Tor B. Jørgensen

Tor B. Jørgensen er biskop i Sør-Hålogland bispedømme

Kilde: kirken.no

Tor Berger Jørgensen (fødd 27. desember 1945 i Oslo) er biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, og har vore det sidan januar 2007.

Tor Jørgensen studerte teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger og Menighetsfakultetet i Oslo og vart cand.theol. i 1972. Han vart ordinert 21. januar 1973 i Gamle Aker kyrkje.

Han har tidlegare arbeidd som vernepliktig feltprest, før han i 1974 reiste til Japan for misjonsteneste for Det norske Misjonsselskap og Kinki Evangelisk-Lutherske kyrkje. Der gjorde han teneste frå 1974 til 1980 og frå 1983 til 1989, dei siste åra som professor i kyrkjehistorie ved Kobe Lutherske Teologiske Seminar. I perioden 1980-1983 var han stipendiat i kyrkjehistorie.

Frå 1989 arbeidde han ved hovudkvarteret til Det norske Misjonsselskap, frå 1991 til 1999 som generalsekretær. 30. januar 2000 vart han innsett som domprost i Bodø. 28. januar 2007 vart han ordinert som biskop Sør-Hålogaland.

Kilde: Kirken.no

Publisert 26. nov. 2012 10:29 - Sist endret 17. okt. 2017 06:50