masters Programme in Religious Roots of Europe. Programmet startet i 2009, og er et samarbeid mellom seks nordiske universiteter.

Publisert 26. nov. 2012 17:51 - Sist endret 1. nov. 2019 13:57