Solveig Fiske

Solveig Fiske er biskop i Hamar bispedømme.

Kilde: kirken.no

Fiske kommer opprinnelig fra Frei i Møre og Romsdal. Hun tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo i 1980, og praktisk teologisk eksamen ved samme lærested 1981.

Solveig Fiske har hatt hele sin prestetjeneste i Hamar bispedømme. Hun begynte som residerende kapellan i Elverum i 1981, og ble i 1994 sokneprest i Løten. Det siste året før hun ble biskop hadde hun et engasjement som personalsjef ved Hamar bispedømmekontor.

Hun har vært leder av Norsk kvinnelig teologforening, og har vært engasjert av kvinners situasjon i kirke og samfunn, også i internasjonal sammenheng. Hun er styreleder i Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Hun var også med i utvalget som forberedte NOU 2000:26 "...til et åpent liv i tro og tillit" om dåpsopplæring i Den norske kirke.

Kilde: wikipedia

Publisert 26. nov. 2012 10:29 - Sist endret 17. okt. 2017 06:50