Det teologiske fakultet 200 år

I 2011 feiret Universitetet i Oslo 200-årsjubileum. Som et av de tre første fakultetene markerte også Det teologiske fakultet 200 års virksomhet.

Jubileumsutstillingen "Dannelse og Modernitet"

Utstillingen ”Dannelse og modernitet. Norsk universitetsteologi gjennom 200 år”, utviklet av fakultetet i anledning jubileet, viser Det teologiske fakultets 200-årige historie med vekt på fakultetets rolle i kirke og samfunn.

Utstillingen legger vekt på å vise den rolle Det teologiske fakultet har spilt i universitet, kirke og samfunn gjennom to hundre år. TF hører med til de opprinnelige tre fakultetene fra universitetets etablering, og har bidratt betydelig til å forme kompetanse og holdninger i forhold til kristendom, kultur og kirke i Norge.

Etableringen skulle bidra til å gi norske studenter og embetsmenn en nasjonal utdanning. Dette var en vesentlig del av kampen for norsk selvstendighet og bygging av den nye nasjonen Norge, og handlet dermed om dannelse og modernitet.

Se en video som beskriver sammenhengen mellom etableringen av fakultet og de generelle dannelsesprosessene i samtiden

Produsert av USIT

Intervjuer med med et utvalg av fakultetets forskerprofiler

En del av fakultetets jubileumsutstilling var å gjøre videointervjuer med et utvalg av  fakultetets daværende seniorprofessorer.

Disse videointervjuene er nå tilgjengeliggjort på fakultetets nettsider. De som blir intervjuer er:

  • Kari Elisabeth Børresen
  • Berge Ragnar Furre
  • Jacob Jervel
  • Inge Johan Lønning
  • Ingunn Montgomery
  • Notto Reidar Thelle