Videointervjuer med et utvalg av fakultetets forskerprofiler

En del av fakultetets jubileumsutstilling var videointervjuer med noen av fakultetets daværende seniorprofessorer. Disse videointervjuene er nå tilgjengeliggjort på denne nettsiden.

Intervju med seniorprofessor Kari Elisabeth Børresen

Kari Elisabeth Børresen er en ledene kjønnsteologisk forsker innenfor den katolske kirke. Hun forteller hvordan kvinner fremdeles undertrykkes i den katolske kirke, og mener vesentlige endringer vil tvinge seg frem de neste tiår.

Produsert av USIT

Intervju med seniorprofessor Berge Ragnar Furre

Berge Furre har i tiår vært en høvding på norsk politisk venstreside. Han forteller om sine reiser i ung alder til den kalde krigens Øst-Europa, og besvarer om han tenker tilbake på seg selv som først og fremst forsker eller som politiker.

Produsert av USIT

Intervju med seniorprofessor Jacob Jervel

 

Jacob Jervell, som i 1978 takket nei til å bli biskop forteller hvordan den andre verdenskrigens ondskap ledet han til å studere teologi, om tiden som stipendiat i Tyskland, og betydningen de tyske lærestedene fikk for teologifakultetet i Oslo.

Produsert av USIT

Intervju med tidligere seniorprofessor Inge Johan Lønning

 

Inge Lønning forteller om studietiden med forelesere som Nils Alstrup Dahl og Sigmund Mowinckel, samt studieopphold i Tyskland. Han forteller også om det som ledet han til å jobbe med Martin Luther

Produsert av USIT

Intervju med seniorprofessor Ingunn Montgomery

 

Ingun Montogmery, TFs første kvinnelige professor, forteller om hvorfor hun takket ja til Oslo selv om hun allerede var professor ved Universitetet i hjembyen Uppsala. Hun forteller om et østensjøsamarbeid som møttes i DDR.

Produsert av USIT

Intervju med seniorprofessor Notto Reidar Thelle

 

Notto Thelle har vært prest i Japan i nærmere to tiår og reflekterer over Jesus sett gjennom Østens briller. Thelle snakker om hvordan teologi skal være dialogisk, egne populærteologiske utgivelser og impulser som har preget hans teologi og presteliv.

Produsert av USIT